Tạo OU- Group- User

Chia sẻ: Bantoisg Bantoisg | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
156
lượt xem
67
download

Tạo OU- Group- User

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu: Tạo OU tên HCM, trong OU HCM tạo 2 Domain Global Group: “Ke Toan” và “Nhan Su”; tạo 4 user KT1, KT2, NS1, NS2; đưa KT1, KT2 vào group “Ke Toan”, NS1, NS2 vào group “Nhan Su” 1 – Tạo OU:  Tại server: Start / Programs / Administrative Tools / Active Directory Users and Computers/ click nút phải chuột trên biểu tượng server / New / Organizational Unit

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo OU- Group- User

  1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com Tạo OU – Group ­ User Yêu cầu:  Tạo OU tên HCM, trong OU HCM tạo 2 Domain Global Group: “Ke Toan” và “Nhan Su”; tạo 4 user KT1,  KT2, NS1, NS2; đưa KT1, KT2 vào group “Ke Toan”, NS1, NS2 vào group “Nhan Su” 1 – Tạo OU:   Tại server:  Start / Programs / Administrative Tools / Active Directory Users and Computers/ click  nút phải chuột trên biểu tượng server / New / Organizational Unit  Đặt tên cho OU 2 – Tạo Group:   Click nút phải chuột trên OU HCM / New / Group Group Name: Ke Toan /Group scope: Global /Group type: Security HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com  Tương tự tạo Group “Nhan Su” 3 – Tạo User:   Click nút phải chuột trên OU HCM / New / User / điền thông tin cho user kt1  Đặt password cho user: P@ssword, xóa trắng  các thuộc tính khác HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com  Lặp lại tương tự cho các user KT2, NS1, NS2 4 – Đưa User vào Group:   Chọn 2 user KT1 và KT2 / click nút phải chuột trên 2 user / Add to a group  HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com  Gõ tên nhóm “Ke Toan” / Check Names / xuất hiên gạch chân trên group “Ke Toan”  Thông báo kết quả  Làm tương tự với các user NS1 và NS2 để đưa vào nhóm “Nhan Su” HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
Đồng bộ tài khoản