Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Tả cơn mưa

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
822
lượt xem
42
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Tả cơn mưa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết chuyển một phần trong dàn ý của bài văn tả cảnh cơn mưa thành đoạn văn hoàn chỉnh. - Biết hoàn chình các đoạn văn viết dở dang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Tả cơn mưa

  1. T p làm văn : LUY N T P T C NH I. M c tiêu, nhi m v : - Bi t chuy n m t ph n trong dàn ý c a bài văn t c nh cơn mưa thành o n văn hoàn ch nh. - Bi t hoàn chình các o n văn vi t d dang. II. dùng d y h c: - Dàn ý bài văn miêu t cơn mưa c a HS. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh: 2. Ki m tra:Ch m bài làm HS ã - 3 HS n p bài. hoàn ch nh c a ti t T p làm văn trư c.
  2. 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài.(1’) Ho t ng 2: Luy n t p.(17’) a) Hư ng d n HS làm bài t p 1. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. Ch ra ư c n i dung chính m i o n. Vi t thêm vào nh ng ch (…) hoàn thành n i dung c a t ng o n. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày ý chính 4 o n - HS c th m l i . văn.
  3. - GV ch t ý. - Xác nh ý chính m i o n. - Cho HS trình bày o n văn. - GV nh n xét và ch n 4 o n hay nh t. b) Hư ng d n HS làm bài t p 2 (11’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. Ch n trong dàn bài ã chu n b trong ti t T p làm văn trư c m t ph n nào ó. Vi t ph n dàn bài ã ch n thành m t o n văn hoàn ch nh. - Cho HS làm bài. - HS xem l i dàn bài t cơn mưa ã làm ti t T p làm văn
  4. trư c. - HS trình bày bài. - GV nh n xét. Ho t ng 3: C ng c , d n dò. (2’) - GV nh n xét ti t h c. - D n HS v nhà hoàn thi n o n văn. - c trư c bài h c t i. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản