intTypePromotion=1

TÊN BÀI: TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
96
lượt xem
9
download

TÊN BÀI: TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A.MỤC TIÊU  Kiến thức Học xong chương này sinh viên có khả năng: + Nêu được một số khái niệm cơ bản về trường tĩnh điện. + Phát biểu được định luật Culông.  Kỹ năng + Giải được bài tập tĩnh điện B. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC a. Giáo án, giáo trình, bài giảng b. Phấn, bảng, máy chiếu C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định lớp: (thời gian: 1 phút) Lớp: CĐ CTTBCK 7 Số người vắng: - Có lý do: Tên: - Không lý do: Tên: Tên: 2. Kiểm tra bài cũ: Tên:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÊN BÀI: TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

  1. TÊN BÀI: TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN A.MỤC TIÊU  Kiến thức Học xong chương này sinh viên có khả năng: + Nêu được một số khái niệm cơ bản về trường tĩnh điện. + Phát biểu được định luật Culông.  Kỹ năng + Giải được bài tập tĩnh điện B. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC a. Giáo án, giáo trình, bài giảng b. Phấn, bảng, máy chiếu C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP (thời gian: 1 phút) Lớp: CĐ CTTBCK 1. Ổn định lớp: 7 Số người vắng: - Có lý do: Tên: - Không lý do: Tên: Tên: 2. Kiểm tra bài cũ: Tên: Điểm: II. Giảng bài mới: PHƯƠNG PHÁP THỜI THỰC HIỆN NỘI DUNG GIẢNG DẠY GIAN Giáo Học (phút) viên sinh
  2. PHƯƠNG PHÁP THỜI THỰC HIỆN NỘI DUNG GIẢNG DẠY GIAN Giáo Học (phút) viên sinh I. 1. Những khái niệm mở đầu: Thuyết Nghe, viết trình, phân tích Thuyết 40 trình, Nghe, viết và phân tích, diễn trả lời giải, phát vấn II 2. Định luật Culông: Thuyết 2.1. Định luật Culông trình, Nghe, viết trong chân không phân tích 2.2. Định luật Culông trong môi trường Thuyết 40 trình, phân Nghe, tích, diễn viết và giải, phát trả lời vấn
  3. PHƯƠNG PHÁP THỜI THỰC HIỆN NỘI DUNG GIẢNG DẠY GIAN Giáo Học (phút) viên sinh II 3. Điện trường- Véc tơ cường I độ điện trường: 3.1. Khái niệm điện trườn 3.2. Véc tơ cường độ điện Thuyết trường trình, Nghe, 3.2.1. Định nghĩa viết phân tích 3.2.2. Véc tơ cường độ điện trường gây bởi một điện tích Thuyết điểm 45 trình, 3.2.3. Nguyên lý phân Nghe, chồng chất điện tích, diễn viết và trường giải, phát trả lời 3.2.4. Véc tơ cường vấn độ điện trường gây ra bởi một vật mang điện 3.2.5. Ví dụ I Bài tập: V D. TỔNG KẾT BÀI: (2 phút)  Phương pháp: Thuyết trình có minh hoạ, diến giảng  Nội dung: Nhấn mạnh các vấn đề cần ghi nhớ trong bài.  Xác định các tính chất đặc trưng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản