intTypePromotion=1

Thu hồi đất đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả khi có quyết định thu hồi đất (quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai và huớng dẫn chi tiết tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
262
lượt xem
16
download

Thu hồi đất đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả khi có quyết định thu hồi đất (quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai và huớng dẫn chi tiết tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phát triển quỹ đất. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh; Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh; Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh; Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh; Sở Thương mại thành phố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu hồi đất đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả khi có quyết định thu hồi đất (quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai và huớng dẫn chi tiết tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai)

  1. Thu hồi đất đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả khi có quyết định thu hồi đất (quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai và huớng dẫn chi tiết tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phát triển quỹ đất. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh; Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh; Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh; Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh; Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh; Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh; Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh; Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã nơi có đất. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
  2. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Sau khi có quyết định thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất 1. Bước 1 làm việc với các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan để thu thập hồ sơ của khu đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành khảo sát khu đất tại thực 2. Bước 2 địa; đo đạc khu đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức họp với tổ chức sử dụng đất 3. Bước 3 để thống nhất thời gian nhận bàn giao khu đất. Nếu tổ chức vi phạm chế độ sử dụng đất không chấp hành quyết định thu hồi đất
  3. Tên bước Mô tả bước thì Trung tâm Phát triển quỹ đất có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh , Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xin ý kiến chỉ đạo. Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành thủ tục cưỡng chế theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (nếu có): - Họp với Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, Phường, Xã nơi có 4. Bước 4 đất; đại diện Sở, Ngành, đơn vị có liên quan để thống nhất thời gian và kế hoạch cưỡng chế. - Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc cưỡng chế theo kế hoạch. : Sau khi tiếp nhận khu đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành các thủ tục sau: - Bảo vệ khu đất. - Có văn bản đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí 5. Bước 5 Minh cho ý kiến về quy hoạch của khu đất. - Giải quyết các tồn tại, vướng mắc (nếu có) trên khu đất. - Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hướng sử dụng khu đất. Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ 1. 2. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2