intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

91
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

  1. 4. Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nhân Trình tự viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ tại thực hiện: cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong Y tế nộp hồ sơ tại bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ. - Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ tại bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ. Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện chuyển khoản tới tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai. Số tài khoản: 943 02 00 000 10 - Bộ phận Văn thư tiếp nhận vào sổ văn bản đến và chuyển hồ sơ trình lãnh đạo phân công công việc đến phòng Quản lý chuyên ngành. - Phòng Quản lý chuyên ngành xem xét hồ sơ, thẩm định và trình lãnh đạo Sở ký Quyết định cấp chứng chỉ (Đố i với trường hợp đủ điều kiện). Trường hợp không đủ điều kiện cấp chứng chỉ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Chuyển kết quả cho bộ phận văn thư vào sổ văn bản đi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Sửa đổi, bổ sung: - Phòng Quản lý chuyên ngành xem xét hồ sơ, thẩm định và trình lãnh đạo Sở ký chứng chỉ (Đố i với trường hợp đủ điều kiện). Trường hợp không đủ điều kiện cấp chứng chỉ thì trả lời bằng văn bản Căn cứ tại khoản 3 và nêu rõ lý do. điều 24 Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Trực tiếp gửi Hồ sơ hoặc qua bưu điện đến Phòng Cách thức Quản lý Chuyên ngành - Sở Khoa học và Công thực hiện: nghệ Để đúng với mục
  2. “Trình tự thực hiện” Sửa đổi, bổ sung: Thay “Phòng Quản lý chuyên ngành” bằng “Văn thư” a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thành phần, số 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có lượng hồ dán ảnh theo mẫu 05-II/ATBXHN quy định tại sơ: Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08; 2. Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo; 3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm; 4. Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 5. 03 ảnh cỡ 3x4. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp Thời hạn lệ giải quyết: - 30 ngày nếu hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ được nộp kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán trong Y tế. Tổ chức Đối tượng thực hiện t hủ t ục Cá nhân hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa Cơ quan học và Công nghệ. thực hiện t hủ t ục b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản hành lý chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ Lào chính: Cai Chứng chỉ Kết quả
  3. thực hiện t hủ t ục hành chính: 100.000 đồng/chứng chỉ Phí, lệ phí: 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có Tên mẫu dán ảnh theo mẫu 05-II/ATBXHN quy định tại đơn, mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08; tờ khai: - Trường hợp thiết bị X-quang chẩn đoán y tế của Yêu cầu, tổ chức, cá nhân có trụ sở chính ở tỉnh A nhưng điều kiện được lắp đặt, sử dụng tại t ỉnh B thì Sở Khoa học thực hiện và Công nghệ tỉnh B cấp chứng chỉ nhân viên bức t hủ t ục xạ cho người phụ trách an toàn. hành chính: - Trường hợp thiết bị X-quang chẩn đoán y tế di động được sử dụng tại các t ỉnh khác nhau thì Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị X-quang đặt trụ sở chính cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn. - Trường hợp cơ sở y tế tiến hành nhiều công việc bức xạ, trong đó có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đồng thời với sử dụng chất phóng xạ (y học hạt nhân) hoặc vận hành thiết bị chiếu xạ (xạ trị) thì có thể đề nghị Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc Sở Khoa học và Công nghệ địa phương cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn - Luật Năng lượng nguyên tử số: 18/2008/QH12 Căn cứ ban hành ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc pháp lý hộ i của thủ tục hành - Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 chính: của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; - Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ. - Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ
  4. thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Mẫu 05-II/ATBXHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ Ảnh 3 x 4 Kính gửi: ………………………………… 1. Tên cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ: 2. Số giấy CMND / Hộ chiếu: ..................... Ngày cấp: ................ Nơi cấp:............... 3. Địa chỉ:.................................................................................................................... 4. Điện thoại:................................................ 5. E-mail:.............................................. 6. Tên tổ chức nơi làm việc:........................................................................................ 7. Đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ để đảm nhiệm công việc sau: □ Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân; □ Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân; □ Người phụ trách an toàn; □ Người phụ trách tẩy xạ; □ Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; □ Người quản lý nhiên liệu hạt nhân; □ Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân; □ Nhân viên vận hành máy gia tốc; □ Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;
  5. □ Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ; □ Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp. 8. Các tài liệu kèm theo: (1)............................................................................................................................... (2)............................................................................................................................... Tôi cam đoan các khai báo là đúng sự thật. ….., ngày … tháng … năm … NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2