intTypePromotion=1

Thuyết trình nhóm "Nghiên cứu các chiến lược trong việc xây dựng và nâng cao giá trị nhãn hiệu G7"

Chia sẻ: Phale Hoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
766
lượt xem
376
download

Thuyết trình nhóm "Nghiên cứu các chiến lược trong việc xây dựng và nâng cao giá trị nhãn hiệu G7"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhãn hiệu có vai trò rất quan trọng nhưng từ trước tới nay lại không được các doanh nghiệp Việt nam chú trọng. Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển nhãn hiệu còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm. Trung Nguyên đã và đang là một doanh nghiệp rất thành công trong việc xây dựng nhãn hiệu và phát triển nhãn hiệu, đưa được nhãn hiệucủa mình ra thế giới và được công nhận....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình nhóm "Nghiên cứu các chiến lược trong việc xây dựng và nâng cao giá trị nhãn hiệu G7"

 1. Nghiên cứu các chiến lược của Công ty Cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên trong việc xây dựng và nâng cao giá trị nhãn hiệu G7 Giảng viên hướng dẫn: T.S Phạm Văn Hùng
 2. Nhóm thực hiện 1. Võ Thị Hòa 2. Đào Văn Hùng 3. Hoàng Thị Huyền 4. Phạm Thị Thảo Huyền 5. Phan Văn Hưng 6. Đinh Thị Thanh Hương 7. Nguyễn Thu Hương (nhóm trưởng) 8. Nguyễn Thị Hường 9. Trương Thị Hường 10. Thái Thị Kiểm
 3. 1. Nêu vấn đề nghiên cứu 2. Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu 3. Mục tiêu nghiên cứu 4.Tóm tắt một số nghiên cứu trước đây Nội 5. Câu hỏi nghiên cứu dung 6. Giả thiết và giả thuyết nghiên cứu 7. Khung phân tích nghiên 8. Các nội dung nghiên cứu sẽ thực hiện 9. Một vài ý tưởng về phương pháp nghiên cứu chính sẽ tiến hành cứu 10. Kết quả dự kiến của nghiên cứu và đóng góp của nghiên cứu 11. Tài liệu tham khảo chính 12. Kế hoạch nghiên cứu
 4. 1. Nêu vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu các chiến lược của Công ty Cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên trong việc xây dựng và nâng cao giá trị nhãn hiệu G7
 5. Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu   Việt Nam gia nhập WTO đã tạo cho các doanh nghiệp trong nước nhiều cơ hội sang cũng mang lại không lại thách thức.  Nhãn hiệu có vai trò rất quan trọng nhưng từ trước tới nay lại không được các doanh nghiệp Việt nam chú trọng.  Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển nhãn hiệu còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm.  Trung Nguyên đã và đang là một doanh nghiệp rất thành công trong việc xây dựng nhãn hiệu và phát triển nhãn hiệu, đưa được nhãn hiệucủa mình ra thế giới và được công nhận.
 6. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung M Mục tiêu cụ thể M
 7. Mục tiêu chung Phân tích các chiến lược của Trung Nguyên trong việc xây dựng và nâng cao giá trị nhãn hiệu cà phê G7 Đánh giá ưu nhược điểm và đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của các chiến lược đã áp dụng. Slide 6
 8. Mục tiêu cụ thể 1 Khái quát chung một số vấn đề về nhãn hiệu 2 Tìm hiểu về Trung Nguyên và nhãn hiệu cà phê G7 Nghiên cứu thực trạng áp dụng các chiến lược của Trung 3 Nguyên trong việc xây dựng và nâng cao giá trị nhãn hiệu G7. 4 4 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao giá trị nhãn hiệu cà phê G7. 5 5 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả của các chiến lược đã được áp dụng
 9. Một số nghiên cứu trước đây Sinh viên Phạm Thị Hoa (2008), ĐH Kinh tế Quốc dân, luận văn tốt nghiệp “nghiên cứu các phương pháp xây dựng nhãn hiệu của Biti’s.” Đỗ Việt Linh (2009), ĐH Thương mại, luận văn tốt nghiệp “Phân tích các chiến lược của PEPSI nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nước uống có ga” Trần Kim Nguyên (2009), ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, luận văn tốt nghiệp “Nghiên cứu công tác đăng ký, xây dựng và bảo vệ nhãn hiệu võng xếp Duy Lợi” Marketingchienluoc.com (15-4-2010), theo tạp chí Marketing, Cuộc chiến G7 – NESCAFE nhìn từ góc độ PR. scribd.com (27-3-2010), Phân tích sản phẩm của Trung Nguyên
 10. Câu hỏi nghiên cứu Vai trò của nhãn hiệu trong việc nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp như thế nào? Định hướng phát triển ra trong tương lai như thế nào? Sản phẩm cà phê hòa tan G7 của Trung Nguyên ra đời vào thời điểm nào? Sản phẩm của công ty Trung Nguyên được phân phối theo các kênh nào? Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của sản phẩm G7?
 11. Câu hỏi nghiên cứu Các chiến lược mà Trung Nguyên đã áp dụng trong quá trình xây dựng và nâng cao giá trị nhãn hiệu cà phê Trung Nguyên? Bối cảnh áp dụng như thế nào? Tác dụng, ưu nhược điểm của các chiến lược này? Các chiến lược nhằm nâng cao giá trị nhãn hiệu có thực sự ảnh hưởng giúp sức cạnh tranh Trung Nguyên hay không?
 12. Giả thiết và giả thuyết nghiên cứu Giả thiết: Các chiến lược của trung Nguyên ảnh hưởng độc lập tới giá trị nhãn hiệu G7. Các sách của nhà nước tác động giống nhau với tất cả các doanh nghiệp Giả thuyết: Các chiến lược của Trung Nguyên có thực sự ảnh hưởng tới giá trị nhãn hiệu G7.
 13. Khung phân tích Giá trị của nhãn hiệu G7 Chiến lược Chiến lược Phát triển Phát triển Chiến lược Marketing Chiến lược nguồn nhân thành công Franchise (4P) PR lự c cùng đối tác
 14. Cơ sở lí luận Tìm hiểu về Trung Nguyên Nội dung nghiên cứu Phân tích các chiến lược của Trung Nguyên nhằm nâng cao giá trị nhãn hiệu G7 Một vài đề xuất nhằm hoàn thiện các chiến lược
 15. Một vài ý tưởng về phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin Thu thập thông tin Chuyên khảo Phỏng vấn Quan sát Thảo luận nhóm
 16. Một vài ý tưởng về phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích Thống kê mô tả Phương pháp so sánh Ma trận phân tích SWOT Ma trận GE
 17. Kết quả dự kiến Tóm tắt cơ sở lí luận về các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu và giá trị nhãn hiệu Phân tích các chiến lược qua đó chỉ ra được các ưu và nhược điểm của từng chiến lược Đưa ra một số đề xuất nhằm khắc phục nhược điểm và nâng cao hiệu quả của các chiến lược
 18. Đóng góp của nghiên cứu  Qua nghiên cứu thấy được vai trò của nhãn hiệu trong việc nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.  Thông qua phân tích các chiến lược của Trung Nguyên, chứng minh chúng thực sự ảnh hưởng đến giá trị nhãn hiệu G7.  Đánh giá được hiệu quả của các chiến lược từ đó đưa ra hướng xây dựng các chiến lược mới phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.
 19. Tài liệu tham khảo  Hoàng Ngọc Bích (2006), ĐH Nông nghiệp Hà Nội, Giáo trình Marketing căn bản, NXB Nông nghiệp Hà Nội.  Trần Hữu Cường (2008), ĐH Nông nghiệp Hà Nội, Bài giảng Quản trị Marketing  Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lí (2009), Phát triển kinh doanh tiêu thụ nhờ thương hiệu, NXB Lao động – Xã hội.  Marketingchienluoc.com (15-4-2010), theo tạp chí Marketing, Cuộc chiến G7 – NESCAFE nhìn từ góc độ PR  scribd.com (27-3-2010), Phân tích sản phẩm của Trung Nguyên
 20. Kế hoạch nghiên cứu  Công việc Thời gian Viết đề cương nghiên cứu 25/12/2009 – 10/01/2010 Hoàn thành cơ sở lí luận của 11/01/2010 – 30/01/2010 đề tài Thu thập thông tin 01/02/2010 – 05/05/2010 Tổng hợp xử lí thông tin 06/05/2010 – 06/06/2010 Hoàn thiện bài báo cáo nghiên 07/06/2010 – 25/07/2010 cứu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản