intTypePromotion=1

Tổng hợp các mẫu văn bản thông báo

Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:27

0
1.244
lượt xem
86
download

Tổng hợp các mẫu văn bản thông báo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo cách trình bày văn bản thông báo qua tài liệu "Tổng hợp các mẫu văn bản thông báo". Trong đó, có các mẫu như: thông báo tuyển dụng; thông báo nộp thuế; thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp; thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; thông báo về việc giải thể doanh nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp các mẫu văn bản thông báo

Dưới đây là một trong mẫu văn bản thông báo được trích từ tài liệu "Tổng hợp các mẫu văn bản thông báo", mời các bạn cùng xem qua để tham khảo cách trình bày và soạn thảo nội dung đúng cách.
          TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ & CGCN                                                    Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

      Số ____/TB-TTDV&CGCN                                                                        Ngày .... tháng .... năm 20...
 
 
THÔNG BÁO
                                Về ........................... (1)                              
 
Kính gửi:........................... (2)                            
Căn cứ .......... (3)...........................................................................................................................     
..................................................................................................................................................... ;
Căn cứ .........................................................................................................................................
........................................................................ (4)..........................................................................
......................................................................................................................................................     
......................................................................................................................................................
Đề nghị ........................................................................................................................................
Trân trọng kính chào./.
                                                                                                           GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- ............................. ;
- ............................. ;
- Lưu: VT.
Chú giải:
(1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của thông báo.
(2) Nơi được thông báo hoặc gửi tới.
(3) Các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần).
(4) Nội dung của thông báo.

  

Để tham khảo đầy đủ nội dung tài liệu, các bạn có thể đăng nhập tài khoản và tải "Tổng hợp các mẫu văn bản thông báo" về máy. Nếu có nhu cầu tìm kiếm mẫu văn bản khác, các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu khác như: Mẫu thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, Mẫu thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuếMẫu thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2