intTypePromotion=1
ADSENSE

TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 1

Chia sẻ: Y Y | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

174
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 1.Đối tượng phục vụ chủ yếu của kế toán quản trị là: • Các chủ nợ. • Người điều hành tổ chức đơn vị. • Các khách hàng của công ty. • Các cơ quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 1

  1. TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 1 Đối tượng phục vụ chủ yếu của kế toán quản trị là: • Các chủ nợ. • Người điều hành tổ chức đơn vị. • Các khách hàng của công ty. • Các cơ quan nhà nước. Tổng chi phí nếu được phân loại theo: • Chức năng hoạt động của chi phí, gồm có: định phí và biến phí. • Cách ứng xử của chi phí, gồm có: chi phí trong sản xuất và chi phí ngoài sản xuất. • Cả câu a và b đều sai. • Cả câu a và b đều đúng. Biến phí hoạt động có tính chất sau: • Thay đổi theo mức độ hoạt động. • Không thay đổi theo mức độ hoạt động. • Cả câu a và b đều đúng. • Cả câu a và b đều sai. Trong dự toán chi phí sản xuất chung có loại trừ chi phí khấu hao, nguyên nhân: • Khấu hao không phải là chi phí trong sản xuất. • Khấu hao không phải là chi phí bằng tiền nên cần loại ra để dự toán tiền.Các câu trên đều sai. • Các câu trên đều sai. • Các câu trên đều đúng. Cách phân loại chi phí nào rất quan trọng trong kế toán quản trị: • Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động. • Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí. • Phân loại chi phí trong sản xuất và ngoài sản xuất. • Cả 3 câu trên đều đúng. Kế toán quản trị áp dụng cho các nhóm tổ chức nào: • Tổ chức kinh doanh. • Tổ chức nhân đạo. • Tổ chức chính quyền nhà nước. • Tất cả các câu trên đều đúng. Tỷ lệ số dư đãm phí:
  2. • Số tương đối giữa số dư đãm phí và doanh thu. • Phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. • Số tương đối giữa doanh thu và định phí. • Cả 3 câu trên đều sai. Đặc điểm thông tin của kế toán quản trị phải: • Hướng về tương lai. • Tuân thủ các nguyên tắc kế toán. • Mang tính khách quan và chính xác gần như tuyệt đối. • Tất cả các câu trên đều đúng. Điểm hòa vốn mà điểm mà tại đó: • Doanh thu bù đắp được số dư đảm phí. • Doanh thu bù đắp đủ chi phí. • Doanh thu bù đắp được biến phí. • Doanh thu bù đắp được định phí. Dự toán tổng thể của một doanh nghiệp được xây dựng bắt đầu từ: • Dự toán sản xuất. • Dự toán tồn kho. • Dự toán tiêu thụ. • Dự toán tiền mặt. Xét các trường hợp đầu tư sau : I. A đầu tư vào B với 25% quyền biểu quyết => B là Cty liên kết với A. II. A đầu tư vào B với 55% quyền biểu quyết, B đầu tư vào C với 22% quyền biểu quyết => B là Cty con của A, C là Cty liên kết gián tiếp với A. III. A đầu tư vào E với 80% quyền biểu quyết, E đầu tư vào F với 16% quyền biểu quyết => E là Cty con của A, F không là Cty liên kết với A (nếu không có thỏa thuận khác). IV. A đầu tư vào G với 40% quyền biểu quyết, G đầu tư vào H với 30% quyền biểu quyết => G, H là Cty liên kết với A (nếu không có thỏa thuận khác). • Cả 4 câu đúng • I & II đúng, III & IV sai • IV sai, 3 câu còn lại đúng. • IV đúng. Trình bày thông tin trên BCTC. • Vốn đầu tư vào Cty con được trình bày trên BCTC riêng của Cty mẹ theo phương pháp giá gốc. • Vốn đầu tư vào Cty liên kết được trình bày trên BCTC riêng của Cty A lẫn BCTC hợp nhất của Cty A. • Theo chuẩn mực kế toán tất cả thông tin chỉ cần trình bày trên BCTC riêng của Cty
  3. mẹ là đủ • a & b đúng, c sai. Để được tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của Cty X, Cty A đã chi tiền mặt mua cổ phiếu Cty X mệnh giá 50¬Trđ với giá thỏa thuận 51Trđ, chi phí hoa hồng trả cho người môi giới bằng tiền mặt 500.000đ. Định khoản nghiệp vụ trên: • N 121 51.500.000 (51Tr + 0.5Tr) C 111 51.500.000 • N 223 51.500.000 (51Tr + 0.5Tr) C 111 51.500.000 • N 121 50.500.000 (50Tr + 0.5Tr) C 111 50.500.000 • N 223 50.500.000 (50Tr + 0.5Tr) C 111 50.500.000 Chi tiền mặt mua một số công trái với giá 24Tr còn 3 năm nữa đáo hạn công trái (MG=20Tr, thời hạn đầu tư 5 năm, lãi suất 10%/ năm; lãnh lãi 1 lần khi đáo hạn) • N 2282 24.000.000 C 111 24.000.000 • N 2282 20.000.000 N 635 4.000.000 C 111 24.000.000 • N 111 30.000.000 (20.000.000x110%x5) C 515 6.000.000 (20.000.000x10%x3) C 228 24.000.000 • Cả 3 câu đều sai Chọn câu phát biểu đúng • Chiết khấu trái phiếu (CKTrP) làm giảm mệnh giá trái phiếu, phụ trội trái phiếu (PTTP) làm tăng mệnh giá trái phiếu. • CKTrP, PTTP thuộc loại TK điều chỉnh giảm nên có kết cấu ngược lại TK được điều chỉnh. • CKTrP, PTTP thuộc loại TK điều chỉnh tăng nên có kết cấu trùng TK được điều chỉnh . • Cả 3 câu đều sai. Ngày 1/2 DNSX M xuất bán trực tiếp tại kho chưa thu tiền khách hàng Y gồm 100spA + 200spB. Giá bán chưa thuế 200ngđ /spA, 180ngđ/spB (VAT 10%). Giá xuất kho: 150ngđ/spA, 120ngđ/spB. DN M tính thuế theo pp khấu trừ thuế. • N 131 56.000 C 155 39.000 C 511 17.000 • N 131 61.600 C 155 39.000 C 33311 5.600 C 421 17.000 • N 131 61.600 C 511 56.000 C 33311 5.600 N 632 39.000 C 155 39.000 • N 131 61.600 C 511 56.000 C 33311 5.600 N 632 39.000 C 156 39.000 Chọn câu phát biểu sai • Hàng nhận bán ký gửi không thuộc quyền sở hữu của đại lý nên ĐL không theo dõi bằng TK 156 mà sử dụng TK 003. • Trong kế toán doanh thu theo phương thức trao đổi hàng. Nếu không có chênh lệch thu chi thì có nghĩa đây là phương thức trao đổi tương tự ngang giá. • Đối với ĐL nhận bán hàng, toàn bộ giá trị hàng bán hộ không phải là tất cả doanh thu
  4. của mình nên không ghi nhận doanh thu mà đó là khoản phải trả lại chủ hàng. • CKTT khâu bán đối với DN là CPTC. Cty A (SXSP) bán theo phương thức trao đổi thành phẩm M nhận lại VL X. Cho biết trên HĐ GTGT của người mua phát hành giá chưa thuế 10tr, VAT 5% => DT bán hàng TP M là bao nhiêu biết Cty sẽ thu thêm 0,5tr; VAT của thành phẩm là 10%. DN tính thuế theo pp khấu trừ. • (10+0,5) – (10% - 5%)x10 = 10tr • 10x105% + 0,5) / 110% = 10tr • 10x105% + 0,5x110% = 11,05tr • a & b đúng, c sai. Chi tiền gửi NH 88.000.000 mua lại 100 kỳ phiếu MG 1.000.000 kỳ hạn 2 năm, ls 8%/năm, lãnh lãi 1 lần ngay khi mua (còn 15 tháng nữa đáo hạn). Chi tiền tạm ứng thanh toán cho người môi giới 1.000.000. Định khoản: • N 2282 99.000.000 C 3387 10.000.000 C 112 88.000.000 C 141 1.000.000 N 3387 666.667 (10tr: 15) C 515 666.667 • N 2282 98.000.000 C 3387 10.000.000 C 112 88.000.000 N 635 1.000.000 C 141 1.000.000 • a sai, b đúng • a,b đều sai. Chi TM mua 1 số công trái với giá 43.000.000, MG 40.000.000, còn 2 năm nữa ĐH, thời hạn đầu tư 5 năm, ls 10%/năm. • N 2283 43.000.000 C 111 43.000.000 • N 2282 45.000.000 C 111 43.000.000 C 3387 2.000.000 • N 2282 43.000.000 C 111 43.000.000 • Tất cả đều sai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2