intTypePromotion=3

Triển khai ISA Firewall cho hệ thống doanh nghiệp - Phần 1: Cài đặt ISA Server 2006

Chia sẻ: Đinh Trường Gấu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

0
85
lượt xem
20
download

Triển khai ISA Firewall cho hệ thống doanh nghiệp - Phần 1: Cài đặt ISA Server 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1: Cài đặt ISA Server 2006 trong bài viết "Triển khai ISA Firewall cho hệ thống doanh nghiệp" giới thiệu đến các bạn về ISA Server 2006 là phiên bản mới nhất của sản phẩm Microsoft ISA Server, về giao diện thì ISA 2006 giống ISA 2004 đến 90% và cách cài đặt ISA Server 2006. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Triển khai ISA Firewall cho hệ thống doanh nghiệp - Phần 1: Cài đặt ISA Server 2006

 1. TRIỂN KHAI ISA FIREWALL CHO HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP PHẦN 1: CÀI ĐẶT ISA SERVER 2006 I. Giới thiệu ISA Server 2006 là phiên bản mới nhất của sản phẩm Microsoft  ISA Server. Về giao  diện thì ISA 2006 giống ISA 2004 đến 90%. Tuy nhiên, nó có những tính năng mới nổi  trội hơn mà ISA 2004 vẫn còn hạn chế, chẳng hạn như: + Phát triển hỗ trợ OWA, OMA , ActiveSync và RPC/HTTP pubishing + Hổ trợ SharePoint Portal Server + Hổ trợ cho việc kết nối nhiều certificates tới 1 Web listener + Hỗ trợ việc chứng thực LDAP cho Web Publishing Rules +… Trong bộ bài viết này bao gồm các phần: Phần I:  Cài đặt ISA Server 2006  Phần II:  C   ấu hình Access Rule   Phần III:  C   ấu hình VPN Client­to­Gateway qua đường truyền ADSL  Ở phần 1 này, các bạn sẽ bắt đầu làm quen với ISA Firewall thông qua việc cài đặt  ISA Server 2006   Bài lab bao gồm các bước:
 2.       1. Cài đặt ISA Server 2006       2. Cài đặt và cấu hình Firewall Client       3. Cấu hình Auto Discovery       4. Tạo Access Rule để kiểm tra kết nối Internet II. Chuẩn bị Bài lab bao gồm 2 máy:        ­ Máy DC: Windows Server 2003 đã nâng cấp lên Domain Controller        ­ Máy Server:  Windows Sever 2003 đã Join domain  Cấu hình TCP/IP cho 2 máy như trong bảng sau:   Card INT Card EXT Máy ISA Server IP Address: 172.16.1.1 IP Address: 192.168.1.1 Subnet Mask: 255.255.255.0 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway:  Gateway: 192.168.1.200 (địa chỉ ADSL Router) Preferred DNS: 172.16.1.2 Preferred DNS:
 3. Máy DC IP Address: 172.16.1.2   Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 172.16.1.1 Preferred DNS: 172.16.1.2 III. Thực hiện 1. Cài đặt ISA Server 2006 ­ Mở Windows Explorer, vào thư mục chứa bộ cài đặt ISA SERVER 2006  ­ Chạy file isaautorun.exe (Bạn có thể chạy isauotorun.exe từ CD cài đặt ISA Server  2006) ­ Chọn Install ISA Server 2006
 4. ­ Hộp thoại Welcome to the Install Wizard…, nhấn Next
 5. ­ Chọn I accept the terms in the license agreement, nhấn Next
 6. ­ Hộp thoại Setup Type, chọn Custom ­ Chọn Install ISA Server và ISA Server Management, nhấn Next
 7. ­ Trong hộp thoại Internal Network, nhấn chọn Add
 8. ­ Sau đó bạn chọn Add Adapter… ­ Đánh dấu chọn Int (Interface mặt trong của máy ISA), chọn OK
 9. ­ Chọn IP: 172.16.255.255, nhấn Delete
 10. ­ Chọn OK
 11. ­ Tiếp theo trong hộp thoại Firewalll Client Connections, đánh dấu check vào Allow  non­encrypted Firewall client connections ­ Tiếp theo bạn cài đặt theo mặc định
 12. ­ Hộp thoại Installation Wizard Completed, nhấn Finish
 13.   2. Cài đặt và cấu hình Firewall Client trên máy DC ­ Tại máy DC, logon MSOpenLab\Administrator ­ Cài đặt ISA Firewall Client trong đĩa CD cài đặt (thư mục Client) ­ Hộp thoại Welcome to the Install…, nhấn Next
 14. ­ Tiếp theo bạn cài đặt theo mặc định
 15. ­ Hộp thoại ISA Server Computer Selection, nhập vào địa chỉ IP của máy ISA  Server, nhấn Next
 16. ­ Nhấn Finish kết thúc quá trình cài đặt
 17.     3. Cấu hình Auto Discovery ­ Mở ISA Server Management, phần Configuration, chọn Network. Ở khung bên phải,  right click Internal, chọn Properties
 18. ­ Chọn tab Auto Discovery, đánh dấu check vào Publish automatic discovery  information for this network
 19.   ­ Nhấn Apply

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản