intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự học powerpoint 2010 part 24

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

91
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2. Chọn shape vừa vẽ, chúng ta sẽ liên kết nó với một địa chỉ e-mail Bạn vào ngăn Insert, nhóm Links và chọn Hyperlink 3. Tại khung Link to, chọn E-mail Address

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học powerpoint 2010 part 24

  1. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh H nh hèn thêm shape vào slide 2. Chọn shape vừa vẽ, chúng ta sẽ liên kết nó với một địa chỉ e-mail Bạn vào ngăn Insert, nhóm Links và chọn Hyperlink 3. Tại khung Link to, chọn E-mail Address H nh S d ng hyperlink để gọi tr nh quản lý và g i e-mail 4. Trong hộp E-mail address, bạn nhập vào địa chỉa e-mail mà mình muốn g i thư đến hoặc chọn từ danh s ch Recently used e-mail addresses nếu có sẵn 5. Trong hộp Subject: nhập tựa đề cho e-mail Tạo liên kết ến ịa chỉ Web ho c máy chủ FTP Phần trước, bạn đã tạo hyperlink đến một slide trong và ngoài bài thuyết trình từ một đoạn văn bản hoặc từ một hộp văn bản Trong phần này, bạn sẽ thực hành tạo hyperlink đến một trang web hay m y chủ FTP từ một hình ảnh Trang 230
  2. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh Thực hành theo c c bước sau: 1. Chọn slide đầu tiên Chúng ta sẽ chèn thêm một hình logo Office nho nhỏ vào slide này và dùng nó liên kết với địa chỉ trang web Office.com.  Vào ngăn Insert, nhóm Images, chọn lệnh Picture  Chọn hình OfficeOnline jpg và nhấn Insertt đ chèn vào slide H nh hèn logo Office Online vào slide 2. Nhấp phải chuột lên logo vừa chèn vào và chọn lệnh Hyperlink…, hộp thoại Insert Hyperlink xuất hiện H nh Truy cập l nh Hyperlink bằng phải chuột 3. Chọn Existing File or Web Page tại khung Link to và nhập địa chỉ http://office.microsoft.com vào hộp Address. Trang 231
  3. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh H nh Tạo hyperlink đến trang Office Online của Microsoft 4. Nhấp nút OK hoàn tất Tạo liên kết ến tập tin ang lưu trên a ho c trên mạng nội bộ Chúng ta có th tạo liên kết đến c c tập tin theo c ch tương tự như trên nhưng thay vì nhập địa chỉ trang web thì bạn tìm đến tập tin đang lưu tr trên m y tính hoặc trên mạng nội bộ (LAN) Trong phần này chúng ta sẽ p dụng c c nút lệnh (Action button) vào bài thuyết trình ảng ác nút l nh d ng sẵn Nút Tên Hyperlink ến Back hoặc Previous Về slide liền trước trong bài thuyết trình Forward hoặc Next ến slide liền trước trong bài thuyết trình Beginning Về slide đầu tiên trong bài thuyết trình End ến slide cuối cùng trong bài thuyết trình Home Về slide đầu tiên trong bài thuyết trình Information Mặc định là không làm gì, bạn phải tự thiết lập hành động cho nó Return Trở về slide mới xem trước đó Movie Mặc định là không làm gì, bạn phải tự thiết lập hành động cho nó (ph t đoạn phim chẳng hạn) Document Mặc định là không làm gì, bạn phải tự thiết lập hành động cho nó (mở tập tin nào đó) Trang 232
  4. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh Sound Ph t âm thanh do bạn chọn, nếu bạn không chọn thì PowerPoint sẽ ph t âm thanh đầu tiên trong danh s ch âm thanh chuẩn của nó (Applause). Help Mặc định là không làm gì, bạn phải tự thiết lập hành động cho nó (link đến một tập tin hướng dẫn nào đó) None Mặc định là không làm gì, bạn có th nhập văn bản vào và thiết lập hành động cho nó ảng ác tùy chọn Hyperlink to Hyperlink to Thực hiện Previous Slide C c tùy chọn này thực hiện hành động giống như tên của nó (xem lại Next Slide bảng trên) First Slide Last Slide Last Slide Viewed End Show Dừng trình chiếu Custom Show … Mở hộp thoại Link to Custom Show, từ đó bạn chọn custom show muốn chuy n tới Slide … Mở hộp thoại Hyperlink to Slide, từ đó bạn chọn slide muốn chuy n tới URL … Mở hộp thoại Hyperlink to URL, từ đó bạn nhập vào địa chỉ trang Webmuốn chuy n tới Other PowerPoint Mở hộp thoại Hyperlink to Other PowerPoint Presentation, từ đó bạn Presentation … chọn c c tập tin thuyết trình kh c muốn chuy n tới Other File … Mở hộp thoại Hyperlink to Other File, từ đó bạn chọn tập tin muốn mở lên Nếu là tập tin kh c PowerPoint thì ứng dụng tương ứng sẽ được mở lên đồng th i với tập tin Thực hành theo c c bước sau: 1. Chọn slide chứa đồ thị trong bài thuyết trình Chúng ta sẽ vẽ thêm một nút lệnh đ khi nhấn nút sẽ thực thi việc mở một tập tin Excel lưu số liệu thống kê về thị phần trình duyệt web trong năm  Vào ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn lệnh Shapes  ến nhóm Action Buttons, bạn chọn ki u nút Document và vẽ một nút nhỏ vào slide bên cạnh tựa đề của slide. Hộp thoại Action Settings xuất hiện. Trang 233
  5. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh H nh Thêm nút l nh vào slide 2. Bạn chọn hộp Hyperlink to và chọn Other File… hộp thoại Hyperlink to Other File xuất hiện.  Tại Look in: tìm đến thư mục chứa tập tin muốn liên kết Thông thư ng tập tin này nên lưu chung thư mục với bài thuyết trình đ thuận tiện cho việc di chuy n sang m y kh c khi b o c o  Chọn tập tin và nhấn nút OK H nh Hộp thoại Action Settings 3. Bạn có th tùy chọn thêm âm thanh khi mở tập tin tại Play sound 4. Nhấn OK đ hoàn tất. Trang 234
  6. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh iên kết ến một ứng d ng và tạo một tài liệu mới Chúng ta đôi khi cần minh họa cho một nội dung đang trình bày bằng một vài phép tính trên phần mềm bảng tính Excel chẳng hạn Khi đó, việc tạo một hyperlink đ mở và tạo một tập tin Excel mới nhằm phục vụ cho việc này sẽ rất cần thiết Thực hành theo c c bước sau: 1. Chọn slide chứa đồ thị trong bài thuyết trình Chúng ta sẽ vẽ thêm một nút lệnh mới đ khi nhấn nút sẽ thực thi việc mở chương trình Excel và tạo mới một bảng tính mới.  Vào ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn lệnh Shapes  Chọn ki u hình ch nhật tại nhóm Rectangles chọn ki u Rectangle và nhập vào ch Demo. H nh Thêm shape vào slide 2. Chọn hình vừa tạo, sau đó nhấn t hợp phím đ truy cập nhanh vào hộp thoại Insert Hyperlink. 3. Tại Link to, bạn chọn Create New Document, phần bên phải hộp thoại Insert Hyperlink biến đ i thành hình sau H nh Tạo tài li u m i bằng hyperlink Trang 235
  7. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh  Tại hộp Name of new document: Nhập tên tập tin cần tạo kèm theo phần mở rộng của nó C c phần mở rộng thông dụng được liệt kê ở bảng bên dưới  Tại Full path: nhấn nút Change… và chọn nơi lưu tập tin nếu cần  Tại When to edit:  Chọn Edit the new document later đ khi gọi thì ứng dụng phù hợp (theo phần mở rộng) sẽ mở tập tin đ hiệu chỉnh.  Chọn Edit the new document now thì ứng dụng phù hợp (theo phần mở rộng) sẽ mở tập tin lên đ hiệu chỉnh ngay 4. Nhấn OK hoàn tất ảng ác ph n mở rộng thông d ng Ph n mở rộng Chương trình tương ứng sẽ ược s d ng DOCX, DOCM, Trình x l văn bản Microsoft Word, hoặc WordPad khi không có ho c DOC Word trên m y WRI Trình x l văn bản Write (phiên bản trước của WordPad), Word TXT Trình x l văn bảnthô Notepad WPD Trình x l văn bản WordPerfect BMP Microsoft Paint hoặc một chương trình x l ảnh được thiết lập mặc định MDB Hệ quản trị cơ sở d liệu Microsoft Access MPP Trình quản l dự n Microsoft Project. PPTX ho c PPT Microsoft PowerPoint XLSX, XLSM, Bảng tính Microsoft Excel ho c XLS Thay i màu của oạn văn bản c siêu liên kết Thực hành theo c c bước sau: 1. Vào ngăn Design, nhóm Themes, chọn nút Theme Colors và chọn lệnh Create New Theme Colors. 2. Trong hộp thoại Create New Theme Colors, đến phần Theme colors và thực hiện chọn màu cho tùy chọn cuối cùng là:  Hyperlink: chọn lại màu cho văn bản có hyperlink  Followed Hyperlink: chọn màu cho văn bản hyperlink sau khi đã nhấp lên liên kết. Trang 236
  8. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh H nh Đổi màu cho hyperlink 3. Nhấn nút Save đ lưu Theme Colors mới. Nhấn mạnh hyperlink với âm thanh Thực hành thêm âm thanh cho hyperlink theo c c bước sau: 1. Chọn hyperlink cần thêm âm thanh Ví dụ, bạn chọn hyperlink logo Office trên slide đầu tiên 2. Vào ngăn Insert, nhóm Links, chọn lệnh Action H nh L nh Action 3. Thực hiện c c tùy chọn sau: o Ngăn Mouse Click: thiết lập thêm âm thanh tại phần Play sound trong ngăn này đ khi kích chuột lên liên kết thì mới thực thi lệnh o Ngăn Mouse Over: thiết lập thêm âm thanh tại phần Play sound trong ngăn này đ khi di chuy n chuột lên trên liên kết thì sẽ thực thi lệnh Trang 237
  9. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh H nh Tùy chọn âm thanh cho hyperlink 4. Chọn âm thanh tại Play sound và nhấn nút OK. Hiệu chỉnh ho c x a hyperlink Thực hành thêm âm thanh cho hyperlink theo c c bước sau: 1. Chọn đối tượng có hyperlink cần hiệu chỉnh hoặc xóa Ví dụ, bạn chọn hình mặt cư i trên slide đầu tiên 2. Vào ngăn Insert, nhóm Links, chọn lệnh Hyperlink, hộp thoại  Nhấn nút Remove Hyperlink trong hộp thoại Edit Hyperlink đ xóa bỏ siêu liên kết  Hoặc hiệu chỉnh lại thông tin cho hyperlink và nhấn OK. H nh Hộp thoại Edit Hyperlink Trang 238
  10. h ng 5 Làm vi c v i các hi u ứng hoạt cảnh Hyperlink:  Hi u chỉnh hyperlink chọn đoạn văn bản ho c đối t ợng có hyperlink rồi nhấp phải chuột và chọn l nh Edit Hyperlink  Mở hyperlink: chọn đoạn văn bản ho c đối t ợng có hyperlink rồi nhấp phải chuột và chọn l nh Open Hyperlink  Sao chép hyperlink chọn đoạn văn bản ho c đối t ợng có hyperlink rồi nhấp phải chuột và chọn l nh Copy Hyperlink Sau đó chọn đối t ợng khác và nhấn tổ hợp phím tắt để áp d ng hyperlink cho đối t ợng.  Xóa hyperlink chọn đoạn văn bản ho c đối t ợng có hyperlink rồi nhấp phải chuột và chọn l nh Remove Hyperlink Trang 239
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2