intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chương 4: MS PowerPoint 2010 - ThS. Nguyễn Thị Uyên

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

69
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 trình bày về "MS PowerPoint 2010". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu Microsoft PowerPoint, làm việc với bản trình chiếu, chèn các đối tượng trong Slide, các hiệu ứng trình diễn. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: MS PowerPoint 2010 - ThS. Nguyễn Thị Uyên

CHƢƠNG 4<br /> <br /> MS POWER POINT 2010<br /> Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Uyên<br /> Khoa Công nghệ thông tin – ĐHV<br /> Email: uyendhv@gmail.com<br /> <br /> TRANG: 1<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 4.1<br /> A.<br /> <br /> Giới thiệu Microsoft PowerPoint<br /> <br /> 4.2<br /> A.<br /> <br /> Làm việc với bản trình chiếu<br /> <br /> 4.3<br /> A.<br /> <br /> Chèn các đối tƣợng trong Slide<br /> <br /> 4.4<br /> A.<br /> <br /> Các hiệu ứng trình diễn<br /> <br /> 08/08/2014<br /> 2<br /> <br /> 4.1. Giới thiệu PPT 2010<br /> PowerPoint:<br /> - Là chƣơng trình dùng để tạo các trang dành cho<br /> bài giảng sử dụng máy chiếu.<br /> - Cung cấp các chức năng để thiết kế, trình diễn.<br /> <br /> - Chèn đƣợc các hình ảnh, hoạt hình, video và âm<br /> thanh để tạo hiệu ứng sinh động, dễ hiểu.<br /> <br /> 3<br /> <br />  Có nhiều trang, mỗi trang gọi là một Slide<br />  Đuôi: PPTX cho 2007/2010, PPT cho 2003<br />  Mục đích: trình chiếu (đào tạo, giới thiệu sản<br /> phẩm…)<br /> <br /> TRANG: 4<br /> <br /> Điểm ƣu việt của MS PowerPoint 2010<br />  Ribbon mới<br />  Ngăn File thay cho nút Office<br /> <br />  Hỗ trợ làm việc cộng tác<br />  Nhóm các Slide vào các phần trong bài trình chiếu<br />  Trộn và so sánh nội dung các bài thuyết trình<br /> <br />  Hỗ trợ soạn thảo và thuyết trình đồng thời<br />  Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọi nơi<br />  Nhúng video chuyển bài thuyết trình sang dạng video<br /> <br />  Tích hợp sẵn định dạng PDF<br />  Chụp ảnh màn hình…<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2