intTypePromotion=1

Tự học powerpoint 2010 part 4

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
199
lượt xem
122
download

Tự học powerpoint 2010 part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thanh th c đ n của c a sổ Help Tên nút Back and Forward Stop Refresh Home Print Change Font Size Show Table of Contents Keep on Top ô tả i tới và lùi trong c c bài hướng dẫn mà bạn đã xem giống như trình duyệt Dừng tải nội dung muốn xem, rất h u ích khi việc tải qu chậm và bạn muốn hủy lệnh tải (thông thư ng là nội dung từ Internet). Tải lại nội dung từ Internet Trở về danh mục chủ đề mặc định của trình trợ giúp In nội dung bài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học powerpoint 2010 part 4

  1. h ng Gi i thi u PowerPoint 010 Nút Help Nhập từ khóa của phần muốn trợ giúp C c phần trợ giúp được bố cục theo c c chủ đề H nh a sổ ph n trợ giúp của PowerPoint H nh ảng Thanh th c đ n của c a sổ Help Nút Tên nút ô tả Back and i tới và lùi trong c c bài hướng dẫn mà bạn đã xem giống như Forward trình duyệt Stop Dừng tải nội dung muốn xem, rất h u ích khi việc tải qu chậm và bạn muốn hủy lệnh tải (thông thư ng là nội dung từ Internet). Refresh Tải lại nội dung từ Internet Home Trở về danh mục chủ đề mặc định của trình trợ giúp Print In nội dung bài hướng dẫn hiện hành Change Font Mở danh mục c c lựa chọn kích thước ch trong bài hướng Size Show Table of Tắt mở khung mục lục c c bài hướng dẫn bên tr i c a s Help Contents Keep on Top Gi c a s Help luôn nằm trên tất cả c c c a s kh c Trang 30
  2. h ng Gi i thi u PowerPoint 010 15. Hỏi áp Câu 1. Hãy tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh (QAT)? Yêu cầu QAT sẽ có c c nút lệnh theo thứ tự sau: New, Open, Save, Print Preview, Undo, Redo, Copy, Paste, Pulish as PDF or XPS và chia làm nhóm ngăn c ch nhau bởi một đư ng ranh giới (separator) trước nút Copy Trả l i: Chúng ta có th tùy biến QAT của PowerPoint cho một tập tin cụ th hay cho tất cả c c tập tin trong chương trình C c bước thực hiện như sau: 1. Khởi động chương trình PowerPoint 2. Trên c a s chương trình bạn nhấp vào nút Customize Quick Access Toolbar ( ) 3. Bạn tích chọn c c nút lệnh sau: New, Open, Save, Print Preview, Undo, Redo. H nh Chọn các nút l nh vào QAT 4. C c nút lệnh còn lại không có sẵn cho bạn chọn, do vậy bạn chọn ngăn Home trên Ribbon, đến nhóm Clipboard và nhấp phải chuột lên nút Copy và chọn Add to Quick Access Toolbar. H nh Thêm nhanh các nút l nh từ Ribbon vào QAT Trang 31
  3. h ng Gi i thi u PowerPoint 010 5. Thực hiện lại bước đ thêm nút Paste vào QAT Tuy nhiên đ thêm seperator và nút Pulish as PDF or XPS thì không th thêm vào QAT theo c c c ch trên được. Bạn hãy vào File, chọn Options. Hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện. H nh Hộp thoại PowerPoint Options 6. Chọn nhóm Quick Access Toolbar, từ khung Choose commands from bên tr i, chọn và nhấn nút Add đ thêm vào khung Customize Quick Access Toolbar bên phải. 7. Bạn thấy nút lệnh Publish as PDF or XPS nằm trong ngăn File trên Ribbon Do vậy, bạn chọn File Tab từ hộp Choose commands from đ c c nút lệnh trong nhóm này được liệt kê trong hộp bên dưới. H nh ác l nh trong File Tab 8. Bạn chọn nút Publish as PDF or XPS và nhấn nút Add đ thêm vào QAT. 9. Tại khung Customize Quick Access Toolbar:  Chọn For all documents (default) thì thanh QAT tùy biến này sẽ có t c dụng cho tất cả chương trình PowerPoint Trang 32
  4. h ng Gi i thi u PowerPoint 010  Chọn “Tên tập tin thuyết trình pptx” thì QAT chỉ có t c dụng cho tập tin này  Bạn chọn c c nút lệnh trong khung và nhấn c c nút Move Up hoặc Move Down đ sắp xếp theo thứ tự yêu cầu. H nh Sắp xếp các nút l nh 10. Nhấn nút OK đ hoàn tất c c tùy chỉnh QAT. Kết quả QAT như sau: H nh QAT sau khi tùy biến 11. Muốn phục hồi QAT về trạng th i mặc định giống như khi mới cài đặt thì bạn vào PowerPoint Options, chọn Quick Access Toolbar, chọn nút Reset tại Customizations và chọn: H nh Hủy bỏ các tùy biến trong QAT  Reset only Quick Access Toolbar: chọn sẽ trả QAT về trạng th i mặc định  Reset all customizations: chọn sẽ hủy bỏ tất cả c c tùy biến trong PowerPoint k cả tùy biến Ribbon. Trang 33
  5. h ng Gi i thi u PowerPoint 010 Câu 2. Tạo một ngăn lệnh mới trên Ribbon tên là “Lệnh của tui” như hình sau: H nh Tạo ngăn “L nh của tui” trên Ribbon Trả l i: PowerPoint cho phép tùy biến Ribbon với giao diện ngư i dùng rất dễ s dụng và nhanh chóng C c bước thực hiện như sau: 1. Khởi động chương trình PowerPoint 2. Vào File, chọn Options, chọn Customize Ribbon. H nh Tùy biến Riboon 3. Nhấn vào nút New Tab, một Tab mới được tạo thêm trong danh s ch Main Tabs ở trên Bạn nhấp phải chuột lên Tab vừa tạo và chọn lệnh Rename đ đặt tên lại. Trang 34
  6. h ng Gi i thi u PowerPoint 010 H nh Đ t tên lại cho Tab 4. Nhấp phải chuột lên New Group (Custom) và chọn Rename đ đặt tên lại là “Cắt, d n” và nhấp OK đ đóng hộp Rename. H nh Đổi tên cho Group 5. Chọn lại ngăn “Lệnh của tui” và nhấp chuột 3 lần nút New Group ở bên dưới đ thêm vào nhóm lệnh n a Sau đó làm theo bước đ lần lượt đ i tên là “ ịnh dạng”, “Chèn slide, đối tượng”, “Hiệu ứng” Trang 35
  7. h ng Gi i thi u PowerPoint 010 H nh hèn các nhóm vào Tab m i 6. thêm c c nút lệnh vào c c nhóm lệnh vừa tạo làm theo trình tự sau:  Chọn Choose commands from bên khung bên tr i đ liệt kê c c lệnh thông dụng  Chọn nút lệnh cần đưa vào “Lệnh của tui”  Chọn nhóm lệnh chứa nút lệnh đang chọn từ khung Customize the Ribbon bên phải.  Nhấn nút Add đ thêm c c lệnh vào c c nhóm hoặc nhấn nút Remove đ loại bỏ nút không cần khỏi c c nhóm  Thực hiện lại qui trình này đ thêm tất cả c c nút lệnh vào c c nhóm theo yêu cầu câu hỏi.  Nhấn nút Move Up và Move Down đ sắp xếp c c nút lệnh theo trình tự yêu cầu. H nh Thêm các nút l nh vào các nhóm t ng ứng 7. Chọn ngăn “Lệnh của tui” và nhấn c c nút Move Up hoặc Move Down đ đưa ngăn này lên trước ngăn Home. Trang 36
  8. h ng Gi i thi u PowerPoint 010 8. Theo yêu cầu của câu hỏi thì nhóm lệnh “ ịnh dạng” không có c c nhãn bên dưới c c nút lệnh. Do vậy, bạn nhấp phải chuột lên nhóm lệnh này rồi chọn Hide Command Labels. H nh Ẩn nhãn bên d i nút l nh Câu 3. Xin cho biết cách nào di chuyển các tùy biến trong Ribbon và QAT sang Office ở máy tính khác? Trả l i: Giả s bạn đã tùy biến rất nhiều cho Ribbon và QAT từ m y tính ở công ty và bạn muốn chuy n c c tùy biến rất tiện lợi này sang Office trong m y tính ở nhà Trong PowerPoint nói riêng và Office nói chung thì yêu cầu này thực hiện rất đơn giản. C c bước thực hiện như sau: 1. Vào m y tính công ty, khởi động PowerPoint 2010. 2. Vào File, chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện 3. Bạn chọn Customize Ribbon, chọn nút Import/Export và chọn Export all customizations. H nh L nh Inport/Export 4. Hộp thoại File Save xuất hiện  Tìm nơi lưu tập tin tại Save in  ặt tên tập tin tại File name  Save as type đ mặc định là Exported Office UI file (*.exportedUI)  Nhấn nút Save đ lưu Trang 37
  9. h ng Gi i thi u PowerPoint 010 H nh L u tập tin UI 5. Chép tập tin vừa xuất ra, mở PowerPoint 2010 ở m y tại nhà Sau đó, bạn vào hộp thoại PowerPoint Options rồi chọn nút lệnh Import/Export trong khung Customize Ribbon. Bạn chọn tiếp lệnh Import customization file. Trong hộp thoại File Open:  Tìm đến tập tin UI tại hộp Look in  Chọn tên tập UI  Nhấn nút Open đ nhập tùy biến Ribbon và QAT vào Office 6. Nhấn nút OK đóng hộp thoại PowerPoint Options. Câu 4. Cho biết cách thay đổi một số tùy chỉnh trong chương trình PowerPoint?  Thay đ i tông màu (Color scheme) của chương trình  Tắt tính năng ki m tra chính tả của văn bản.  iều chỉnh Recent Presentations lại còn Trả l i: C c bước thực hiện như sau: 1. Mở chương trình PowerPoint 2. Vào File, chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện 3. Chọn nhóm General, tại User Interface options, tại hộp Color scheme bạn chọn lại tông màu cho chương trình Trang 38
  10. h ng Gi i thi u PowerPoint 010 H nh Chọn Color scheme 4. Chọn nhóm Proofing, tại When correcting spelling in PowerPoint, bỏ chọn Check spelling as you type. H nh Bỏ tùy chọn kiểm tra chính tả 5. Vào nhóm Advanced, nhóm Display và điều chỉnh tại hộp Show this number of Recent Documents thành H nh Tùy chọn Recent Documents 6. Nhấn OK hoàn tất. Trang 39

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản