intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự học powerpoint 2010 part 8

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

196
lượt xem
77
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có th tìm thấy danh mục c c bài thuyết trình mới mở gần đây theo hướng dẫn sau: 1. Vào ngăn File 2. Chọn lệnh Recent, hộp Recent Presentations xuất hiện bên phải 3. Chọn tên bài thuyết trình cần mở từ danh s ch Nếu bài thuyết trình muốn mở không có trong danh s ch hiện hành thì bạn làm theo c c bước sau: 1. Vào ngăn File 2. Chọn lệnh Open, hộp thoại Open xuất hiện 3. Tại Look in, tìm đến thư mục lưu tr bài thuyết trình 4. Chọn tên tập tin...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự học powerpoint 2010 part 8

  1. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản H nh Xóa section 6. Mở và ng bài thuyết trình Mở lại bài thuyết trình ang lưu trên a PowerPoint lưu lại đư ng dẫn đến nơi lưu c c tập tin mà bạn làm việc gần đây trong mục Recent Presentations. H nh Danh m c các bài thuyết tr nh g n đây trong Recent Presentations Trang 70
  2. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản Bạn có th tìm thấy danh mục c c bài thuyết trình mới mở gần đây theo hướng dẫn sau: 1. Vào ngăn File 2. Chọn lệnh Recent, hộp Recent Presentations xuất hiện bên phải 3. Chọn tên bài thuyết trình cần mở từ danh s ch Nếu bài thuyết trình muốn mở không có trong danh s ch hiện hành thì bạn làm theo c c bước sau: 1. Vào ngăn File 2. Chọn lệnh Open, hộp thoại Open xuất hiện 3. Tại Look in, tìm đến thư mục lưu tr bài thuyết trình 4. Chọn tên tập tin muốn mở và nhấn nút Open H nh Hộp thoại Open Tổ hợp phím tắt: Để mở nhanh hộp thoại Open bạn nhấn tổ hợp phím tắt . Trang 71
  3. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản ảng ác tùy chọn Open Nút Mục đích Open Chế độ mở bài thuyết trình mặc định. Open Read-Only Mở bài thuyết trình dưới dạng chỉ đọc, c c thay đ i và hiệu chỉnh trong bài muốn lưu thì phải lưu thành một tập tin kh c Open Copy Mở bài thuyết trình dưới dạng một bản sao Open in Browser Chỉ có t c dụng khi chọn một bài thuyết trình lưu dưới dạng trang web. Open in Protected View Mở bài thuyết trình trong chế độ bảo vệ không cho hiệu chỉnh Open and Repair Mở bài thuyết trình và ki m c c tra lỗi và sẽ s a lỗi nếu có. ng bài thuyết trình Khi đóng chương trình PowerPoint, tất cả c c tập tin đang mở sẽ tự động đóng theo.Nếu bạn chỉ muốn đóng một bài thuyết trình cụ th nào đó thì bạn hãy chọn bài thuyết trình đó, sau đó vào ngăn File và chọn Close Nếu tập tin chưa được lưu thì PowerPoint sẽ thông b o nhắc nhở bạn Tổ hợp phím tắt: Để đóng nhanh bài thuyết tr nh hi n hành trong c a sổ PowerPoint bạn nhấn tổ hợp phím tắt . Trang 72
  4. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản 7. Hỏi áp Câu 1. Tạo bài thuyết trình mới từ tập tin Outline? Cho biết c ch tạo tập tin outline cho bài thuyết trình bằng trình soạn thảo văn bản và nhập vào PowerPoint đ được c c slide như sau: H nh Nội dung trên các slide sau khi nhập vào PowerPoint Trả l i: Chúng ta s dụng trình biên soạn Notepad đ nhập Outline cho bài thuyết trình C c bước thực hiện như sau: 1. Vào Start, chọn All Programs, chọn Accessories, chọn chương trình Notepad đ khởi động. 2. Tại dòng đầu tiên, nhập vào Workbook, nhấn Enter đ xuống dòng ây sẽ là tựa đề (title slide) cho slide PowerPoint.  Nhấp phím Tab đ thụt đầu dòng đ bắt đầu nhập thứ nhất cho tựa đề Workbook ở trên  Sau khi nhập xong dòng thứ thì nhấn Enter, sau đó nhấn Tab tiếp đ nhập thứ 2 trong tựa đề nói về Workbook Làm tương tự cho thứ 3. Nhấn Enter sau khi nhập xong. H nh Đã nhập xong Outline của slide thứ nhất 3. Tại dòng thứ 5, bạn nhập vào Wordsheet Lưu , bạn thụt đầu dòng vì ở đây chúng ta muốn tạo slide mới có tựa đề là Worksheet Sau đó, tương tự bước 2 bạn nhập c c cho slide này Sau cùng bạn đã tạo được một Outline gồm slide cho PowerPoint có cấu trúc như hình sau Trang 73
  5. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản H nh Outline bài thuyết tr nh 4. Bạn lưu Outline này với tên là SampleOutline.txt Vì là tiếng Việt nên bạn phải chọn tại hộp Encoding là ki u Unicode. H nh L u Outline 5. Sau khi đã có tập tin Outline. Bạn mở chương trình PowerPoint và vào File, chọn Open. Trong hộp thoại Open:  Look in: tìm đến thư mục chứa tập tin Outline  Files of type: chọn ki u All Outlines (*.txt, *.rtf, *.doc, *.wpd, *.wps, *.docx, *.docm)  Chọn tên tập tin và nhấn Open đ nhập Outline vào c c slide của PowerPoint. Trang 74
  6. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản Câu 2. Cho biết cách sao chép slide giữa các bài thuyết trình? Trả l i: Chúng ta có th sao chép c c slide từ bài thuyết trình này sang bài thuyết trình kh c và ngược lại nhằm tiết kiệm th i gian biên soạn lại c c nội dung đã có sẵn. Cách 1. Sao chép thủ công C c bước thực hiện như sau: 1. Mở hai tập tin PowerPoint cần sao chép c c slide cho nhau Ví dụ, chúng ta sẽ sao chép slide từ tập tin PowerPoint 2010Sample.pptx (A) sang tập tin QA.pptx (B). H nh Hai tập tin c n sao chép slide cho nhau 2. Chọn c c slide từ tập tin A, ví dụ bạn chọn c c slide số , và bằng c ch gi phím Ctrl trong khi nhấp chuột lên c c slide cần chọn.  Nhấn t hợp đ sao chép c c slide đang chọn vào bộ nhớ m y tính  Hoặc nhấp phải chuột lên một trong c c slide đang chọn và nhấn lệnh Copy. Trang 75
  7. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản H nh Sao chép slide 3. Chuy n sang tập tin B, nhấp chuột vào phía dưới slide đầu tiên đ chọn nơi sẽ d n c c slide vào  Nhấn t hợp phím đ d n c c slide vào tập tin B.  Hoặc vào ngăn Home, nhóm Clipboard và nhấn nút Paste.  Khi đó, c c slide từ tập tin A đã được chép sang tập tin B theo định dạng của tập tin B. H nh ác slide đã chép vào tập tin B 4. Nếu bạn muốn gi nguyên định dạng của c c slide khi d n vào tập tin B thì vào ngăn Home, nhóm Clipboard, chọn mũi tên nhỏ bên dưới nút Paste và chọn lệnh Keep Source Formating (K). H nh Sao chép gi nguyên đ nh dạng của slide nguồn Trang 76
  8. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản Cách 2. Tận d ng chức năng Compare của PowerPoint. C c bước thực hiện như sau: 1. Mở tập tin đích QA pptx 2. Vào ngăn Review, nhóm Compare và chọn lệnh Compare H nh L nh Compare 3. Trong hộp thoại Choose File to Merge with Current Presentation  Look in: tìm đến thư mục chứa tập tin PowerPoint 2010Sample.pptx  Chọn tập tin và nhấn nút Merge H nh Chọn tập tin c n Merge 4. Trong c a s tập tin QA.pptx Trang 77
  9. h ng 2. Tạo bài thuyết tr nh c bản  Chọn trỏ chuột phía dưới slide thứ nhất trong khung Slides  Nhấp chuột vào bi u tượng nhỏ nằm phía dưới khung Slides  Chọn All slides inserted at this position H nh Danh m c các slide khác nhau gi a 2 tập tin 5. Khi đó, tất cả c c slide của tập tin A đã được chèn vào tập tin B. Bạn chọn và xóa đi nh ng slide không cần thiết. Trang 78
  10. h ng Xây d ng nội dung bài thuyết tr nh Nội dung 1. Tạo bài thuyết trình mới 2. Tạo slide tựa đề 3. Tạo slide chứa văn bản 4. Tạo slide có hai cột nội dung 5. Chèn hình vào slide 6. Chèn hình từ Clip Art vào slide 7. Chụp hình màn hình đưa vào slide 8. Chèn thêm Shape, WordArt và Textbox vào slide 9. Chèn SmartArt vào slide 10. Nhúng âm thanh vào slide 11. Nhúng đoạn phim vào slide 12. Chèn đoạn phim trực tuyến vào slide 13. Chèn bảng bi u vào slide 14. Chèn bi u đồ vào slide 15. Hỏi đ p Trang 79
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2