intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV câu lạc bộ Taekwondo lứa tuổi 15-16 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

3
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình nghiên cứu, tác giả đã lựa chọn được 9 test để sử dụng kiểm tra - đánh giá SMTĐ cho đối tượng nghiên cứu. Xây dựng được được bảng tiêu chuẩn phân loại, bảng điểm tổng hợp và tiêu chuẩn tổng hợp trong đánh giá sức bền chuyên môn cho nam vận động viên võ Taekwondo lứa tuổi 15-16 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Mỹ - Hưng Yên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV câu lạc bộ Taekwondo lứa tuổi 15-16 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên

  1. Thể thao thành tích cao XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM VĐV CÂU LẠC BỘ TAEKWONDO LỨA TUỔI 15-16 TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HUYỆN YÊN MỸ - TỈNH HƯNG YÊN Phùng Mạnh Cường, 2CN. Trần Văn Dũng 1TS. 1Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, 2TT Văn hóa, TT và Du lịch huyện Yên Mỹ - Hưng Yên Tóm tắt: Quá trình nghiên cứu, tác giả đã lựa chọn được 9 test để sử dụng kiểm tra - đánh giá SMTĐ cho đối tượng nghiên cứu. Xây dựng được được bảng tiêu chuẩn phân loại, bảng điểm tổng hợp và tiêu chuẩn tổng hợp trong đánh giá sức bền chuyên môn cho nam vận động viên võ Taekwondo lứa tuổi 15-16 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Mỹ - Hưng Yên. Từ khóa: Tiêu chuẩn, sức mạnh tốc độ, nam VĐV, Taekwondo, lứa tuổi 15-16. Abstract: During the research process, the author has selected 9 tests to use to test - evaluate the brain power for the research object. Developed classification standards, synthetic scorecards and general standards in assessing professional endurance for male Taekwondo athletes aged 15-16, Yen District Culture, Sports and Tourism Center My - Hung Yen. Key words: Standard, speed power, Male Athlete, Taekwondo, ages 15-16. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay, trước yêu cầu cao của quá trình đào tạo VĐV đòi hỏi bên cạnh các bài tập phát triển tố chất thể lực, phải đặc biệt chú ý tới những bài tập nhằm phát triển tố chất thể lực chuyên môn ưu thế, đặc biệt là sức mạnh tốc độ. Trong đó, tố chất sức mạnh tốc độ có ý nghĩa quyết định nó là cơ sở, là tiền đề phát huy tối đa khả năng làm việc của các cơ quan chức phận và các tố chất vận động khác, phù hợp với đặc điểm của từng môn thể thao, tạo điều kiện thuận lợi cho tập luyện và thi đấu, đảm bảo hiệu quả sử dụng kỹ - chiến thuật, phát huy sức mạnh và uy lực của các đòn đánh trong suốt thời gian thi đấu. Qua khảo sát sơ bộ các VĐV Taekwondo nhận thấy, trình độ chuẩn bị thể lực của các VĐV còn hạn chế đặc biệt là tố chất sức mạnh tốc độ. Do vậy, vấn đề đặt ra là cần có những bài tập phát triển tố chất thể lực nhằm bổ sung kịp thời, cho quá trình huấn luyện góp phần nâng cao tố chất thể lực nói chung và sức mạnh tốc độ nói riêng cho các VĐV. Để đánh giá sự phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên võ Taekwondo, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện môn võ Taekwondo cho vận động viên võ Taekwondo của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Mỹ - Hưng Yên. Đề tài tiến hành nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên võ Taekwondo lứa tuổi 15-16 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Mỹ - Hưng Yên. Các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng gồm: Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu; phương pháp phỏng vấn tọa đàm; phương pháp Kiểm tra sư phạm; Phương pháp toán học thống kê. 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 2.1. Nghiên cứu lựa chọn test và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Taekwon-do lứa tuổi 15 - 16 trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên Quá trình lựa chọn các test đánh giá phải tuân thủ theo 3 nguyên tắc sau: Nguyên tắc 1: Các bài test lựa chọn phải đánh giá toàn diện về thể lực, tâm lý, kỹ chiến thuật. PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 127
  2. Thể thao thành tích cao Nguyên tắc 2: Việc lựa chọn các test/ chỉ số phải đảm bảo độ tin cậy thông tin cần thiết của đối tượng nghiên cứu. Nguyên tắc 3: Các test/ chỉ số lựa chọn phải có tiêu chuẩn đánh giá cụ thể, có hình thức tổ chức đơn giản phù hợp điều kiện thực tiễn của công tác huấn luyện Taekwon-do. Qua quá trình tìm hiểu, thu thập tổng hợp, phân tích tài liệu chuyên môn của các tác giả trong và ngoài nước, đồng thời qua tham khảo, tìm hiểu thực trạng công tác huấn luyện tại các trung tâm, các CLB võ Taekwondo trong nước và qua phỏng vấn các chuyên gia, HLV, giảng viên đề tài đã lựa chọn được 09 test đánh giá SMTĐ cho đối tượng nghiên cứu: Bật xa (cm); Gập bụng 30 giây (lần); Chạy 30m xuất phát cao (s); Di chuyển đá ngang sang hai bên trong 15s (số lần); Đá vòng cầu vào 2 đích 15s (số lần); Đá trước hai chân liên tục vào đích trong 15s (số lần); Đá tống sau kết hợp di chuyển 15s (số lần); Đá vòng cầu chân trước vào đích trong 15s (số lần); Phản xạ đơn (ms). Đây là các test được đa số các ý kiến lựa chọn và đều xếp chúng ở mức độ quan trọng. Đề tài tiến hành xác định hệ số tương quan giữa thành tích của 9 test trên với hiệu suất thi đấu của đối tượng nghiên cứu và xác định độ tin cậy các test qua kiểm tra 2 lần trong điều kiện quy trình, quy phạm như nhau. Kết quả cho thấy, cả 09 test này đều đảm bảo đủ tính thông báo và độ tin cậy thống kê cần thiết để sử dụng kiểm tra - đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Taekwon- do lứa tuổi 15 - 16 trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên. 2.2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ cho nam VĐV lứa tuổi 15 - 16 Teakwon-do trung tâm Văn hóa, TDTT và Du lịch huyện Yên Mỹ, Hưng Yên Để có căn cứ xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ trong Teakwon-do cho đối tượng nghiên cứu, đề tài tiến hành kiểm tra và so sánh kết quả lập test của VĐV thuộc 2 nhóm tuổi 15 và 16. Nếu kết quả kiểm tra các test của 2 nhóm tuổi không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, chúng tôi sẽ xây dựng chung 1 tiêu chuẩn đánh giá cho 2 nhóm tuổi. Nếu kết quả kiểm tra các test của 2 nhóm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng tiêu chuẩn đánh giá riêng cho mỗi nhóm tuổi. Kết quả kiểm tra so sánh ở các chỉ tiêu, các test được trình bày ở bảng 1. Bảng 1: So sánh kết quả kiểm tra các test đánh giá SMTĐ theo lứa tuổi của nam VĐV Teakwon-do lứa tuổi 15-16 Trung tâm Văn hóa, TDTT và Du lịch huyện Yên Mỹ, Hưng Yên Lứa tuổi 15 Lứa tuổi 16 T (n=20) (n=25) Test T P T x  Cv x  Cv 1. Bật xa (cm) 203.858.90 4.37 210.549.29 4.41 2.934
  3. Thể thao thành tích cao Từ kết quả nghiên cứu được trình bày trên bảng 3.1 đã cho thấy, Kết quả kiểm tra test có sự khác biệt giữa lứa tuổi 15 và 16 ở tất cả các test, sự khác biệt có ý nghĩa ở ngưỡng xác xuất p6.22 6.22-5.57 5.56-5.10 5.09-4.79 231.38 231.38-222.15 222.14-203.68 203.67-194.43
  4. Thể thao thành tích cao Bảng 3. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp tố chất sức mạnh tốc độ của nam VĐV Teakwon- do lứa tuổi 16 Phân loại TT Chỉ tiêu, test Kém Yếu T. bình Khá Tốt 1 Bật xa (cm). 218.11 2 Gập bụng 30 giây (lần). 22 3 Chạy 30m xuất phát cao (s). >6.07 6.07-5.37 5.36-4.90 4.89-4.59 221.38 221.38-212.15 212.14-193.68 193.67-184.43
  5. Thể thao thành tích cao Bảng 4: Bảng điểm tổng hợp đánh giá tố chất sức mạnh tốc độ của nam VĐV Teakwon-do trẻ lứa tuổi 15 Điểm Chỉ tiêu, test 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bật xa (cm). 218.39 213.12 208.66 203.41 198.92 193.00 188.18 183.00 178.75 173.87 Gập bụng 30 giây (lần). 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 Chạy 30m xuất phát cao (s). 4.49 4.59 4.79 5.09 5.26 5.56 5.86 6.16 6.46 6.76 Di chuyển đá ngang sang hai bên trong 15s 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 (số lần) Đá vòng cầu vào 2 đích 15s (số lần) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Đá trước hai chân liên tục vào đích trong 15s 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 (số lần) Đá tống sau kết hợp di chuyển 15s (số lần) 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Đá vòng cầu chân trước vào đích trong 15s 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 (số lần) Phản xạ đơn (ms). 189.81 194.42 199.05 203.67 212.29 222.14 226.52 231.38 236.76 241.38 Bảng 5. Bảng điểm tổng hợp đánh giá tố chất sức mạnh tốc độ của nam VĐV Teakwon-do trẻ lứa tuổi 15. Điểm Chỉ tiêu, test 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bật xa (cm). 223.96 218.82 213.68 208.41 203.88 198.00 193.56 188.00 183.26 178.55 Gập bụng 30 giây (lần). 24 23 22 21 19 18 17 16 15 14 Chạy 30m xuất phát cao (s). 4.29 4.39 4.59 4.89 5.06 5.36 5.66 5.96 6.26 6.56 Di chuyển đá ngang sang hai bên trong 15s 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 (số lần) Đá vòng cầu vào 2 đích 15s (số lần) 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Đá trước hai chân liên tục vào đích trong 15s 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 (số lần) Đá tống sau kết hợp di chuyển 15s (số lần) 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Đá vòng cầu chân trước vào đích trong 15s 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 (số lần) Phản xạ đơn (ms). 178.68 183.44 188.88 193.67 202.46 212.14 217.22 221.38 226.56 231.16 PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 131
  6. Thể thao thành tích cao Các test đánh giá SMTĐ của nam VĐV Teakwon-do lứa tuổi 15-16 Trung tâm Văn hóa, TDTT và Du lịch huyện Yên Mỹ có 09 test tổng điểm tối đa là 90 điểm theo thang điểm 10 (thang độ C). Để xây dựng tiêu chuẩn tổng hợp đánh giá SMTĐ căn cứ vào quy ước như trên, xác định ranh giới trên, ranh giới dưới ở các mức phân loại đánh giá tổng hợp. Kết quả thu được trình bày ở bảng 6. Bảng 6. Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổng hợp SMTĐ cho nam VĐV Teakwon-do lứa tuổi 15-16 Trung tâm Văn hóa, TDTT và Du lịch huyện Yên Mỹ, Hưng Yên Tổng điểm Xếp loại Điểm từng Test (tổng điểm tối đa là 90) Tốt ≥9 ≥81.00 Khá 7 – cận 9 63.00 – 89.00 Trung bình 5 – cận 7 45.00 – 69.00 Yếu 3 – cận 5 27.00 – 49.00 Kém
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2