intTypePromotion=3

Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành

Xem 1-20 trên 232 kết quả Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành
 • Chương 1 Tổng quan về hệ điều hành thuộc bài giảng nguyên lý hệ điều hành, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: chức năng và lịch sử phát triển hệ điều hành, một số khái niệm của hệ điều hành, hệ điều hành và phân loại, thành phần, dịch vụ, cấu trúc cơ bản của hệ điều hành.

  pdf50p conchimnhai 28-06-2014 207 47   Download

 • Chương 3 Quản lý bộ nhớ thuộc bài giảng nguyên lý hệ điều hành, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: nhiệm vụ của quản lý bộ nhớ, các cấu trúc chương trình, kỹ thuật cấp phát bộ nhớ chính, kỹ thuật cấp phát bộ nhớ ảo, các thuật toán thay trang, cấp phát khung trang.

  pdf50p conchimnhai 28-06-2014 143 41   Download

 • Chương 2 Quản lý tiến trình thuộc bài giảng nguyên lý hệ điều hành, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các mô hình xử lý đồng hành, tổ chức và quản lý tiến trình, điều phối tiến trình, tài nguyên găng và đoạn găng, các giải pháp về đồng bộ hóa, bế tắc và chống bế tắc.

  pdf118p conchimnhai 28-06-2014 155 37   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý bộ nhớ" trình bày các nội dung: Khái niệm quản lý bộ nhớ, không gian địa chỉ và không gian vật lý, cấp phát liên tục, cấp phát không liên tục, bộ nhớ ảo. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf58p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 83 18   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 8 chương, bài giảng "Nguyên lý Hệ điều hành " giới thiệu đến các bạn những nội dung về các khái niệm cơ sở, quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, quản lý thiết bị ngoại vị và file, hệ thống nhiều processers. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên công nghệ thông tin.

  pdf89p convitdola 11-12-2017 97 18   Download

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành trình bày về quản lý bộ nhớ, các bước xử lý chương trình NSD, chuyển đổi địa chỉ, cấp phát liên tục (contiguous allocation), cấu trúc bảng trang,...Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn đọc nghiên cứu và học tập lĩnh vực Công nghệ thông tin.

  pdf10p ngphutien 18-06-2014 97 14   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Tiến trình" cung cấp cho sinh viên các nội dung: Khái niệm tiến trình, mô hình trạng thái, thao tác trên tiến trình, điều phối tiến trình, đồng bộ hóa tiến trình. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf54p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 48 15   Download

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành (Bài giảng tuần 10) tập trung tìm hiểu về các cấu trúc trong hệ thống lưu trữ như: Cấu trúc đĩa, lập lịch đĩa, quản lý đĩa, quản lý không gian swap, cấu trúc RAID,... Cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf8p namthangtinhlang_01 03-11-2015 44 11   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý hệ điều hành - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về hệ điều hành, chức năng của hệ điều hành, vị trí của hệ điều hành, các thành phần của hệ điều hành, cấu trúc của hệ điều hành. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf26p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 69 10   Download

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành (Bài giảng tuần 8) tập trung tìm hiểu về giao diện hệ thống tệp thông qua các nội dung cụ thể như: Khái niệm tệp, các phương pháp truy cập, cấu trúc thư mục, nối hệ thống tệp, dùng chung tệp, bảo vệ hệ thống tệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p namthangtinhlang_01 03-11-2015 46 7   Download

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành chương 7 trình bày về "bế tắc" (Deadlocks) trong hệ điều hành. Mục tiêu của chương này là mô tả bế tắc, tình trạng ngăn cản các tiến trình đồng thời hoàn thành tác vụ; giới thiệu các phương pháp khác nhau để ngăn ngừa hoặc tránh khỏi bế tắc trong một hệ thống máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p hihihaha10 06-02-2017 37 6   Download

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành (Bài giảng tuần 6) gồm có một số nội dung như: Quản lý bộ nhớ, cấp phát liên tục (Contiguous allocation), phân trang (Paging), cấu trúc bảng trang, phân đoạn (Segmentation),... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài học.

  pdf10p namthangtinhlang_01 03-11-2015 34 6   Download

 • Chương 6 của bài giảng Nguyên lý hệ điều hành trình bày một số nội dung liên quan đến đồng bộ hóa tiến trình như: Cơ sở đồng bộ hóa tiến trình, vấn đề đoạn găng, giải pháp của Peterson, phần cứng đồng bộ hóa, kỹ thuật cờ báo (Semaphores). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf6p hihihaha10 06-02-2017 49 5   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý hệ điều hành - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Khái niệm hệ điều hành, chức năng của hệ điều hành, vị trí của hệ điều hành, các thành phần của hệ điều hành, cấu trúc của hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 29 4   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Tiến trình" cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Các khái niệm tiến trình, mô hình trạng thái, thao tác trên tiến trình, điều phối tiến trình, đồng bộ hóa tiến trình. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf54p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 40 4   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý bộ nhớ" cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Các khái niệm quản lý bộ nhớ, không gian địa chỉ và không gian vật lý, cấp phát liên tục, vấp phát không liên tục, cấp phát không liên tục, bộ nhớ ảo. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf58p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 36 4   Download

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành do giảng viên Nguyễn Hải Châu biên soạn cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về hệ điều hành máy tính: phân loại, nguyên lý, cách làm việc, phân tích thiết kế và chi tiết về một số hệ điều hành cụ thể. Trong bài này sẽ giới thiệu tổng quan về hệ điều hành, mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf6p namthangtinhlang_01 03-11-2015 29 4   Download

 • Chương 11 của bài giảng Nguyên lý hệ điều hành giới thiệu các hệ thống lưu trữ lớn trong hệ điều hành. Chương này giúp người học mô tả cấu trúc vật lý của các thiết bị lưu trữ cấp hai và cấp ba, các hiệu ứng kết quả khi sử dụng thiết bị; giải thích các đặc điểm hiệu năng của các thiết bị lưu trữ lớn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p hihihaha10 06-02-2017 40 4   Download

 • Bài giảng tuần 4 của bài giảng Nguyên lý hệ điều hành trình bày một số nội dung như: Đồng bộ hóa tiến trình, Semaphore, một số bài toán đồng bộ hóa cơ bản, cơ chế monitor,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p namthangtinhlang_01 03-11-2015 38 3   Download

 • Bài 3 của bài giảng Nguyên lý hệ điều hành trang bị cho người học những hiểu biết về tiến trình (Processes). Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm tiến trình, cập lịch tiến trình, các hoạt động trên tiến trình, các tiến trình hợp tác (Cooperating Processes), giao tiếp liên tiến trình (Interprocess Communication).

  pdf8p hihihaha10 06-02-2017 15 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành
p_strCode=baigiangnguyenlyhedieuhanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản