intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản sắc văn hóa dân tộc

Xem 1-20 trên 922 kết quả Bản sắc văn hóa dân tộc
 • Bàn về bản sắc Văn hoá dân tộc quả là một việc làm hết sức khó khăn. Biết bao nhiêu công trình và bút mực nhằm tập trung vào câu hỏi “bản sắc dân tộc là gì?”, nhưng cuộc hành trình truy tìm này vẫn còn tiếp tục. Không thể nói việc làm này là viển vông và không có thật. Bản sắc văn hoá dân tộc bao hàm những mặt được hình thành và gắn bó với dân tộc từ thưở xa xưa, các mặt này được duy trì theo quá trình của lịch sử. Đó là các kiểu quan hệ hay một kiểu lựa...

  doc9p alibabe_jewel 03-07-2010 1227 302   Download

 • Bài giảng "Cơ sở văn hóa Việt Nam - Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc" đề cập đến các vấn đề về vai trò của thanh niên Việt Nam trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bài viết nhằm mục đích để thanh niên hiểu thế nào là bản sắc văn hóa?, tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc văn hóa... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  ppt15p khanhhoahuta 01-12-2010 986 186   Download

 • Văn hóa khắc họa bản sắc và phương thức tồn tại của một cộng đồng, khiến cộng đồng ấy có một đặc thù riêng. Như vậy, văn hóa mang bản sắc dân tộc. Và yếu tố dân tộc là yếu tố quyết định nhất của một nền văn hóa. Bản sắc văn hóa dân tộc là cái "hồn", là sức sống nội sinh, là cái thẻ căn cước của mỗi dân tộc, để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác, từ đó nó có thể biểu lộ một cách trọn vẹn nhất sự hiện diện của mình trong...

  ppt15p khanhhoahuta 19-12-2010 689 127   Download

 • Mục đích "Luận văn: Vấn đề kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mông ở tỉnh Hà Giang hiện nay" là trên cơ sở làm rõ bản sắc văn hoá dân tộc Mông, phân tích thực trạng kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mông, đề xuất một số nguyên tắc và nhóm giải pháp cơ bản nhằm kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc Mông ở Hà Giang hiện nay.

  pdf96p dellvietnam 24-08-2012 439 127   Download

 • Báo cáo: Bản sắc văn hóa dân tộc Thái có kết cấu nội dung trình bày về khái quát chung về dân tộc Thái, bản sắc văn hóa của dân tộc, hoạt động kinh tế - xã hội. Tham khảo bài báo cáo để có thêm tư liệu hoàn thành bài báo cáo của mình một cách tốt nhất,.

  doc11p vihinh 25-09-2014 483 86   Download

 • Văn hóa khắc họa bản sắc và phương thức tồn tại của một cộng đồng, khiến cộng đồng ấy có một đặc thù riêng. Như vậy, văn hóa mang bản sắc dân tộc. Và yếu tố dân tộc là yếu tố quyết định nhất của một nền văn hóa. Bản sắc văn hóa dân tộc là cái "hồn", là sức sống nội sinh, là cái thẻ căn cước của mỗi dân tộc, để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác, từ đó nó có thể biểu lộ một cách trọn vẹn nhất sự hiện diện của mình trong...

  ppt15p khanhhoahuta 19-12-2010 525 62   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường ở Hòa Bình, luận văn đưa ra các phương hướng, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mường ở Hòa Bình hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf83p sutihana 12-12-2016 153 30   Download

 • (NB) Tài liệu gồm 5 chuyên đề: Chuyên đề 1-Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và quan điểm của Đảng, nhà nước Việt Nam và tổ chức quốc tế về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số; Chuyên đề 2-Nội dung bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Chuyên đề 3-Giáo dục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số cho học sinh THPT; Chuyên đề 4-Tổ chức các hoạt động về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; Chuyên đề 5-Xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong trườn...

  pdf222p hpnguyen1 09-02-2018 68 17   Download

 • Bản sắc văn hóa dân tộc làm nên sức sống mãnh liệt, giúp cộng đồng người Việt Nam vượt qua bao sóng gió. Nhận thức tầm quan trọng đó, Đảng ra nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm động viên tối đa nguồn lực nội - ngoại sinh để giữ vững, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf6p hpnguyen2 05-03-2018 119 11   Download

 • Bài viết trình bày về quá trình tham gia hội nhập quốc tế. Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc là cần thiết. Tuy nhiên, giữa hai cái này lại chứa đựng nhiều yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến nhau. Để góp phần giải quyết vấn đề này, bài viết đã tìm hiểu mối quan hệ qua lại giữa hội nhập quốc tế và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc diễn ra như thế nào.

  pdf11p truongtien_08 06-04-2018 38 7   Download

 • Tài liệu Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho sinh viên sư phạm có kết cấu gồm 3 chương và chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây là nội dung chương 1 - Phát triển văn hoá, phát triển giáo dục và phát triển con người. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p lalala8 23-12-2015 63 6   Download

 • Tài liệu Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho sinh viên sư phạm có kết cấu gồm 3 chương và chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây là nội dung chương 2 - Nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên trong các trường sư phạm, chương 3 - Giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên - định hướng và biện pháp.

  pdf40p lalala8 23-12-2015 69 6   Download

 • Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược về nguồn gốc và lịch sử dân tộc Việt Nam, truyền thuyết và huyền thoại Hùng Vương, họ Hồng Bàng, người con gái núi Tam Đảo, An Dương Vương lập cột đá thề,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf110p vitsunade2711 02-06-2020 13 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hướng về cội nguồn dân tộc, tiếng gọi về của hồn thiêng sông núi, nền văn hóa qua kiến trúc thời nhà Lý, văn hóa lễ hội mùa xuân, cảm nhận văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf91p vitsunade2711 02-06-2020 19 4   Download

 • Bài viết giới thiệu một số con đường cơ bản giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, đặc biệt là thông qua dạy học môn Cơ sở văn hóa Việt Nam. Tác giả nghiên cứu xây dựng một số tình huống gắn với thực tiễn dạy học môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam, qua đó giáo dục sinh viên hiểu sâu sắc một số đặc trưng và bản sắc văn hóa của người Việt.

  pdf6p vinaruto2711 06-04-2019 27 3   Download

 • Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ phát triển bền vững thông qua các nội dung: văn hóa và sắc thái vùng miền; phong tục và hình thái tri thức bản địa và phát triển; bảo tồn các di sản văn hóa trong xu thế khu vực văn hóa, toàn cầu hóa; thái độ của chính quyền và cộng đồng.

  pdf6p angicungduoc 09-10-2019 11 3   Download

 • Đề tài làm rõ vai trò của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời đưa ra phương hướng, giải pháp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM trong thời kì hội nhập.

  pdf11p nanhankhuoctai7 01-07-2020 23 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và các vấn đề thực tiễn có liên quan, làm rõ vai trò của hệ thống chính trị và đề xuất các giải pháp thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc M’Nông tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông hiện nay.

  pdf76p minhxaminhyeu1 06-05-2019 34 2   Download

 • Bài viết trình bày vai trò của việc xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, những ảnh hưởng độc hại của văn hóa ngoại lai và các biện pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf8p hieuminhdo 03-09-2019 18 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là Xuất phát từ thực trạng ngoài xã hội và tình hình thực tế của nhà trường, mục tiêu mà tôi đặt ra là sau quá trình thực hiện, học sinh có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời những hiểu biết và hoạt động sau khi thực nghiệm sẽ là kiến thức bổ ích hỗ trợ cho các em trong quá trình học tập.

  doc39p phongtitriet999 07-05-2020 15 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Bản sắc văn hóa dân tộc
p_strCode=bansacvanhoadantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2