intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các tư tưởng của triết học

Xem 1-20 trên 1256 kết quả Các tư tưởng của triết học
 • Bài viết trình bày một số thu hoạch về minh triết Hồ Chí Minh đối với hoạt động của người quản lí. Việc quán triệt minh triết Hồ Chí Minh đối với hoạt động quản lí không chỉ cần thiết cho người đang có chức vụ mà còn hữu ích cho mọi người, cần thiết cho nội dung công tác giáo dục đang tiến hành tại các nhà trường trước bối cảnh đổi mới giáo dục đang diễn ra.

  pdf4p hth_hn 03-01-2024 3 2   Download

 • Bài viết "Quan điểm của Hồ Chí Minh về lý luận gắn với thực tiễn trong đào tạo cán bộ và vận dụng trong giai đoạn hiện nay" tập trung luận giải nội dung và khẳng định giá trị quan điểm của Hồ Chí Minh về lý luận gắn với thực tiễn trong đào tạo cán bộ; chỉ ra tính cấp thiết và đề xuất các giải pháp chủ yếu quán triệt, vận dụng quan điểm của Người vào công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng về lý luận chính trị trong tình hình mới.

  pdf7p kimphuong1146 13-12-2023 3 2   Download

 • Bài viết tập trung phân tích và trình bày một cách có hệ thống quan niệm về Thiên Chúa của Augustino, một trong những nhà tư tưởng có vai trò đặt nền móng cho toàn bộ nền thần học, triết học Kitô giáo thời kỳ Trung cổ. Augustino đã tìm các luận cứ để chứng minh sự hiện hữu chân thật của Thiên Chúa và ông đã phân tích các quan niệm của mình về bản tính Thiên Chúa.

  pdf15p visystrom 22-11-2023 5 3   Download

 • Bài viết này gợi mở một cách tiếp cận khác về một cấu trúc nhị nguyên khá quen thuộc trong hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo người Chăm: Awal/Bàni - Ahiér/ Bàlamôn. Bài viết xem xét cấu trúc này dưới góc độ tâm linh thần bí và nhận thức siêu hình của các biểu tượng tôn giáo, nhưng đồng thời cùng phân tích bản chất và các nguồn gốc xã hội mà từ đó cấu trúc được tạo thành.

  pdf21p vishekhar 01-11-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Văn hóa ứng xử Trung Quốc được biên soạn nhằm mục tiêu khái quát về đất nước con người Trung Hoa: đặc trưng về điều kiện tự nhiên, nguồn gốc dân tộc, phong tục, các giá trị văn hoá nghệ thuật … của người Trung Quốc. Từ đó đi vào tính cách, văn hoá giao tiếp cũng như quan niệm, lối sống, đức tính, tâm linh, lý tưởng đời người, nếp sống phụ nữ, sinh hoạt XH và CT… của người Trung Quốc.

  ppt131p tuanbe 09-11-2023 6 5   Download

 • Tài liệu "Tư tưởng triết học và đời sống văn hóa văn học Ấn Độ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những bước đầu của triết học tự biện Ấn Độ; Trào lưu tư tưởng Upanishad; Học thuyết Phật giáo; Học thuyết Bàlamôn và luật Manou - Ấn Độ giáo và Bhakti; Tư tưởng triết học Ấn Độ hiện đại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf208p vipierre 07-10-2023 8 5   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tư tưởng triết học và đời sống văn hóa văn học Ấn Độ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mấy ý kiến về việc nghiên cứu văn hóa truyền thống Ấn Độ; Các hình thái văn hóa nguyên thủy và tiền sử; Nền văn hóa và văn minh Indus; Nền văn hóa Aryen; Đời sống tôn giáo ở Ấn Độ; Ngôn ngữ sanskrit và nền văn học cổ điển Ấn Độ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf316p vipierre 07-10-2023 9 5   Download

 • Cuốn sách "Thường thức về triết học Mác - Lênin (Quyển 1) - Thế giới quan triết học duy vật biện chứng: Phần 1" cung cấp các nội dung kiến thức về thế giới quan; Nội dung của thế giới quan triết học duy vật biện chứng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf76p kimphuong1136 21-10-2023 8 7   Download

 • Cuốn sách "Thường thức về triết học Mác - Lênin (Quyển 2) - Phép biện chứng duy vật" trình bày những vấn đề chung về phép biện chứng và những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật, góp phần giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!

  pdf67p kimphuong1136 21-10-2023 12 7   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thường thức về triết học Mác - Lênin (Quyển 2) - Phép biện chứng duy vật" tiếp tục trình bày về nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bối cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p kimphuong1136 21-10-2023 11 6   Download

 • Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đặc điểm phẫu thuật của các bệnh nhân GIST được phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện Thống Nhất. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu 40 bệnh nhân GIST được phẫu thuật triệt căn tại Khoa Ngoại Tiêu Hoá, BV Thống Nhất từ 2018-2023.

  pdf6p vischultz 17-10-2023 4 2   Download

 • Bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy triết học Mác - Lênin tập trung phân tích quá trình triết học mácxít trở thành bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận triết học mácxít và những giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy học phần triết học Mác - Lênin cho sinh viên các trường đại học.

  pdf6p vipierre 30-09-2023 10 5   Download

 • Giáo án Ngữ văn lớp 11 - Bài 1: Thông điệp từ thiên nhiên (Tùy bút, tản văn) (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình trong tùy bút, tản văn. Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, cảm hứng chủ đạo, thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc; phát hiện được các giá trị văn hóa, triết lí nhân sinh. Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ văn học, tính đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm văn học.

  doc66p trieungocchan 07-09-2023 2 2   Download

 • Giáo án Ngữ văn lớp 11 - Bài 8: Cái tôi - thế giới độc đáo (Thơ) (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết và phân tích được vai trò của yếu tố tượng trưng trong thơ; đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như ngôn từ, cầu tử, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản. Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện được các giá trị văn hóa, triết lí nhân sinh từ văn bản.

  doc74p trieungocchan 07-09-2023 4 2   Download

 • Cuốn sách "Dẫn luận về tình yêu" được tác giả khảo sát những tư tưởng triết học về tình yêu. Dựa trên vô số tư liệu lịch sử và những thành tựu mới nhất của khoa học, ông bình luận các quan điểm chính yếu và cho thấy rằng tình yêu phức tạp hơn rất nhiều so với suy nghĩ của chúng ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!

  pdf143p kimphuong1127 15-09-2023 4 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Dẫn luận về tình yêu" tiếp tục là một tổng quan triết học sâu sắc về tình yêu và những bất mãn của nó, được điều chỉnh một cách khéo léo để bao hàm cả sự hỗn độn liên cá nhân, cũng như những khả tính không tưởng của tình yêu mà nó có thể trở thành. Mời các bạn cùng đón đọc nội dung chi tiết!

  pdf84p kimphuong1127 15-09-2023 7 4   Download

 • Mục đích trong bài viết này là cố gắng thâm nhập vào lĩnh vực đạo đức học hiện sinh qua việc khảo sát các quan niệm triết học của hai nhà tư tưởng hiện sinh quan trọng là Friedrich Nietzsche và Jean-Paul Sartre. Qua những lối tiếp cận và diễn giải độc đáo của mình, các triết gia này đã góp phần định hình nên viễn tượng hiện sinh luận về đạo đức, giải quyết các câu hỏi nền tảng về sự tự do, tính đích thực, trách nhiệm và thân phận con người trong một vũ trụ đầy dửng dưng và xa lạ.

  pdf10p kimphuong1126 07-09-2023 5 4   Download

 • Bài viết Cơ sở triết học của quan niệm “cán bộ là công bộc của nhân dân” và góc nhìn văn hóa chính trị về thực trạng công chức hiện nay thông qua khảo sát các quan điểm đề cao vai trò của nhân dân và cho rằng các công chức phải xem mình là công bộc phụng sự trong truyền thống triết học phương Đông và phương Tây, từ đó minh chứng giá trị đạo đức phổ quát của quan niệm này và do đó nó phải được hiện thực hóa.

  pdf10p vifriedrich 06-09-2023 2 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Vấn đề dân sinh và xã hội hài hoà" giới thiệu các bài viết như: Hồ Chí Minh với vấn đề dân sinh, lý luận xây dựng xã hội hài hòa của Trung Quốc và công cuộc đổi mới ở Việt Nam; tìm hiểu nguồn gốc của khái niệm hài hòa trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc cổ đại, bảo đảm công bằng xã hội vì sự phát triển bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf163p oursky03 21-08-2023 8 3   Download

 • Cuốn sách "Vấn đề dân sinh và xã hội hài hoà" cung cấp cho người đọc các bài nghiên cứu liên quan trực tiếp đến các vấn đề dân sinh và phát triển xã hội hài hòa của các nhà khoa học. Phần 2 cuốn sách. các bài nghiên cứu lý luận chung về mối quán hệ giữa dân sinh và xã hội hài hòa, vấn đề dân sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf140p oursky03 21-08-2023 3 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2