intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách dân số

Xem 1-20 trên 6933 kết quả Chính sách dân số
 • Luận văn "Hoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm Hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ Smartruss của Công ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt Nam" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về chính sách marketing; phân tích thực trạng hoạt động marketing hiện tại của ns bluescope lysaght Việt Nam cho sản phẩm Hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ Smartruss”; hoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm Smartruss trên thị trường miền Trung.

  pdf112p runthenight06 31-01-2023 0 0   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm cung cấp một số luận cứ khoa học hữu ích để Đảng và Nhà nước có chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời để tiếp tục phát triển kinh tế truyền thông. Hội thảo cũng góp phần tạo nên một cái nhìn toàn diện, chân thực, sinh động về kinh tế truyền thông, từ đó gợi mở cho những cơ quan truyền thông phát triển tốt hơn, tạo ra nguồn thu chính đáng giúp cộng đồng truyền thông Việt Nam ngày càng vững mạnh để vươn tầm khu vực và thế giới.

  pdf890p damtuyetha 09-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Dân số học: Chương 1 - Đại cương dân số học cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm và đối tượng của dân số học; Nhiệm vụ của dân số học; ý nghĩa thực tiễn của môn học; các phương pháp nghiên cứu của dân số học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt14p trangdo0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Dân số học - Chương 3: Mức chết cung cấp cho người học những kiến thức như: các khái niệm và sự cần thiết nghiên cứu mức chết; các chỉ số đánh giá mức chết; các nguyên nhân ảnh hưởng đến mức chết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt38p trangdo0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Dân số học - Chương 6: Mức sinh cung cấp cho người học những kiến thức như: phương pháp tính các chỉ số cơ bản đo lường mức sinh; các yếu tố tác động đến mức sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt42p trangdo0906 12-01-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Dân số học - Chương 8: Chính sách và chiến lược dân số ở Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm và phân loại chính sách dân số; chính sách dân số ở Việt Nam; chiến lược dân số Việt Nam 2019 - 2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt37p trangdo0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Nội dung chính của cuốn sách "Hà Giang - 30 năm tái lập qua những con số thống kê" bao gồm: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển; Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang sau 30 năm tái lập; Một số hạn chế và tồn tại; Một số vấn đề cần tập trung phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030; Số liệu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu qua 30 năm tái lập; Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2015 - 2020.

  pdf200p trangxanh0906 12-01-2023 13 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế" chỉ ra rằng, công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất còn ít được người dân quan tâm thực hiện. Trung bình mỗi năm có 289 đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chiếm 2,47% trong tổng số 11.698 đăng ký. Ngoài ra, nhà ở là tài sản chiếm số lượng nổi bật (97,69%) trong các loại tài sản gắn liền với đất đã được đăng ký.

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Thực trạng giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế" nhằm nhằm đánh giá được thực trạng công tác giao đất, giao rừng từ đó đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả đối với công tác giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 1   Download

 • "Thực trạng xâm nhập mặn đất trồng lúa tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế" được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng xâm nhập mặn đất trồng lúa tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở số liệu phỏng vấn 90 hộ dân sử dụng đất trồng lúa, kết quả phân tích các mẫu nước, mẫu đất cũng như các bản đồ có liên qua được xây dựng bằng phần mầm ArcGIS 10.3. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 1   Download

 • Nghiên cứu "Giải pháp khắc phục các yếu tố hạn chế trong sản xuất nông nghiệp vùng giữa Đồng bằng sông Cửu Long" nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình canh tác nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập số liệu, tham vấn ý kiến 36 chuyên gia và sử dụng phương pháp đánh giá đa tiêu chí để việc xác định mức độ tác động của các yếu tố đến sản xuất nông nghiệp của người dân.

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 5 1   Download

 • Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của các tổ chức và cá nhân về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Bình Định biên soạn và xuất bản cuốn “Niên giám Thống kê tỉnh Bình Định năm 2018”. Nội dung Niên giám bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2015, 2016, 2017 và sơ bộ năm 2018. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf503p trangxanh0906 30-12-2022 8 2   Download

 • Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2020 gồm hệ thống số liệu vị trí địa lý, đặc điểm khí hậu; tổng quan kinh tế; đơn vị hành chính; đất đai và khí hậu chính thức các năm 2015, 2017, 2018, 2019. Riêng năm 2020 một số chỉ tiêu mới có số liệu sơ bộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf532p trangxanh0906 30-12-2022 12 2   Download

 • Cấu trúc Niên giám thống kê Y tế 2014 được sắp xếp thành các phần chính: mục tiêu chiến lược y tế 2015-2020; các chỉ tiêu Dân số, kinh tế, xã hội, môi trường liên quan đến sức khỏe của con người, các chỉ tiêu phản ánh nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực Y tế, hoạt động của các lĩnh vực, các chương trình y tế Quốc gia trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf230p trangxanh0906 30-12-2022 14 1   Download

 • Niên giám Thống kê Y tế 2018 được sắp xếp thành các phần chính: Mục tiêu chiến lược y tế 2015-2020; các chỉ tiêu Dân số, kinh tế, xã hội, môi trường liên quan đến sức khỏe của con người, hoạt động của các lĩnh vực, các chương trình y tế Quốc gia trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf277p trangxanh0906 30-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Chính sách giáo dục phổ thông của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với các dân tộc thiểu số (1964-1967)" chỉ ra bản chất của chính sách giáo dục phổ thông của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với các dân tộc thiểu số, thực chất làm xoa dịu những mâu thuẫn và chính sách sai lầm của Ngô Đình Diệm đối với các dân tộc thiểu số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 2   Download

 • Bài viết "Hoạt động đào tạo học viên người dân tộc thiểu số của các trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam Cộng hòa (1967-1975)" trình bày chính sách đào tạo quân sự cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các trường Thiếu Sinh Quân, là một hình thức chiến lược cai trị và đàn áp kiểu mới, đào tạo ra một lực lượng Sĩ quan và binh sĩ “nguồn” trong việc phát triển quân đội Việt Nam Cộng hòa và góp phần giữ vững địa bàn chiến lược ở Tây Nguyên và toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam.

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Quản lý nhân lực tại Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ" đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực tại Trung tâm trong thời gian tới như: Cần xây dựng đề án việc làm; Xây dựng kế hoạch tuyển dụng dài hạn; Coi trọng đào tạo gắn với bố trí, sử dụng nhân lực; Hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá nhân lực và công khai, dân chủ trong thực hiện chính sách lương, thưởng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf11p phuongthu205 27-12-2022 11 1   Download

 • Niên giám Thống kê 2010: Phần 1 cung cấp cho người đọc những nội dung về đơn vị hành chính và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư; doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf417p trangtrang0906 23-12-2022 9 1   Download

 • Niên giám Thống kê 2011: Phần 1 cung cấp cho người đọc những nội dung về đơn vị hành chính và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư; doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf469p trangtrang0906 23-12-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách dân số
p_strCode=chinhsachdanso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2