intTypePromotion=1

Báo cáo khoa học: Xử lý, kỷ luật cán bộ, Đảng viên vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ

Chia sẻ: Lê Thị Hằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
168
lượt xem
21
download

Báo cáo khoa học: Xử lý, kỷ luật cán bộ, Đảng viên vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo khoa học: Xử lý, kỷ luật cán bộ, Đảng viên vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ với mục tiêu nhằm vận dụng kiến thức đã được trang bị để phân tích, xử lý tình huống có thực, đã xảy ra trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công đảm nhiệm. Từ đó đề xuất những ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các ngành chức năng nhằm tổ chức và thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Xử lý, kỷ luật cán bộ, Đảng viên vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ

 1. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ Lời nói đầu Vấn đề Dân số và phát triển luôn luôn là mối quan tâm của các quốc gia   trên thế  giới, sự  bùng nổ  gia tăng Dân số  sẽ  có  ảnh hưởng xấu tới quá trình  phát triển KT­XH, dẫn tới đói nghèo một cách nhanh chóng; Đối với nước ta, công tác Dân số  luôn được Đảng và Nhà nước quan   tâm, coi đó là nhiệm vụ  trọng tâm hàng đầu của chiến lược phát triển đất   nước. Từ  việc xác định đúng vị  trí, tầm quan trọng của công tác Dân số  ­  KHHGĐ mà Đảng và Nhà nước ta luôn có những chủ  trương, chính sách để  thực hiện tốt hơn nữa công tác Dân số  ­ KHHGĐ. Bước vào năm đầu của thế  kỷ  21, Thủ  tướng Chính phủ  đã ký Quyết định số  147/2000/QĐ ­ TTg ngày  22/12/2000 về  phê duyệt chiến lược Dân số  Việt Nam giai đoạn 2001 ­ 2010,  với mục tiêu tổng quát là:" Thực hiện gia đình ít con, khoẻ  mạnh, tiến tới   ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc ",  mục tiêu cụ  thể  là: “ Duy trì xu thế  giảm sinh một cách vững chắc để  đạt   được mức sinh thay thế  bình quân trong toàn quốc chậm nhất vào năm   2005”. Muốn thực hiện được mục tiêu đạt mức sinh thay thế, trước hết phải   thực hiện được mỗi cặp vợ  chồng chỉ  sinh 1 hoặc 2 con, hạn chế  mức thấp   nhất tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên. Vì vậy trong những năm qua, Đảng và   Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy định việc thực hiện chính sách Dân   số  ­ KHHGĐ, như: Pháp lệnh Dân số  năm 2003, Pháp lệnh Dân số  năm 2008  sửa   đổi   Pháp   lệnh   Dân   số   năm   2003,     Nghị   quyết   số   47­NQ/BCT,   ngày   22/3/2005 của Ban chấp hành Trung  ương Đảng, Quy định số  94­QĐ/KTTW,  ngày 15/10/2007 của Bộ  Chính trị, Nghị  định số  104, 114 của Chính phủ… Lê Thị Hằng 1 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 2. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ Nhằm quản lý xã hội thực hiện tốt hơn công tác Dân số  ­ KHHGĐ trong tình  hình mới. Trong đó quy định cán bộ, Đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong   thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Dân số ­ KHHGĐ.   Xong trong thực tế vẫn có những trường hợp cán bộ, Đảng viên vi phạm chính  sách Dân số  ­ KHHGĐ như   sinh con thứ 3 , thậm chí có trường hợp sinh con   thứ 4. Vậy vấn đề đặt ra là trách nhiệm của các cấp, các ngành với việc tuyên  truyền, giáo dục và xử lý, kỷ luật những trường hợp này thế  nào để đảm bảo   tính nghiêm minh của Luật pháp và tính công bằng xã hội?   Đặc biệt là tính  tiền phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên: “Đảng viên đi trước, làng nước   theo sau”. Nếu không xử  lý, kỷ  luật nghiêm trường hợp cán bộ, Đảng viên vi   phạm chính sách Dân số  ­ KHHGĐ, sinh con thứ  3, dẫn đến tình trạng nhiều  người dân sẽ vi phạm, sinh con thứ 3 theo. Như vậy sẽ không thực hiện được  mục tiêu giảm sinh mà Đảng và Nhà nước ta đã đề  ra, chiến lược phát triển   đất nước sẽ không đạt được và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của  từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Xuất phát từ tầm quan trọng nêu trên và tình hình thực tế hiện nay ở địa  phương. Trong thời gian được học tập, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước   chương   trình   chuyên   viên   ,   với   kiến   thức   lý   thuyết   về   quản   lý   Nhà   nước   chương trình chuyên viên đã được trang bị, em xin lựa chọn tình huống: “Xử lý,  kỷ  luật cán bộ, Đảng viên vi phạm chính sách Dân số  ­ KHHGĐ"  là một  tình huống có thật, đã xảy ra trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, có  liên quan đến các cấp, các ngành của huyện làm bài viết tình huống quản lý  nhà nước cuối khoá của mình. Nhằm vận dụng kiến thức đã được trang bị để  phân tích, xử lý tình huống có thực, đã xảy ra trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh   Lê Thị Hằng 2 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 3. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ vực được phân công đảm nhiệm. Từ  đó đề  xuất những ý kiến, kiến nghị  với  Đảng, Nhà nước và các ngành chức năng nhằm tổ  chức và thực hiện tốt hơn   công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Dân số ­ KHHGĐ.  Em xin trân thành cảm  ơn Trường Đào tạo và bồi dưỡng cỏn bộ  cụng  chức đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành khoá học và bài viết tình huống quản  lý Nhà nước cuối khoá học này! I/ MÔ TẢ TÌNH HUỐNG: 1.1/ Hoàn cảnh xuất hiện tình huống: Bắc Ninh là một tỉnh vùng đồng bằng, tổng diện tích đất tự  nhiên nhỏ  hẹp, mật độ  dân số  cao, nông dân sản xuất nông nghiệp là chính. Mức thu   nhập bình quân đầu người thấp nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Các hộ gia  đình thường sống theo mô hình gia đình truyền thống, có nhiều thế  hệ  chung   sống. Người cao tuổi như ông, bà, cha mẹ thường sống cùng các con, cháu để  cậy nhờ khi già yếu, lúc ốm đau. Đến khi  ''về già'' do con trai trưởng, cháu trai  trưởng thờ cúng, giỗ tết... Nên ở đây vẫn còn mang nặng tư tưởng trọng nam,   khinh nữ, muốn sinh nhiều con để khi già yếu có nhiều con chăm sóc, đặc biệt   là sinh con trai để nối dõi tông đường và thờ cúng ông bà, tổ tiên... Nằm trong bối cảnh chung của tỉnh Bắc Ninh, huyện Gia Bình cũng có   những đặc điểm chung, cơ  bản như  vậy; Người dân  ở  đây vẫn có tư  tưởng   muốn sinh nhiều con, "thêm con, thêm của", sinh con trai để nối dõi tông đường  và sinh con dự phòng để khi không may gặp tai nạn, rủi do bị tử vong vẫn còn  người con trai khác để cậy nhờ khi về già... Mặt khác, trong điều kiện kinh tế ­  Lê Thị Hằng 3 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 4. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ XH phát triển mạnh như hiện nay, một số cặp vợ chồng có điều kiện kinh tế  khá giả  họ  cũng muốn sinh thêm con dẫn đến tỷ  xuất sinh, tỷ  lệ  sinh con lần  thứ 3 của huyện Gia Bình vẫn ở mức cao, năm 2008 là 13,9%o, tỷ  lệ  sinh con  lần 3 là 17,5%. Đặc biệt tỷ  số  giới tính khi sinh của huyện đang  ở  mức cao   nhất tỉnh (148 bé trai/100 bé gái).  Ngoài những nguyên nhân dẫn đến tỷ xuất sinh, tỷ lệ sinh con lần 3 của   huyện Gia Bình ở mức cao như vậy có một nguyên nhân hết sức quan trọng, đó   là trong số những người sinh con lần thứ 3 của huyện có cả cán bộ, Đảng viên,  thậm trí là cán bộ  lãnh đạo. Tuy số  cán bộ, Đảng viên, lãnh đạo sinh con lần  thứ 3 không lớn so với tổng số, song nó có ảnh hưởng rất lớn đến việc tuyên  truyền, vận động nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện chính sách Dân số  ­  KHHGĐ. Vì cán bộ, Đảng viên là người gương mẫu, đi đầu trong việc thực   hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, trong đó có chính sách Dân  số ­ KHHGĐ. Có trường hợp cán bộ, Đảng viên là cán bộ  lãnh đạo đã hiểu rõ  chính sách Dân số­ KHHGĐ nhưng vẫn cố  tình vi phạm, thậm trí cố  tình che  giấu, không khai báo sự việc với tổ chức. Họ cho rằng nếu che giấu được thì   sẽ tránh được các hình thức kỷ luật của cấp trên. Đến khi bị phát giác họ  mới  nhận lỗi và làm bản tự kiểm điểm về lỗi vi phạm của mình. Điển hình là trường hợp bà Nguyễn Thị  Hiền ­ Hiệu phó Trường Mầm   non Đại Bái và ông Nguyễn Đức Huy ­ Thiếu tá ­ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc  Ninh đã vi phạm chính sách Dân số  ­ KHHGĐ nhưng cố  tình khai báo sai sự  thật để trốn tránh trách nhiệm.  Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Dân số ­ KHHGĐ huyện  đã phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Giáo dục ­ Đào tạo huyện và Ban Dân số ­  Lê Thị Hằng 4 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 5. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ KHHGĐ xã Đại Bái xác minh, làm rõ sự  việc và báo cáo Huyện uỷ, UBND   huyện để xử lý, kỷ luật theo quy định. 1.2/ Mô tả tình huống: ­ Ngày 20/7/2013 Trung tâm Dân số  ­ KHHGĐ huyện Gia Bình, tỉnh   Bắc Ninh nhận   được công văn của Ban Dân số  ­ KHHGĐ xã  Đại Bái,   huyện Gia Bình báo cáo việc bà Nguyễn Thị Hiền ­ Phó hiệu trưởng Trường  mầm non Đại Bái, huyện Gia Bình trú quán tại thôn Ngọc Xuyên, xã Đại Bái,  huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã sinh con lần thứ  3, nhưng làm thủ  tục xin  con nuôi nhằm trốn tránh trách nhiệm, tránh các hình thức kỷ  luật do vi phạm  chính sách Dân số­ KHHGĐ của Đảng, Nhà nước đã quy định và Quyết định  của UBND huyện Gia Bình quy định về thực hiện một số chính sách Dân số  ­  KHHGĐ trên địa bàn huyện Gia Bình. Theo báo cáo của Ban dân số  ­ KHHGĐ xã Đại Bái:  Bà Nguyễn Thị  Hiền là Phó Hiệu trưởng trường mầm non xã Đại Bái được Phòng Giáo dục ­   Đào tạo huyện Gia Bình cho nghỉ  không lương để  đi chữa bệnh  ở  Miền Nam   từ  ngày 20/11/2012. Sau đó đến ngày 10/7/2013, bà Hiền từ  Miền Nam trở về  đem theo một bé trai khoảng 2 tháng tuổi. Hàng ngày bà Hiền vẫn cho cháu bé   bú trực tiếp, hoàn toàn bằng sữa mẹ. Khi được hỏi về cháu bé, bà Hiền và gia  đình trả lời là bà Hiền xin con nuôi ở miền Nam.  Sau khi nhận được báo cáo của Ban Dân số  ­ KHHGĐ xã Đại Bái, xét  thấy tính phức tạp của sự  việc, Trung tâm Dân số  ­ KHHGĐ đã báo cáo trực   tiếp với Huyện uỷ, UBND huyện Gia Bình; Đồng thời phối hợp với Phòng Y  tế, Phòng Giáo dục ­ Đào tạo, Trung tâm Dân số  ­ KHHGĐ, Liên đoàn Lao   Lê Thị Hằng 5 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 6. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ động huyện, Chủ tịch UBND xã Đại Bái, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại  Bái và Trưởng thôn Ngọc Xuyên tiến hành xác minh vụ việc, cụ thể: Bà Nguyễn Thị  Hiền là giáo viên trường mầm non xã Đại Bái kết   hôn cùng Ông Nguyễn Đức Huy là cán bộ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh,  quê quán thôn Ngọc Xuyên, xã Đại Bái từ năm 1990, đến năm 1992 hai người   sinh con thứ nhất tên là Nguyễn Thị Thuỳ Dung, năm 1998 sinh tiếp con thứ 2  tên là Nguyễn Thị Thuỳ Trang. Là người có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng,  có lối sống giản dị, hoà đồng, được mọi người tín nhiệm nên tháng 5/2005 Bà   Hiền được  bổ  nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đại Bái,   huyện Gia Bình.  Đầu năm học 2013 bà Hiền có biểu hiện ốm đau phải nghỉ việc triền   miên. Ngày 15/11/2012 Ban giám hiệu Trường Mầm non Đại Bái nhận được  đơn xin nghỉ không lương dài ngày để đi chữa bệnh ở Miền Nam, nơi có người   thân trong gia đình ông Huy đang làm ăn sinh sống. Được sự nhất trí của Phòng   Giáo dục ­ Đào tạo huyện Gia Bình, bà Hiền nghỉ công tác từ ngày 20/11/2012.  Ngày 10/7/2013 bà Hiền từ Miền Nam trở về cùng một bé trai khoảng   2 tháng tuổi và người em gái ông Huy. Hàng ngày bà Hiền vẫn cho cháu bé bú  trực tiếp, hoàn toàn bằng sữa mẹ, không phải pha sữa cho cháu bé ăn. Khi mọi   người trong xóm đến chơi, hỏi thăm về  cháu bé, bà Hiền trả  lời là xin cháu ở  huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về làm con nuôi và đang hoàn tất thủ tục để  đăng ký khai sinh cho cháu;  Ngày 23/7/2013, Đoàn công tác gồm các ngành có liên quan của huyện   Gia Bình xuống làm việc trực tiếp tại gia đình bà Hiền lần thứ  nhất:  Bà  Hiền báo cáo với đoàn công tác là trong thời gian bà đi chữa bệnh tại huyện  Lê Thị Hằng 6 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 7. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (Từ  tháng 11/2012 đến tháng 7/2013) có gặp một   người phụ nữ sinh được một đứa trẻ trai, do hoàn cảnh gia đình nên không nuôi  con được, bà đã xin cháu về làm con nuôi và đang hoàn tất thủ tục để đăng ký   khai sinh. Khi được hỏi về giấy tờ liên quan đến cháu bé, bà Hiền không xuất   trình được giấy tờ hợp lệ nhưng vẫn khẳng định là xin con nuôi tại huyện Đức  Trọng, tỉnh Lâm Đồng và đang làm thủ  tục để  đăng ký khai sinh cho cháu. Bà  Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Bái yêu cầu bà Hiền giải thích việc bà  Hiền không sinh con mà có sữa cho cháu bé bú, bà Hiền vẫn cố tình trả  lời do  cho cháu bú nên có sữa về. Các thành viên trong đoàn động viên tư tưởng để bà   Hiền tự nhận ra sai lầm của mình, viết bản kiểm điểm và thành khẩn báo cáo   với tổ chức, nhưng bà Hiền vẫn khăng khăng cam kết đó không phải là con đẻ  của mình, mà do bà xin về  nuôi. Sau đó theo yêu cầu của đoàn công tác, bà  Hiền đã viết bản cam kết là đứa bé trai 2 tháng tuổi do bà xin về  nuôi, không  phải do bà sinh ra, nếu sai bà hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Kết thúc buổi làm việc bà Hiền vẫn không nhận lỗi của mình, Đoàn  công tác giao Chủ  tịch UBND xã tiếp tục làm việc với Bí thư  Chi bộ  thôn,  Trưởng thôn Ngọc Xuyên và đại diện dòng họ Nguyễn Đức để làm sáng tỏ sự  việc trên; Ngày 29/7/2013, Đoàn công tác của huyện Gia Bình tiếp tục làm việc   trực tiếp với bà Hiền và ông Huy chồng bà Hiền tại UBND xã Đại Bái: Các  thành viên trong đoàn công tác của huyện Gia Bình lần lượt phát biểu ý kiến,  yêu cầu bà Hiền và ông Huy thành khẩn nhận lỗi do mình gây ra. Phát huy tính   Đảng, tiền phong, gương mẫu, dám đấu tranh phê và tự  phê bình, dám nhận   những khuyết điểm, lỗi lầm do mình gây ra để có hướng sửa chữa, điều chỉnh. Lê Thị Hằng 7 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 8. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ Về  phía ông Huy và bà Hiền, sau khi được Bí thư  Chi bộ  thôn, Trưởng  thôn Ngọc Xuyên và đại diện dòng họ  Nguyễn Đức phân tích mọi điều, ông  Huy và bà Hiền đã nhận thấy khuyết điểm do mình gây ra, làm bản tường trình  nói rõ quá trình vi phạm khuyết điểm và động cơ  trốn tránh trách nhiệm của   mình. Nêu rõ nguyên nhân dẫn đến việc ông Huy và bà Hiền vi phạm chính   sách Dân số ­ KHHGĐ, sinh con lần thứ 3 là do bố ông Huy là Trưởng dòng họ  Nguyễn Đức, bản thân ông Huy là con một của gia đình đã sinh 2 con là gái. Vợ  chồng ông Huy và bà Hiền chịu nhiều sức ép về  việc sinh con trai để  nối dõi  tông đường, thờ  cúng dòng họ, tổ  tiên, ông bà, cha mẹ  sau này. Mặt khác, lợi   dụng khi giải thể Uỷ  ban Dân số, GĐ&TE Trung  ương, công tác quản lý nhà  nước về Dân số ­ KHHGĐ có lơi lỏng hơn trước để sinh con. Với mong muốn  sinh được con trai mà không phải chịu các hình thức kỷ luật do Đảng, nhà nước  và huyện Gia Bình đã qui định, không bị mất chức quyền của mình đã có, ông  Huy và bà Hiền đã tìm mọi cách để chối bỏ những lỗi lầm do mình gây ra. Khi   bà Hiền có thai, xác định chắc chắn giới tính thai nhi là con trai, bà Hiền làm   đơn xin được nghỉ  không lương với lý do đi chữa bệnh trong thời gian dài.   Ngày 20/11/2012 ông Huy đã đưa bà Hiền vào huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm  đồng, nơi người em gái ông Huy lấy chồng và đang sinh sống. Ngày 10/5/2013  bà Hiền sinh con trai, đến ngày 10/7/2013 đem con về  quê và đang làm hỗ  sơ  giả  là xin nhận con nuôi để  đăng ký khai sinh cho cháu bé thì bị  phát hiện và  ngăn chặn kịp thời. II. PHÂN TÍCH  VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG: 2.1/ Mục tiêu phân tích tình huống: Lê Thị Hằng 8 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 9. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ Phân tích sự  việc ông Huy và bà Hiền vi phạm chính sách Dân số  ­  KHHGĐ, nhằm tìm được nguyên nhân chủ  quan và nguyên nhân khách quan  dẫn đến việc Ông Huy và Bà Hiền quyết định sinh con lần thứ 3 và trốn tránh  trách nhiệm do mình gây ra.  Việc ông Huy, bà Hiền sinh con lần thứ 3 gây dư  luận xấu, ảnh hưởng  lớn đến sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về  thực hiện chính sách Dân số  ­  KHHGĐ. Phân tích tình huống nhằm tìm ra được những hạn chế, tồn tại trong   quản lý Nhà nước về  Dân số  ­ KHHGĐ trong thời điểm hiện tại, từ  đó có   những đề  xuất kiến nghị  với Đảng, Nhà nước để  có chính sách quản lý Nhà   nước tốt hơn, phù hợp hơn đối với công tác Dân số  ­ KHHGĐ trong tình hình  hiện nay. 2.2/ Cơ sở lý luận: Dân số và phát triển luôn có quan hệ  chặt chẽ  với nhau, nó có tác động  qua lại nhằm thúc đẩy sự  phát triển hoặc kìm hãm sự  phát triển của nhau.   Đúng như  Hội nghị  lần thứ  4 BCH TW Đảng khoá VII, năm 1993 đã nhận  định:"... Sự gia tăng Dân số nhanh là một trong những nguyên nhân quan trọng   cản trở tốc độ phát triển của KT­XH, gây khó khăn lớn cho việc cải thiện đời   sống, hạn chế  điều kiện phát triển về  mặt trí tuệ, văn hoá và thể  lực giống   nòi. Nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra thì trong tương lai không xa đất nước   ta   đứng   trước   những   khó   khăn   rất   lớn,   thậm   trí   những   nguy   cơ   về   nhiều   mặt..."; Chính vì vậy trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chế  độ, chính sách quan tâm tới công tác Dân số  như  chính sách "sinh đẻ  có kế  hoạch"," KHHGĐ", ","Chiến lược Dân số" nhằm đạt được mục tiêu đem lại  Lê Thị Hằng 9 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 10. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ cuộc sống  ấm no, hạnh phúc cho từng người, từng gia đình và toàn xã hội.   Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch tức là chỉ sinh từ 1 ­ 2 con, là thực hiện quy mô   gia đình ít con. Có như vậy mới có điều kiện để chăm sóc, nuôi dạy con cái cho   tốt và có điều kiện phát triển kinh tế  gia đình, có điều kiện để  xây dựng gia  đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; Ngược lại, nếu việc sinh đẻ  không có kế  hoạch, đẻ  nhiều, đẻ  mau sẽ  ảnh hưởng không nhỏ  tới thu nhập của gia đình, không có điều kiện để  chăm  sóc sức khoẻ, không đầu tư cho các con học hành, giảm thời gian nhàn rỗi...Cứ  như  vậy sẽ  dẫn đến đói nghèo, thất học, bệnh tật, ô nhiễm môi trường... Đẻ  nhiều không những ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi cá nhân, mỗi gia đình mà cả  xã hội cũng phải chịu  ảnh hưởng chung, bởi lẽ  đông con dẫn tới đói nghèo,   đông con luôn gây những khó khăn rất lớn trong việc xoá đói, giảm nghèo của  Đảng, Nhà nước và của từng gia đình; Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công  tác Dân số ­KHHGĐ, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển   kinh tế ­ xã  hội của nước ta. Điều đó được thể hiện bằng việc Đảng và Nhà  nước đã liên tục ban hành các văn bản về công tác Dân số ­ KHHGĐ, đây chính  là kim chỉ  nam cho hoạt động của công tác Dân số  ­ KHHGĐ trước mắt và   những năm tiếp theo.  Các văn bản đã ban hành gồm: ­ Pháp lệnh Dân số năm 2003, Pháp lệnh Dân số năm 2008 sửa đổi Pháp  lệnh Dân số năm 2003; ­ Nghị  quyết lần thứ  IV Ban chấp hành Trung  ương Đảng khoá VII,   tháng 1/1993 về chính sách Dân số và KHHGĐ; Lê Thị Hằng 10 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 11. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ ­ Nghị  quyết số  47­NQ/BCT ngày 22/3/2005 của Ban chấp hành Trung  ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số và KHHGĐ; ­ Chỉ  thị  số  50 ngày 06/3/1995 của Ban Bí thư  về  việc đẩy mạnh thực   hiện Nghị quyết Trung ương IV; ­ Thông báo số 160 ngày 4/6/2008 của Ban Bí thư về tình hình thực hiện   chính sách Dân số ­ KHHGĐ và một số giải pháp cấp bách; ­ Thông báo kết luận số 44 ­ TB/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về  kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47­NQ/BCT của Bộ Chính trị  về  tiếp   tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số và KHHGĐ;  Các văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ như: ­ Chỉ  thị  số  10/2001/CT­TTG ngày 04/5/2001; Quyết  định số  09 ngày  10/01/2006; Chỉ  thị  số  23/CT­TTg ngày 04/8/2008 và Quyết định số  170/QĐ­ TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác Dân số ­ KHHGĐ. Về  việc xử  lý cán bộ, công chức, viên chức và Đảng viên vi phạm   chính sách Dân số ­ KHHGĐ được thực hiện theo các văn bản sau: ­ Nghị định số 114 ngày 3/10/2006 của thủ tướng chính phủ về quy định   xử phạt hành chính về dân số và trẻ em. ­ Quy định số  94 ngày 15/10/2007 của Bộ  chính trị  và hướng dẫn số  11   ngày 24/3/2008 của Uỷ  ban kiểm tra Trung  ương hướng dẫn việc thực hi ện   Quy định của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. ­ Một số  Chỉ  thị, Nghị  quyết, Quy định của Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh Bắc   Ninh như: Quy định số  01/QĐ­TW ngày 01/01/1998 của tỉnh Uỷ Bắc Ninh quy   định về  việc thực hiện và xử  lý kỷ  luật vi phạm cuả  Đảng viên trong việc   chấp hành chính sách Dân số­ KHHGĐ; Nghị  quyết số  31/NQ­HĐND ngày  Lê Thị Hằng 11 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 12. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ 13/10/1998 của HĐND Tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định về  thực hiện một số  chế  độ  chính sách Dân số  ­ KHHGĐ; Chỉ  thị  15 ngày 22/03/2008 về   tiếp tục   đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số ­ KHHGĐ;  Để thực hiện tốt hơn công tác Dân số ­ KHHGĐ:  Trung tâm Dân số ­  KHHGĐ huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu để  UBND huyện Gia  Bình ban hành Quyết định quy định cụ  thể  hơn chính sách Dân số  mà Trung   ương và tỉnh đã quy định như: Quyết định số 427/QĐ ­ CT ngày 27/11/2001 của  chủ  tịch UBND huyện Gia Bình về  việc phê duyệt chiến lược Dân số  huyện   Gia Bình tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2001 ­ 2010; Quyết định số  2214/QĐ­CT,  ngày 20/9/2012 của chủ tịch UBND huyện Gia Bình về việc ban hành quy định  về thực hiện một số chính sách Dân số­ KHHGĐ trên địa bàn huyện Gia Bình. Toàn bộ  những văn bản trên là tập hợp các qui định của pháp luật về  công tác Dân số  ­ KHHGĐ, nhằm điều chỉnh mối quan hệ xã hội với công tác  Dân số  ­ KHHGĐ. Mọi người dân trên đất nước Việt Nam đều phải tuân thủ  những qui định đó. Nếu không tuân thủ những qui định đó, các cơ quan Quản lý  Nhà nước  ở  địa phương có trách nhiệm sẽ  yêu cầu thực hiện đúng theo pháp   luật đã qui định. Nhằm đưa xã hội phát triển ngày một tốt đẹp hơn, toàn diện   hơn, xây dựng một nhà nước pháp quyền dân chủ, vì dân, do dân. 2.3/ Phân tích diễn biến tình huống: Cùng với việc kinh tế xã hội phát triển, một số mặt trái của xã hội cũng   phát triển theo như tệ nạn xã hội, ma tuý, cờ  bạc, đua xe... cũng có phần tăng   theo. Mặt khác khi kinh tế phát triển, có nhiều hộ gia đình có điều kiện kinh tế  giàu có, họ  muốn sinh con trai để  nối dõi tông đường, thừa hưởng gia sản do   bố  mẹ  để  lại. Nhất là  ở  các vùng nông thôn, nhiều gia đình khi kinh tế  phát  Lê Thị Hằng 12 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 13. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ triển đã xuất hiện tâm lý nhất thiết phải sinh cho được con trai. Đặc biệt đối   với gia đình là con trưởng, cháu trưởng và trưởng dòng họ  càng nặng nề  hơn.   Nhiều gia đình ép con phải sinh cho bằng được cháu trai, bất chấp việc con   mình đang  ở  vị  trí nào, bất chấp việc con mình đang là cán bộ, Đảng viên, là  đối tượng phải gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp  luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách Dân số ­ KHHGĐ. Trong khi hệ  thống văn bản qui phạm pháp luật về  công tác Dân số  ­   KHHGĐ chưa được đầy đủ, chưa chặt chẽ. Các quy chế, chế tài xử lý, kỷ luật   nhóm đối tượng là cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân còn nhiều hạn   chế. Lợi dụng thời điểm giải thể Uỷ ban Dân số,GĐ & TE các cấp, một số cán  bộ, Đảng viên đã sinh con lần thứ 3. Trong đó có ông Huy và bà Hiền đã quyết   định sinh thêm con, trong khi là một cán bộ  Đảng viên đã am hiểu đường lối,   chính sách của Đảng và nhà nước về  công tác Dân số  ­ KHHGĐ qua các Chỉ  thị, Nghị quyết, qui định... nhất là các văn bản qui phạm pháp luật của Tỉnh uỷ,   UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND huyện Gia Bình. Tuy nhiên ông Huy, bà Hiền   đã tìm mọi cách nhằm trốn tránh trách nhiệm của mình khi cố  tình vi phạm  chính sách Dân số ­ KHHGĐ. Nắm được chủ trương sát nhập, giải thể một số  ngành, trong đó có Uỷ  ban Dân số  ­ KHHGĐ, bà Hiền xin nghỉ  không lương  trong thời gian dài, kết hợp với việc siêu âm, lựa chọn giới tính chắc chắn có   con trai, ông Huy bà Hiền đã quyết định sinh con lần thứ 3 và chuyển vào Miền   Nam sinh sống chờ  sinh con. Ông Huy nghĩ rằng mọi người không thể  biết   được, vì ở miền Nam, nơi người em gái ông sinh sống không có người nào có   thể  biết được việc vợ  ông mang thai và sinh con  ở  đó. Khi sinh con được 2  tháng bà Hiền mới đem con về  nhà. Sự  việc đã được người dân và đội ngũ   cộng tác viên Dân số ­ KHHGĐ quản lý trực tiếp trên địa bàn phát hiện và báo   Lê Thị Hằng 13 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 14. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ cáo về  Ban Dân số  ­ KHHGĐ xã Đại Bái và Trung tâm Dân số  ­ KHHGĐ  huyện Gia Bình. Trong khi ông Huy và gia đình đang lo thủ tục nhận con nuôi   để  làm giấy khai sinh và cho rằng mọi người sẽ  không thể  biết. Nhưng với   tinh thần cảnh giác cao và kiên quyết tìm ra sự thật, việc bà Hiền và ông Huy   sinh con lần thứ 3 đã được phát hiện kịp thời. 2.4/ Nguyên nhân xảy ra tình huống. 2.4.1. Nguyên nhân khách quan:  Do nước ta xuất phát từ nước phong kiến lạc hậu, vẫn giữ tập quán con   gái lấy chồng là con người ta nên tâm lý muốn sinh con trai để  nối dõi tông  đường còn nặng nề.  Các dịch vụ xã hội chưa phát triển, đặc biệt là dịch vụ nuôi dưỡng, chăm  sóc người cao tuổi chưa được quan tâm triển khai. Những người già vẫn phải   nương tựa vào những người con, người cháu của mình lúc tuổi già. Mặt khác, trong những năm gần đây có nhiều trường hợp không may bị  tai nạn rủi do như tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước dẫn đến chết người đã  xảy ra nhiều hơn. Dẫn đến tâm lý lo sợ của các gia đình nếu có sự việc trên. 2.4.2. Nguyên nhân chủ quan: Do cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp có tư tưởng chủ quan, thoả mãn  với kết quả  đã đạt được, thậm trí đã buông lỏng sự  lãnh đạo, chỉ  đạo thực  hiện công tác Dân số ­ KHHGĐ trong thời gian vừa qua. Có nơi còn giao khoán  công tác Dân số ­ KHHGĐ cho cán bộ làm công tác Dân số ­ KHHGĐ các cấp.   Có tư  tưởng cho rằng công tác Dân số  ­ KHHGĐ là trách nhiệm của những   người làm công tác Dân số ­ KHHGĐ các cấp đảm nhiệm. Lê Thị Hằng 14 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 15. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ Hệ  thống Luật pháp, chính sách về  công tác Dân số  ­ KHHGĐ chưa  được đầy đủ. Chế  tài xử lý vi phạm chính sách Dân số  ­ KHHGĐ chưa đủ  và  chưa đồng bộ, mới qui định việc xử lý, kỷ luật cán bộ Đảng viên, cán bộ, công  chức vi phạm chính sách Dân số  ­ KHHGĐ. Nhóm đối tượng là quần chúng   nhân dân, Hội viên của các tổ chức chính trị xã hội vẫn chưa có qui định cụ thể  việc xử lý thế nào?  Việc xử  lý cán bộ, Đảng viên, công chức vi phạm chính sách Dân số  ­  KHHGĐ chưa được thực hiện nghiêm, mỗi địa phương, đơn vị xử lý một cách  khác nhau, thiếu đồng bộ, đã tác động xấu đến phong trào toàn dân thực hiện  chính sách Dân số ­ KHHGĐ của Đảng và Nhà nước đã qui định. Hệ  thống tổ  chức làm công tác Dân số  ­ KHHGĐ có nhiều thay đổi,  thiếu  ổn định. Đặc biệt là thực hiện việc giải thể  Uỷ  ban Dân số, GĐ & TE  các cấp chưa đúng với tinh thần chỉ  đạo của Bộ  Chính trị, dẫn đến hiểu sai  chủ  trương, đường lối chỉ  đạo của Đảng về  công tác Dân số  ­ KHHGĐ. Một  bộ phận quần chúng nhân dân, kể cả một số cán bộ, Đảng viên cho rằng công  tác Dân số  ­ KHHGĐ đã kết thúc, không còn cơ  quan thực hiện việc quản lý   nhà nước về Dân số ­ KHHGĐ nữa, dẫn tới việc coi nhẹ công tác này. Lợi dụng việc phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là lợi dụng kỹ  thuật siêu âm của Y học để  lựa chọn giới tính thai nhi. Nên việc chuẩn đoán  giới tính khi sinh, sinh con theo ý muốn được nan rộng. 2.5/  Hậu quả của tình huống: Sự việc sinh con lần thứ  3 trở lên của Ông Huy và bà Hiền đã vi phạm   chính sách Dân số ­ KHHGĐ của Đảng và nhà nước ta, thể hiện sự coi thường   kỷ cương, Pháp luật của Nhà nước. Thiếu trung thực trong việc khai báo sai sự  việc để trốn tránh trách nhiệm với tập thể;  Lê Thị Hằng 15 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 16. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ Bà Hiền là một Đảng viên, công chức, viên chức, còn là một đồng chí  lãnh đạo, thường xuyên được trau rồi đạo đức cách mạng. Ông Huy là một sỹ  quan quân đội cũng thường xuyên được rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thấm   nhuần chủ  trương của Đảng, chính sách của nhà nước. Xong bà Hiền và ông  Huy đã không thể  hiện tính gương mẫu, tiên phong của người cán bộ, Đảng  viên trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã gây  ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; Với cương vị  là lãnh đạo, là một cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là một  người giáo viên đứng trên bục giảng, các em học sinh sẽ nghĩ gì khi người Cô  giáo kính yêu của mình vi phạm chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.  Như vậy đã làm mất lòng tin của các em học sinh, các bậc phụ  huynh đối với   các thầy, cô giáo; Việc làm của ông Huy, bà Hiền còn làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác   tuyên truyền,  giáo  dục,  vận  động nhân  dân thực   hiện chính  sách  Dân  số   ­  KHHGĐ, đặc biệt tính gương mẫu chấp hành Pháp luật của công chức Nhà  nước, của các tầng lớp lãnh đạo đối với chính sách Dân số ­ KHHGĐ.   Việc lựa chọn giới tính khi sinh của bà Hiền và ông Huy đã làm  ảnh  hưởng đến tỷ số giới tính khi sinh, gây hệ luỵ cho thế hệ sau. III. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG. 3.1/ Mục tiêu xử lý tình huống. ­ Cần giải quyết sự việc nhanh chóng, rõ ràng, tạo sự  ổn định, niềm tin   vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác Dân số ­ KHHGĐ. ­ Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đối với công tác Dân số  ­   KHHGĐ. Xử  lý nghiêm những trường hợp vi phạm chính sách, pháp luật của  Lê Thị Hằng 16 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 17. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ Đảng và Nhà nước về  công tác Dân số  ­ KHHGĐ, đặc biệt đối với cán bộ,  công chức, Đảng viên để cho các tầng lớp  nhân dân noi theo.  ­ Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác Dân số  ­  KHHGĐ trong thời gian tới. 3.2/ Đề xuất phương án xử lý. Căn cứ  tình hình thực tế, qua hồ  sơ  kiểm tra, bản tường trình, bản tự  kiểm điểm, qua phân tích nguyên nhân và hậu quả. Căn cứ Quy định số 94 ngày  15/10/2007 của Bộ  Chính trị  về  qui định xử  lý kỷ  luật Đảng viên vi phạm và  Hướng dẫn số 11­HD/KTTW ngày 24/3/2008 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương  hướng dẫn việc thực hiện Quy định của Bộ  chính trị  về  xử  lý kỷ  luật đảng  viên vi phạm. Căn cứ Pháp lệnh Dân số  năm 2003 và Pháp lệnh năm 2008 sửa   đổi Pháp lệnh Dân số  năm 2003. Căn cứ  Quyết định số  2214/QĐ­CT, ngày  20/9/2012 của Chủ  tịch UBND huyện Gia Bình về  việc ban hành quy định về  thực hiện 1 số  chính sách Dân số­ KHHGĐ trên địa bàn huyện Gia Bình. Tôi  xin đề xuất các phương án xử lý như sau: Phương án 1: * Đối với bà Hiền: ­ Cách chức Phó Hiệu trưởng trường mầm non Đại Bái; ­ Kỷ  luật khai trừ ra khỏi Đảng, thông báo trước toàn Đảng bộ  về  việc  kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng do bà Hiền cố tình che dấu việc sinh con lần thứ  3. ­ Chậm nâng lương 01 năm; Cắt hết các danh hiệu thi đua khác; ­ Điều chuyển bà Hiền đến công tác tại trường mầm non khác có nhiều  khó khăn hơn. Lê Thị Hằng 17 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 18. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ * Đối với ông Huy: ­ UBND huyện Gia Bình có công văn đề  nghị  Bộ  chỉ  huy Quân sự  tỉnh  Bắc Ninh thi hành kỷ  luật khai trừ  ra khỏi Đảng, vì ông Huy vi phạm chính  sách Dân số  ­ KHHGĐ, khai báo sai sự  việc khi sinh con lần thứ  3, gây  ảnh  hưởng xấu đến tình hình của địa phương. Phương án 2: * Đối với bà Hiền: ­ Cách chức Phó hiệu trưởng trường mầm non Đại Bái và kỷ luật Đảng  bằng hình thức cảnh cáo trước Chi bộ  theo Quy định số  94, ngày 15/10/2007  của Bộ Chính trị; ­ Điều chuyển bà Hiền đến công tác tại trường mầm non khác có nhiều  khó khăn hơn và chậm nâng lương 01 năm theo Quyết định số  2214/QĐ­CT,  ngày 20/9/2007 của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. * Đối với ông Huy: ­ UBND huyện Gia Bình có công văn đề  nghị  Bộ  chỉ  huy Quân sự  tỉnh  Bắc Ninh thi hành kỷ  luật đối với ông Huy do vi phạm chính sách Dân số  ­  KHHGĐ theo Quy định số  94­QĐ/TW của BCH TW Đảng và Hướng dẫn số  11/HD­UBKTTW của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Phương án 3: * Đối với bà Hiền: ­ Không cách chức Phó Hiệu trưởng trường mầm non Đại Bái của bà  Hiền; ­ Kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo trước Chi bộ. * Đối với ông Huy: Lê Thị Hằng 18 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 19. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ Bỏ qua vì anh Huy là quân số trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, khộng   thuộc quân số do huyện Gia Bình quản lý. 3.3/ Lựa chọn phương án xử lý: * Đối với bà Hiền: Trên tinh thần có tình, có lý, ban đầu bà Hiền đã không khai báo, cố tình  che dấu sự  việc, xong khi được nhắc nhở  đã khai báo thành khẩn và có bản  kiểm điểm cá nhân nhận rõ khuyết điểm của mình. Để  bà Hiền có cơ  hội  được phấn đấu, đề nghị Huyện uỷ, UBND huyện xử lý theo phương án 2, với   hình thức: Về  Đảng kỷ  luật mức cảnh cáo trước Chi bộ, về  mặt Nhà nước  cách chức Phó hiệu trưởng trường Mầm non Đại Bái, chuyển xuống làm giáo  viên của trường khác có khó khăn hơn, chậm nâng lương một năm theo Quy  định số 94 của BCH TW và Quyết định số 104 của Chủ  tịch UBND huyện Gia   Bình.  Đây là mức kỷ  luật mặc dù  nhẹ, xong xét thấy bà Hiền  đã nhận ra  khuyết điểm của mình, tự  nhận mọi hình thức kỷ  luật của cấp trên, vì vậy   Huyện uỷ, UBND huyện kỷ luật bà Hiền theo phương án thứ 2. * Đối với ông Huy: ­ UBND huyện Gia Bình có công văn đề  nghị  Bộ  chỉ  huy Quân sự  tỉnh  Bắc Ninh thi hành kỷ  luật đối với ông Huy do vi phạm chính sách Dân số  ­  KHHGĐ theo Quy định số  94­QĐ/TW của BCH TW Đảng và Hướng dẫn số  11/HD­UBKTTW của Uỷ ban Kiểm tra TW. Vì ông Huy là Cán bộ Bộ chỉ huy  Quân sự tỉnh Bắc Ninh, nên thi hành kỷ luật theo qui định của TW và của tỉnh  Bắc Ninh. IV.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. KIẾN NGHỊ 4.1. Với Đảng và Nhà nước. Lê Thị Hằng 19 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
 20. Trường đào tạo cán bộ công chức ­ Bộ nội vụ ­ Đề  nghị  tăng cường hơn nữa sự  lãnh đạo của Đảng, chính quyền các  cấp với công tác Dân số ­ KHHGĐ. Ban hành các văn bản qui phạm pháp luật,  Nghị  quyết chuyên đề  về  Công tác Dân số  ­ KHHGĐ. Cần xử  lý, kỷ  luật   nghiêm hơn đối với Đảng viên vi phạm chính sách Dân số ­ KHHGĐ, nên khai  trừ ra khỏi Đảng những người vi phạm chính sách Dân số  ­ KHHGĐ,  nhất là  việc sinh lần thứ 3 trở lên. ­ Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Dân số. ­ Đề nghị Chính phủ chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy làm chuyên trách  công tác Dân số­ KHHGĐ phù hợp, đủ mạnh, đủ cơ sở vật chất để đảm nhiệm   công tác Dân số ­ KHHGĐ trong tình hình hiện nay. Có qui định cụ  thể về xử  lý, kỷ  luật những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người dân và hội  viên các tổ chức chính trị xã hội vi phạm chính sách Dân số ­ KHHGĐ. ­ Đề  nghị tăng cường đầu tư  nguồn lực cho công tác Dân số  ­ KHHGĐ,   nhất là đầu tư  cho công tác truyền thông, giáo dục tuyên truyền về  công tác   Dân số ­ KHHGĐ ­ Đề  nghị có chế độ  đãi ngộ phù hợp về  thù lao và phụ  cấp đối với cán  bộ làm công tác Dân số ­ KHHGĐ các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. 4.2/ Với các cơ quan chức năng. Công tác Dân số  ­ KHHGĐ là của toàn Đảng, toàn dân, không một tổ  chức hay cá nhân nào đứng ngoài cuộc vận động này. Do vậy cần phải có sự  phối hợp chặt chẽ  của các cấp, các ngành, đoàn thể  và của toàn xã hội. Tăng  cường tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân để  hiểu và thực hiện   đúng chính sách Dân số ­ KHHGĐ của Đảng và nhà nước ta đã qui định. KẾT LUẬN: Lê Thị Hằng 20 Líp QLNN- Chuyªn viªn K83
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2