intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chuyển đổi dữ liệu

Xem 1-20 trên 3141 kết quả Chuyển đổi dữ liệu
 • Những thay đổi trong ngành dịch thuật ở thời đại số: Tiếng nói của nhà tuyển dụng được nghiên cứu với mục tiêu là tìm hiểu nhu cầu và mong đợi của nhà tuyển dụng đối với dịch giả chuyên nghiệp trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

  pdf10p vifalcon 16-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết Chuyển đổi số với giáo dục phổ thông thành phố Hà Nội phân tích lợi ích công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục; Tổng quan cơ sở pháp lý thực hiện chuyển đổi số giáo dục và đào tạo thủ đô; Phát triển hạ tầng kỹ thuật số, dữ liệu số, một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công chuyển đổi số;...

  pdf9p vifalcon 16-05-2023 2 1   Download

 • Bài viết trình bày việc thiết kế robot không dây thu thập dữ liệu và điều khiển hướng đi của robot bằng việc sử dụng máy tính (PC). Đơn vị điều khiển trong robot điều khiển hướng đi của robot theo lệnh được đưa ra từ chương trình điều khiển trên máy tính bằng cách sử dụng kỹ thuật truyền thông không dây RF

  pdf8p vidoctorstrange 06-05-2023 2 2   Download

 • Nội dung bài viết chỉ nhận rõ vai trò quan trọng của công tác kế toán – kiểm toán trong mỗi đơn vị và lồng ghép sự phát triển của công nghệ vào hoạt động một cách phù hợp. Ngoài ra, cần xóa bỏ những rào cản và thiết kế lại các chính sách hỗ trợ DNVVN nhằm phù hợp với các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

  pdf14p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 7 2   Download

 • Bài viết tìm hiểu bối cảnh nền kinh tế số, nhóm tác giả đã phân tích và đưa ra một số giải pháp về chiến lược chuyển đổi số phù hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, đào tạo nhân lực, cũng như xây dựng hệ thống thông tin để giúp các hợp tác xã trong thời kỳ mới có chuyển đổi số trong quản lý tài chính một cách hiệu quả nhất.

  pdf11p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 2 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu sự thành công trong chuyển đổi mô hình học trực tuyến thông qua việc xác định những yếu tố tác động đến sự hài lòng của người học với việc học trực tuyến, từ đó làm sáng tỏ tác động của sự hài lòng đến kết quả học tập của người học. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết hệ thống thông tin thành công (ISSM) làm cơ sở đề xuất và kiểm định giả thuyết, sử dụng mô hình cấu trúc mạng SEM để xử lý dữ liệu của bảng câu hỏi khảo sát 321 sinh viên đại học tại Hà Nội.

  pdf13p chieuchieu03 25-04-2023 7 2   Download

 • Bài viết này đánh giá từ khái niệm mới nổi về trường đại học thông minh. Mục đích là trình bày một số quan điểm về đại học thông minh, giả thuyết và khung khái niệm về thuật ngữ và đặc điểm của trường đại học thông minh đã được công bố trong các tài liệu khoa học, từ đó, nhấn mạnh vai trò của IoT (Internet of Thing - internet vạn vật) như một yếu tố cơ bản trong việc hình thành và triển khai các dự án và giúp các trường đại học truyền thống, thực hiện hiểu, xác định và đánh giá các lộ trình để chuyển đổi thành một trường đại học thông minh.

  pdf9p viantman 07-04-2023 3 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, đã khảo sát ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến sự tái sinh chồi in vitro, tạo cây hoàn chỉnh in vitro, chuyển cây cấy mô ra ngoài vườn ươm và theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng trên giá thể vụn xơ dừa trong điều kiện nhà màng. Kết quả của nghiên cứu góp phần cung cấp dữ liệu khoa học về nghiên cứu nhân giống in vitro cây tầm bóp Nam Mỹ và hướng đến cung cấp cây giống cấy mô.

  pdf8p viblackwidow 07-04-2023 3 2   Download

 • Chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng, là động lực chủ đạo cho sự phát triển của đất nước, Trong bài viết này, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu và đề xuất giải pháp tổ chức dữ liệu HTGT kết hợp bản đồ số nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng tại sở GTVT thành phố Đà Nẵng.

  pdf5p viblackwidow 07-04-2023 2 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Vi điều khiển PIC" trình bày các nội dung: Giao tiếp LED, LCD, phím đơn, ma trận phím; Timer – Counter, chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số, ngắt; điều chế độ rộng xung – PWM; truyền dữ liệu UART. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf262p besfriend01 02-04-2023 3 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án "Giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong TI-ADC cho khối thu băng rộng" là đề xuất và thực hiện phương pháp hiệu chỉnh đồng thời lệch hệ số khuếch đại và lệch thời gian lấy mẫu của TI-ADC sử dụng nguyên tắc lọc thích nghi loại bỏ nhiễu (ANC); Đề xuất và thực hiện cải tiến chuyển đổi dữ liệu dấu phẩy động sang dữ liệu dấu phẩy tĩnh (FFC) dựa trên cơ sở thực hiện nhóm tín hiệu cho các thuật toán DSP để có thể triển khai trên phần cứng FPGA, ASIC.

  pdf27p kimphuong555 08-04-2023 3 2   Download

 • Nội tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Vi xử lý" trình bày cấu trúc hoạt động của timer/Counter; cấu trúc hoạt động chuyển đổi ADC, LM35 và các ứng dụng; cấu trúc hoạt động ngắt của vi điều khiển; cấu trúc hoạt động truyền dữ liệu của vi điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf136p starandsky10 20-03-2023 7 3   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu sự vận hành của Tập đoàn Ngân hàng thế giới" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự ra đời và phát triển của ngân hàng thế giới; Cơ cấu tổ chức của ngân hàng thế giới; Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thế giới; Phân tích tính khả thi của dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf166p vilucius 08-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Kế toán kỹ thuật số - Tương lai cho người làm kế toán làm rõ khái niệm, lợi ích của kế toán kỹ thuật số và bước đầu chỉ ra những nội dung liên quan đến quá trình chuyển đổi số trong kế toán gồm: (1) Tự động hóa các quy trình kế toán, (2) Lựa chọn giải pháp công nghệ kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp, (3) Sử dụng dữ liệu kế toán kỹ thuật số để ra quyết định theo thời gian thực, và (4) Tiêu chuẩn hóa thông tin dữ liệu trong doanh nghiệp.

  pdf11p vilucius 03-03-2023 1 1   Download

 • "Báo cáo kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và dữ liệu số quốc gia" có mục tiêu chung là cơ bản hoàn thành mục tiêu đặt ra trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược CPS, Kinh tế số và Xã hội số; Dự phòng và tiến hành đánh giá, tổng kết; Trình Phê duyệt Chiến lược quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p phuogchi205 07-03-2023 12 10   Download

 • Bài viết Nghiên cứu áp dụng thư viện Numpy trong dạy học môn Nhập môn đại số tuyến tính tại Trường Đại học Thủy lợi trình bày tổng quan những kết quả nghiên cứu và triển khai thực tế của đội ngũ chuyên gia Hoa Kì trong việc xây dựng các khuyến nghị, đổi mới cách định hướng nội dung môn học theo hướng xử lí ma trận và khuyến khích sử dụng công nghệ trong dạy học.

  pdf8p vilucius 03-03-2023 3 1   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi số trong công tác đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" tìm hiểu thực trạng đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo E-learning tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết!

  pdf6p gautruc05 02-03-2023 3 3   Download

 • Tài liệu này được thực hiện nhằm triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME). Nội dung của tài liệu này không phản ánh quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, USAID hay Ch́nh phủ Hoa Kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p hongbach205 27-02-2023 7 7   Download

 • Bài viết Khảo sát tính an toàn của Forxiga (Dapagliflozin) trên người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Việt Nam từ nghiên cứu dữ liệu đời thực trình bày khảo sát đặc điểm các phản ứng bất lợi nghi ngờ liên quan đến dapagliglozin trên người bệnh ĐTĐ típ 2 mới được chỉ định điều trị dapagliflozin; Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới sự xuất hiện các ADR của dapagliflozin trên bệnh nhân.

  pdf8p vidudley 20-02-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Tin học đại cương (Phần 1): Bài 1.2 - Biểu diễn số trong hệ đếm" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Hệ đếm; Chuyển đổi cơ số; Biểu diễn dữ liệu trong máy tính;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf28p kimphuong1001 11-02-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1186 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển đổi dữ liệu
p_strCode=chuyendoidulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2