Con trỏ

Xem 1-20 trên 19194 kết quả Con trỏ
 • • Con trỏ (Pointer) – Mạnh, nhưng khó làm chủ – Có tác dụng như truyền tham chiếu (pass-by-reference) – Có liên quan chặt chẽ đến mảng và xâu • Biến con trỏ (Pointer variable) – Chứa địa chỉ vùng nhớ thay vì chứa giá trị – Thông thường, biến chứa giá trị (tham chiếu trực tiếp) – Con trỏ chứa địa chỉ của biến mang giá trị cụ thể (tham chiếu gián tiếp)

  pdf77p hungsalem 25-02-2010 288 121   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tin học cơ sở 2: dữ liệu kiểu con trỏ', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt32p big_salary_forever 09-05-2010 245 100   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tin học cơ sở 2: dữ liệu kiểu con trỏ nâng cao', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt44p big_salary_forever 09-05-2010 206 91   Download

 • Mục tiêu: Giới thiệu các cách sử dụng mảng, con trỏ, và tham chiếu. Nội dung: Mảng một chiều, nhiều chiều, bộ nhớ tĩnh. Con trỏ, tính toán con trỏ, bộ nhớ động. Con trỏ hàm, tham chiếu.

  ppt10p hansamu20 07-10-2010 209 86   Download

 • Một chương trình đang chạy luôn chiếm một không gian bộ nhớ xác định trong bộ nhớ chính. Cả đoạn chương trình thực thi đã được dịch từ mã mà bạn viết cùng các biến được sử dụng đều được đưa vào trong không gian bộ nhớ này. Vì vậy hàm cũng có địa chỉ. Con trỏ hảm là con trỏ trỏ đến địa chỉ của hàm và có thể gọi hàm thông qua địa chỉ đó.

  doc2p kduy969 04-05-2011 169 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'con trỏ', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p sptk36 08-05-2011 151 61   Download

 • Con trỏ Một con trỏ hay một biến con trỏ là: ¨ một biến chiếu đến một ô nhớ. ¨ nó lưu vị trí/địa chỉ của ô nhớ đó. n Hai ứng dụng chính: ¨ Truy nhập gián tiếp ¨ Bộ nhớ động n Vấn đề kỹ thuật: Nếu P là một biến con trỏ ¨ Làm thế nào để trỏ P đến một ô nhớ nào đó? ¨ Làm thế nào để truy nhập đến ô nhớ P trỏ đến?

  pdf10p gaconht 03-06-2011 155 56   Download

 • Một con trỏ là một biến chứa địa chỉ của một biến khác. Nếu một biến chứa địa chỉ của một biến khác thì ta nói biến thứ nhất trỏ đến biến thứ hai.

  pdf11p constantra 23-05-2010 161 53   Download

 • Để tiết kiệm bộ nhớ, ngay khi chương trình đang làm việc, người lập trình có thể yêu cầu cấp phát bộ nhớ cho các biến, điều này gọi là cấp phát bộ nhớ động. Cấp phát bộ nhớ động được thực hiện thông qua biến con trỏ. Muốn có biến con trỏ ta phải định nghĩa kiểu con trỏ. Kiểu dữ liệu con trỏ-biến con trỏ: Con trỏ có định kiểu: Kiểu con trỏ là một kiểu dữ liệu đặc biệt dùng để biểu diễn các địa chỉ. Kiểu con...

  ppt44p cactaceae1990 12-04-2011 131 49   Download

 • 1. Giới thiệu Một con trỏ là 1 biến chứa một địa chỉ bộ nhớ. Địa chỉ này là vị trí của một đối tượng khác trong bộ nhớ. Nếu một biến chứa địa chỉ của một biến khác, biến thứ nhất được gọi là trỏ đến biến thứ hai.

  pdf37p tranthequynh10091990 13-08-2011 91 41   Download

 • Con trỏ Chúng ta đã biết các biến chính là các ô nhớ mà chúng ta có thể truy xuất dưới các tên. Các biến này được lưu trữ tại những chỗ cụ thể trong bộ nhớ. Đối với chương trình của chúng ta, bộ nhớ máy tính chỉ là một dãy gồm các ô nhớ 1 byte, mỗi ô có một địa chỉ xác định. Một sự mô hình tốt đối với bộ nhớ máy tính chính là một phố trong một thành phố. Trên một phố tất cả các ngôi nhà đều được đánh số tuần tự với một...

  pdf13p nuoiheocuoivo 09-05-2010 127 40   Download

 • Nắm vững định nghĩa biến con trỏ, các thao tác cơ bản trên con trỏ. Năm vững các mảng động, xâu động cài đặt bằng con trỏ...

  doc12p hoangluonghlk 08-05-2011 113 36   Download

 • Biến con trỏ là một biến dùng để chứa đựng địa chỉ của một biến khác. Nó không mang tính định lượng, mang tính chỉ mục. Kích thước của biến con trỏ là 2B

  pdf25p 0984272663 03-05-2011 110 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình với c ++ - mảng và biến con trỏ', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p phanhuyluan 26-02-2011 81 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tìm hiểu về cấu tạo con trỏ', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc25p sptk36 08-05-2011 97 27   Download

 • Bài giảng Cơ sở lập trình Chương 6 Kiểu con trỏ nhằm trình bày về con trỏ và địa chỉ, khai báo con trỏ, con trỏ và mảng một chiều, con trỏ và mảng nhiều chiều, mảng các con trỏ....Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  ppt50p model_12 23-04-2014 40 17   Download

 • Con trỏ Một con trỏ hay một biến con trỏ là: ¨ một biến chiếu đến một ô nhớ. ¨ nó lưu vị trí/địa chỉ của ô nhớ đó. n Hai ứng dụng chính: ¨ Truy nhập gián tiếp ¨ Bộ nhớ động n Vấn đề kỹ thuật: Nếu P là một biến con.

  pdf17p sakuraphuong 03-06-2013 42 10   Download

 • Chương 13 của bài giảng Nhập môn lập trình giới thiệu về con trỏ nâng cao. Thông qua chương này người học sẽ được tìm hiểu về con trỏ cấp 2, con trỏ và mảng nhiều chiều, mảng con trỏ, con trỏ hàm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt những nội dung chi tiết.

  ppt43p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 31 8   Download

 • Bài giảng Mảng, con trỏ và xâu ký tự bao gồm những nội dung chính như sau: Các phần tử của mảng và các chỉ số, khai báo mảng, cách quản lý mảng trong C, cách khởi tao mảng, tìm hiểu chuỗi/ mảng ký tự, mảng hai chiều, cách khởi tạo mạng hai chiều...

  ppt67p thanglxkmhd 06-05-2014 54 6   Download

 • Một con trỏ là một biến chứa địa chỉ của một biến khác. Nếu một biến chứa địa chỉ của một biến khác thì ta nói biến thứ nhất đến con trỏ thứ 2. Cũng như mọi biến khác, biến con trỏ cũng phải được khai báo trước khi dung nó.

  pdf11p sakuraphuong 02-06-2013 32 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản