intTypePromotion=4
ADSENSE

Công nghệ Java

Xem 1-20 trên 1668 kết quả Công nghệ Java
 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên công nghệ Java (Module 3) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 tổng quan J2EE, bài 2 servlet, bài 3 java server page, bài 4 servlet nâng cao, bài 5 JSP nâng cao, bài 6 EL & JSTL, bài 7 mô hình MVC với JSP/Servlet, bài 8 web services, bài 9 bảo mật website.

  pdf176p galaxyhehe 08-08-2014 251 97   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên công nghệ Java (Module 1) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 tổng quan–môi trường làm việc, bài 2 kiểu dữ liệu cơ sở, bài 3 giao diện, bài 4 xử lý tập tin, bài 5 mảng cơ sở, bài 6 giao diện 2, bài 7 đối tượng, bài 8 sử dụng dịch vụ.

  pdf105p galaxyhehe 08-08-2014 198 76   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên công nghệ Java (Module 2) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 lập trình hướng đối tượng nâng cao, bài 2 collections và generic, bài 3 lớp lồng cấp – inner class, bài 4 XML DOM, bài 5 làm việc với CSDL – p1, bài 6 làm việc với CSDL – p2, bài 7 bảo mật ứng dụng, bài 8 design pattern – p1, bài 9 design pattern – p2.

  pdf129p galaxyhehe 08-08-2014 166 75   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'công nghệ java ( nguyễn hữu nghĩa ) - 4. lập trình csdl', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt34p mr_tranphong 14-06-2012 184 52   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'công nghệ java ( nguyễn hữu nghĩa ) - 2.1 ngôn ngữ lập trình java', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt25p mr_tranphong 14-06-2012 147 50   Download

 • Bài tập Chương trình lập trình viên công nghệ Java: Module 3 - Lập trình web với Java của TT Tin học ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM có nội dung trình bày các bài tập về lập trình web với Java như tổng quan về J2EE, servlet,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho các bạn ngành Công nghệ thông tin.

  pdf26p hondacodon2006 23-08-2014 155 39   Download

 • Bài giảng Công nghệ Java Servlet do Nguyễn Quang Hùng biên soạn nhằm mục tiêu giúp cho các bạn hiểu về tổng quan công nghệ Java Servlet; kiến trúc của J2EE; giới thiệu Java Servlet; mô hình Java Servlet; lập trình Java Servlet.

  ppt31p cocacola_06 04-11-2015 91 11   Download

 • Xuất câu chào, tỉnh tổng hai số nguyên, tính tiền hàng, tính diện tích và chu vi hình tròn, tính tiền điện, giải phương trình bậc I, tính giai thừa của một số là những dạng bài tập nằm trong tài liệu "Lập trình công nghệ Java modum 1". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt được nội dung chi tiết.

  pdf64p anhgau456 19-11-2015 70 6   Download

 • Lịch sử phát triển Java, môi trường lập trình Java, máy ảo và JDK, giới thiệu về các loại chương trình Java Standalone và applet, tạo, dịch và chạy chương trình, chương trình Java đơn giản,... là những nội dung chính trong chương 1 "Tổng quan về công nghệ Java" thuộc bài giảng Lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p rubykakaka 21-02-2016 66 3   Download

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 0 do Trần Quang Diệu biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nhằm giới thiệu môn học, tên học phần, đánh giá bài học,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt6p thiennga_12 06-03-2018 23 3   Download

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử của Java, những đặc điểm cơ bản của Java, máy ảo Java- JVM, môi trường lập trình Java, chương trình Java đầu tiên,...

  ppt35p thiennga_12 06-03-2018 26 3   Download

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 7, trình bày các nội dung sau: Luồng và đa luồng, luồng trong Java, trạng thái của luồng, lập trình luồng trong Java, độ ưu tiên của luồng, đồng bộ giữa các luồng, Deadlock, cơ chế Chờ-nhận biết,...

  ppt44p thiennga_12 06-03-2018 27 4   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Công nghệ Java: Chương 5 nhằm giúp các bạn định nghĩa được exception là gì, phân loại được các exception, sử dụng được cú pháp try..catch..finally, biết cách tự quản lý exception, giải thích được cơ chế gom rác của Java,...

  ppt29p thiennga_12 06-03-2018 31 2   Download

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm gói, định nghĩa gói, các bước định nghĩa gói, điều khiển truy xuất, kế thừa trong thế giới thực, kế thừa trong lập trình,...

  ppt52p thiennga_12 06-03-2018 16 2   Download

 • Bài giảng Công nghệ Java - Bài 1: Collection. Collection là một đối tượng mà nó nhóm các đối tượng khác thành phần tử và cung cấp các phương thức cơ bản để thêm, xóa, lấy, duyệt các phần tử. Bài này sẽ giúp người học hiểu được một số kiến thức cơ bản về collection. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p shiwo_ding10 04-08-2019 11 0   Download

 • Bài giảng Công nghệ Java - Bài 2.1: Servlet. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Servlet and architecture, Interface Servlet and the Servlet Life Cycle, HttpServlet Class, HttpServletRequest Interface, HttpServletResponse Interface, Project Servlet in Eclipse, HTTP get Requests, HTTP get requests containing data, HTTP post requests, redirecting requests to other resources, welcome files.

  pdf41p shiwo_ding10 04-08-2019 9 0   Download

 • Bài giảng Công nghệ Java - Bài 2.2: Servlet. Bài này cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về: Servlet init, web.xml, annotation, forward, redirect. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf14p shiwo_ding10 04-08-2019 6 0   Download

 • Bài giảng Công nghệ Java - Bài 3.1: MVC. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Mô hình lập trình truyền thống, mô hình MVC, ứng dụng MVC minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf48p shiwo_ding10 04-08-2019 16 0   Download

 • Bài giảng Công nghệ Java - Bài 5: Struts & Spring Framework. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Struts, spring MVC, sự khác biệt giữa Struts và Spring MVC. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf5p shiwo_ding10 04-08-2019 6 0   Download

 • Java là một công nghệ xây dựng các ứng dụng phần mềm có vị trí rất lớn trong những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỷ 21. Nó được coi là công nghệ mang tính cách mạng và khả thi nhất trong việc tạo ra các ứng dụng có khả năng chạy thống nhất trên nhiều nền tảng mà chỉ cần biên dịch một lần.

  doc9p huyendieu89 31-12-2009 151 61   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công nghệ Java
p_strCode=congnghejava

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2