intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập Chương trình lập trình viên công nghệ Java: Module 3 - Lập trình web với Java

Chia sẻ: Lê Quang Sáng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

185
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập Chương trình lập trình viên công nghệ Java: Module 3 - Lập trình web với Java của TT Tin học ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM có nội dung trình bày các bài tập về lập trình web với Java như tổng quan về J2EE, servlet,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho các bạn ngành Công nghệ thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Chương trình lập trình viên công nghệ Java: Module 3 - Lập trình web với Java

TRUNG TÂM TIN HỌC – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM<br /> <br /> 227 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5- Tp.Hồ Chí Minh Tel: 38351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@t3h.hcmus.edu.vn<br /> <br /> BÀI TẬP<br /> CHƯƠNG TRÌNH LẬP TRÌNH VIÊN CÔNG NGHỆ JAVA --MODULE 3: LẬP TRÌNH WEB VỚI JAVA<br /> <br /> Mã tài liệu: DT_NCM_LT_DC_LTMNM1_BT Phiên bản 1.0 – Tháng 03/2014<br /> <br /> Bài tập<br /> <br /> BÀI 1:<br /> <br /> Tổng quan J2EE<br /> - Cài đặt và làm quen với mối trường phát triển ứng dụng web trên nền tảng công nghệ JEE - Phát triển ứng dụng web tĩnh đơn giãn sử dụng công nghệ html, javascript và css<br /> <br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Cài đặt môi trường Application Server<br /> <br />  Yêu cầu: Cài đặt Apache Tomcat 7 trong môi trường console của hệ điều hành  Hướng dẫn sử dụng:  Tóm tắt yêu cầu:  Phải cài đặt trước: Java SDK, các trình duyệt (có thể là Firefox, IE, Chrome,..)  Thuật giải: Không có  Hướng dẫn: − Download Apache Tomcat phiên bản 7 tại địa chỉ http://tomcat.apache.org/download70.cgi hoặc tìm kiếm download trên google − Giải nén và lưu trữ vào thư mục trên ổ đĩa − Cài đặt các biến môi trường JAVA_HOME và CATALINA_HOME tương ứng cho thư mục cài đặt java (thư mục jdk) và Apache Tomcat − Mở console (bấm tổ hợp phím Window + R), chuyển đến thư mục bin của Tomcat và thực hiện các lệnh start, stop cho môi trường Server  Có thể cấu hình thêm các lệnh start và stop vào biến môi trường $Path mà không cần phải chuyển đến thư mục bin của Tomcat<br /> <br /> − Mở trình duyệt và truy cập đến Apache Tomcat 1.2. Cài đặt môi trường Application Server<br /> <br />  Yêu cầu: Cài đặt Apache Tomcat trên môi trường soạn thảo Eclipse IDE  Hướng dẫn sử dụng:  Tóm tắt yêu cầu:  Thuật giải: Không có  Hướng dẫn: − Download Apache Tomcat phiên bản 7 tại địa chỉ http://tomcat.apache.org/download70.cgi hoặc tìm kiếm download trên google<br /> Module 3: Lập trình Web với Java 2/26<br /> <br /> Bài tập<br /> <br /> − Giải nén và lưu trữ vào thư mục trên ổ đĩa − Mở Eclipse IDE và thêm mới Apache Tomcat vào server trong Eclipse − Thực hiện start và stop môi trường Apache Tomcat server trong Eclipse − Thực hiện gọi Apache Tomcat từ trình duyệt. Trong trường hợp lỗi không tìm thấy trang (lỗi 404) thì copy thư mục ROOT trong $CATALINA_HOME/webapp vào trong thư mục $Eclipse_Workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\wtpwebapps    1.3. $CATALINA_HOME là thư mục Apache Tomcat $Eclipse_Workspace là thư mục workspace của Eclipse IDE Có thể tmp0 trong $Eclipse_Workspace được thay thế bởi tmp1<br /> <br /> Phát triển ứng dụng web tĩnh<br /> <br />  Yêu cầu: Xây dựng ứng dụng web tĩnh trong Apache Tomcat  Hướng dẫn sử dụng:  Tóm tắt yêu cầu:  Thiết kế giao diện<br /> <br />  Nhập  Xuất  Qui tắc xử lý  Thuật giải:  Hướng dẫn:<br /> <br /> Module 3: Lập trình Web với Java<br /> <br /> 3/26<br /> <br /> Bài tập<br /> <br /> − Tạo mới thư mục web tĩnh có tên staticwebBTMS trong thư mục webapp của $CATALINA_HOME − Tạo ra các thành phần của trang web tĩnh (copy các trang html, css, javascript, images được cung cấp trong phần bài tập vào thư mục webcontent trong cấu trúc static project) − Thực hiện start, stop Apache Tomcat trong môi trường console và sử dụng browser triệu gọi trang chủ của web (home.html) 1.4. Phát triển ứng dụng dynamic web project<br /> <br />  Yêu cầu: Xây dựng dynamic web project trong Eclipse IDE  Hướng dẫn sử dụng:  Tóm tắt yêu cầu:  Thiết kế giao diện<br /> <br />  Nhập  Xuất  Qui tắc xử lý  Thuật giải:  Hướng dẫn: − Tạo mới dynamic web project trong Eclipse IDE có tên dynamicwebBTMS − Tạo ra các trang html (copy các trang html, css, javascript, images được cung cấp trong phần bài tập vào thư mục webcontent trong cấu trúc static project) − Triển khai lên server và sử dụng browser triệu gọi trang chủ của web (home.html)<br /> <br /> Module 3: Lập trình Web với Java<br /> <br /> 4/26<br /> <br /> Bài tập<br /> <br /> BÀI 2:<br /> <br /> Servlet<br /> - Xây dựng một Servlet đơn giản và cấu trúc thư mục của ứng dụng Servlet - Xây dựng cấu trúc triển khai web.xml trong ứng dụng web<br /> <br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> Xây dựng cấu trúc ứng dụng Servlet<br /> <br />  Yêu cầu: Xây dựng một trang Servlet xuất ra một câu chào “Hello World”  Hướng dẫn sử dụng:  Tóm tắt yêu cầu:  Thiết kế giao diện<br /> <br />  Nhập  Xuất  Qui tắc xử lý  Thuật giải:  Hướng dẫn: - Tạo thư mục web trong thư mục $CATALINA_HOME/webapp có tên structureServlet theo cấu trúc ứng dụng Servlet - Tạo ra trang index.html - Tạo ra servlet có tên HelloWorldSrv.java và biên dịch thành file bytecode - Tạo ra file cấu hình web.xml trong thư mục WEB-INF<br /> <br /> Module 3: Lập trình Web với Java<br /> <br /> 5/26<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2