intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn xử lý ảnh

Xem 1-20 trên 806 kết quả Hướng dẫn xử lý ảnh
 • Nghiên cứu đã lựa chọn huyện Gia Lâm để tiến hành phỏng vấn sâu và thực hiện điều tra. Số liệu nghiên cứu được thu thập thông qua lấy mẫu thuận tiện bằng bảng hỏi 228 cá nhân ở huyện Gia Lâm, Hà Nội và được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0, với việc phân tích nhân tố khám phá, kiểm định độ tin cậy và mô hình hồi quy tuyến tính nhằm kiểm định tác động của các yếu tố đến quyết định thanh toán không dùng tiền mặt trên một số sàn thương mại điện tử của người dân trên địa bàn huyện Gia Lâm và kiểm chứng mối quan hệ giữa các biến tác động.

  pdf14p vigojek 02-02-2024 2 1   Download

 • Bài viết khẳng định văn hóa giao tiếp có ảnh hưởng to lớn đến môi trường sư phạm, cũng như thực hiện mục tiêu giáo dục và đào tạo con người toàn diện. Bên cạnh đi sâu phân tích thực trạng, bài viết đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hơn nữa văn hóa giao tiếp của sinh viên, giảng viên và nhân viên tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

  pdf11p vimarillynhewson 02-01-2024 3 0   Download

 • Luận văn trình bày nghiên cứu ứng dụng vật liệu bê tông geopolymer để sản xuất cọc rỗng trên cơ sở sử dụng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị của nhà máy bê tông ly tâm; trong đó đáng chú ý là quy trình dưỡng hộ nhiệt cấu kiện là dưỡng hộ nhiệt ẩm – có sự khác biệt đáng kể so với dưỡng hộ nhiệt khô thường được tìm thấy trong các nghiên cứu khác.

  pdf94p boghoado07 19-01-2024 3 2   Download

 • Nghiên cứu này đã được thực hiện với mục đích tìm ra điều kiện thích hợp để tận dụng vỏ cam sành nhằm làm giảm tác hại đến môi trường cũng như giảm chi phí sản xuất cho người nông dân. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp thêm lựa chọn cho vấn đề xử lý vỏ cam sành và định hướng áp dụng cho các nhà máy sản xuất phân hữu cơ ở Việt Nam.

  pdf8p viplato 02-01-2024 2 1   Download

 • Mục tiêu của tài liệu này nhằm hướng dẫn các nội dung cần thiết trong thu gom, sử dụng, xử lý phụ phẩm cây trồng trên cơ sở các quy định của pháp luật về Trồng trọt và Bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan, bảo đảm không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực canh tác, giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.

  pdf34p minhquan0791 02-11-2023 2 1   Download

 • Vật liệu điện cực cacbon xốp dẫn điện trên cơ sở cacbon hoạt tính gáo dừa đã được chế tạo làm điện cực xử lý nước lợ theo công nghệ điện dung khử ion (Capacitive Deionization - CDI). Ảnh hưởng của thông số chiều dày màng compozit và điện thế áp đặt đến tính chất đặc trưng cũng như khả năng hấp phụ muối của điện cực đã được nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng chiều dày màng là một thông số quan trọng ảnh hưởng đến dung lượng hấp phụ muối của điện cực.

  pdf8p vishekhar 25-10-2023 5 3   Download

 • Hóa đơn là một chứng từ quan trọng tại các đơn vị phản ánh nghiệp vụ mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trong công tác quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán, cơ quan quản lý có nhiều văn bản quy định nhằm kiểm soát, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình lập, sử dụng, lưu trữ hóa đơn. Bài viết trình bày một số vấn đề về xử lý hóa đơn có sai sót và hóa đơn phản ánh giảm trừ doanh thu.

  pdf8p viengels 25-08-2023 6 5   Download

 • Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá mức độ đáp ứng của đội ngũ cán bộ, công chức trên cơ sở lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ để đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường, xã trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương qua sự kiểm định sự ảnh hưởng của từng nhân tố (Tiếp cận đề nghị xử lý công việc; Thủ tục hành chính; Năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; Thái độ phục vụ) đến kết quả phục vụ và kiểm định mối quan hệ giữa hài lòng và kết quả thực thi công vụ.

  pdf9p viengels 25-08-2023 6 4   Download

 • Đề tài này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo kết tủa struvite để thu hồi amoni, phosphat từ nước thải chế biến mủ cao su latex như độ pH, tỷ lệ Mg2+:NH4 +:PO4 3-, thời gian phản ứng, tốc độ khuấy. Từ đó đề xuất mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) cho hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su latex, với sản phẩm struvite sử dụng làm phân bón chậm tan; tận dụng khí sinh học, bùn thải... cho sản xuất, giảm công đoạn xử lý N, dẫn đến tiết kiệm chi phí vận hành.

  pdf5p kimphuong1123 18-08-2023 8 3   Download

 • Nghiên cứu sử dụng thuyết hoạch tính cá nhân (Privacy Calculus) và Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) kết hợp với Hệ thống mô hình xử lý thông tin kép HSM (Heuristic-Systematic Model) để xây dựng mô hình nghiên cứu dựa trên những lý thuyết này. Mô hình nghiên cứu tập trung vào nhận thức của người sử dụng mạng xã hội về rủi ro bảo mật dữ liệu để khai thác hành vi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội (MXH) ảnh hưởng bởi yếu tố này trong bối cảnh MXH đang dần trở thành một phương tiện không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam.

  pdf14p viannee 04-08-2023 5 4   Download

 • "Nghiên cứu ảnh hưởng của nước ngầm đến độ lún bề mặt khi xây dựng đường hầm" trình bày phương pháp đánh giá ảnh hưởng của nước ngầm đến độ lún bề mặt và ứng xử của nền đất gây ra bởi việc đảo đường hầm trong nền đất cát bằng TBM sử dụng mô hình đàn hồi - dẻo lý tưởng Mohr - Coulomb (MCM) và mô hình đàn hồi phi tuyến Hardening Soil (HSM). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p nhanchienthien 25-07-2023 6 3   Download

 • Bài viết "Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của màng dẫn trong suốt ZnO pha tạp Ag bằng phương pháp phún xạ r.f. magnetron" nghiên cứu công suất phún xạ ảnh hưởng mạnh đến độ kết tinh của màng thu được trong khi nồng độ pha tạp quyết định độ dẫn. Nồng độ pha tạp 1% cho màng có độ dẫn cao nhất (điện trở suất ~ 8×10-4Ω.cm) và có xu hướng giảm ở các nồng độ pha tạp cao hơn. Độ truyền qua của các màng mỏng ZnO:Ag trong vùng nhìn thấy bị giảm đi khi tăng nồng độ pha tạp nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu để làm màng dẫn trong suốt trong các linh kiện quang điện tử.

  pdf8p nhanchienthien 25-07-2023 2 2   Download

 • Bài viết trình bày xác định chi tiêu y tế trung bình và các yếu tố ảnh hưởng đến mức chi tiêu y tế của người cao tuổi tại Thành phố Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức chi tiêu y tế của người cao tuổi thông qua kết quả xử lý số liệu từ cuộc phỏng vấn 151 người cao tuổi đang sinh sống tại Thành phố Cần Thơ.

  pdf6p viwarmachine 03-07-2023 6 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu những nhân tố tác động đến quyết định chọn ngành học của sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân" là xây dựng mô hình nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành học của sinh viên trường ĐHKTQD; sử dụng mô hình xác định xu thế, tính chất tác động và đo lường mức độ tác động của các nhân tố tới quyết định chọn ngành học của sinh viên trường ĐH KTQD; đề xuất các giải pháp định hướng cho học sinh lựa chọn ngành học phù hợp.

  pdf45p besfriend07 02-06-2023 10 6   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của môi trường học tập đạo đức đến hành vi công dân trong lớp học của sinh viên được nghiên cứu nhằm xem xét vai trò của môi trường học tập đạo đức trong việc thúc đẩy sự nhận thức và hành vi công dân trong lớp học của sinh viên. Phương pháp thuận tiện, phi xác suất được áp dụng để thu thập số liệu; đồng thời, phần mềm SPSS 23.0 và AMOS 20.0 được sử dụng để xử lý dữ liệu sau khi thu thập.

  pdf16p vinebula 02-06-2023 7 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Vật lý chất rắn "Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu nano W03 và W03 - Au cho ứng dụng quang xúc tác vùng ánh sáng nhìn thấy" nghiên cứu về công nghệ chế tạo, khảo sát một số tính chất vật liệu và ảnh hưởng của hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt, cùng với lớp chuyển tiếp dị chất bán dẫn – kim loại trong việc cải thiện hiệu suất quang xúc tác trong vùng nhìn thấy của vật liệu WO3 – Au so với WO3 đơn chất, nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường.

  pdf72p mitmit02 18-05-2023 9 8   Download

 • Khác với vai trò quản lý, người lãnh đạo là người dẫn dắt, gây ảnh hưởng và không nhất thiết giữ chức vụ. Quá trình đào tạo để phát triển năng lực lãnh đạo cần phải được tiến hành từ trong trường. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục tiêu mô tả phong cách lãnh đạo của sinh viên điều dưỡng chính quy.

  pdf5p vifalcon 16-05-2023 5 2   Download

 • Ứng xử phi tuyến chuyển vị lớn của dầm và khung phẳng kích thước micro đã được nghiên cứu trong báo cáo này bằng cách sử dụng phần tử dầm hai nút đồng hành theo lý thuyết dầm Timoshenko với các hàm nội suy chính xác do Kosmatka thiết lập. Bài viết trình bày ảnh hưởng của kích thước nhỏ lên ứng xử phi tuyến chuyển vị lớn của các kết cấu dầm và khung phẳng với kích thước micro.

  pdf3p visybill 22-03-2023 4 1   Download

 • Nội dung cuốn Sổ tay cập nhật những quy định mới về kiểm soát thủ tục hành chính, đề cập đến những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tham gia ý kiến, thẩm định; công bố, công khai; đánh giá tác động và rà soát; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; chế độ báo cáo tình hình, kết quả và việc kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf311p anhnangmattroi09 21-03-2023 10 8   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của thức ăn hỗn hợp lúa và trùn quế đến chỉ tiêu thân thịt gà ta Gò Công kỳ vọng không những mang lại sản phẩm gà sạch có giá trị cao mà còn xử lý hiệu quả những rác thải từ nhà bếp,… từ đó tạo được phân trùn quế sạch, hữu ích cho cây trồng, góp phần bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

  pdf5p vipettigrew 21-03-2023 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2