intTypePromotion=1
ADSENSE

Huỳnh quang tia X

Xem 1-20 trên 37 kết quả Huỳnh quang tia X
 • Phương pháp huỳnh quang tia X có thể sử dụng để xác định được hơn 83 nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn tồn tại dưới rất nhiều dạng trong tự nhiên ở thể rắn hoặc lỏng, bao gồm các loại mẫu: thủy tinh, nhựa, dầu, các kim loại, các mẫu quặng, các mẫu chịu lửa, xi măng và các mẫu địa chất khác, nói chung là các mẫu không có tương tác với tia X.

  doc20p ph_197snake 11-06-2010 703 243   Download

 • Báo cáo trình bày một số kết quả nghiên cứu chế tạo và phát triển ứng dụng máy phổ kế huỳnh quang tia X để phân tích thành phần nguyên tố của vật liệu tại Việt Nam. Cho đến nay, khoảng 50 hệ máy phổ kế huỳnh quang tia X (PKHQTX) với các cấu hình khác nhau đã được chế tạo và đưa vào sử dụng.

  pdf11p uocvong02 24-09-2015 106 25   Download

 • Trong nghiên cứu địa chất Rb và Sr đặc biệt được quan tâm vì đó là các nguyên tố tạo đá. Nồng độ Rb, Sr và tỷ số Rb/Sr cho ta biết tính chất của các mẫu địa chất. Mặt khác việc xác định nồng độ Rb, Sr là rất cần thiết vì nó là tiền đề cho việc xác định tuổi đồng vị của các mẫu đá và khoáng vật. Bằng kỹ thuật đo trong lớp bão hòa và phương pháp hiệu chỉnh đỉnh tán xạ, từ đường chuẩn được xây dựng trên các mẫu chuẩn JG-2, JB-1a và JF-2, tác giả đã xác định được nồng độ của Rb, Sr trong các loại quặng đá địa chất có nguồn gốc khác nhau.

  pdf4p uocvong03 24-09-2015 83 20   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn vận hành máy huỳnh quang tia X được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về cách bật và tắt máy, thiết lập phương pháp đo và điều kiện đo, đo mẫu, xem kết quả phân tích và gửi kết quả, chú ý về bảo quản thiết bị.

  pdf18p absminhtuan 09-08-2016 72 19   Download

 • Một nghiên cứu cho việc hiệu chỉnh hiệu ứng matrix trong phép phân tích huỳnh quang tia X đối với mẫu hai thành phần Fe – Cr đã được thực hiện dựa trên hệ phân tích huỳnh quang tia X với nguồn kích H3 – Zr tại Bộ môn Vật Lý Hạt Nhân,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Trong nghiên cứu này, thuật toán Claisse – Quintin được áp dụng để hiệu chỉnh hiệu ứng hấp thụ trong phép phân tích hàm lượng mẫu FeCr. Kết quả của phép phân tích thu được: wFe = 0,39 ± 0,02 (g/g), wCr = 0,40 ± 0,01 (g/g). So sánh với kết quả hàm lượng mẫu chuẩn thấy có sự phù hợp cao, sai lệch từ 0,01 % đến 2 %.

  pdf5p hulk1234 01-06-2018 40 3   Download

 • Khi một nguồn kích thích tia X sơ cấp từ một ống tia X hoặc từ nguồn đồng vị phóng xạ chiếu vào mẫu, tia X có thể được hấp thụ bởi các nguyên tử hay phân tán thông qua vật liệu. Quá trình trong đó một tia X được hấp thụ bởi các nguyên tử bằng cách chuyển toàn bộ năng lượng của nó cho một electron trong cùng được gọi là " hiệu ứng quang điện ". Khi electron ở các lớp K, L, M…. thoát ra ngoài...

  doc27p tuyphong131 24-05-2011 783 165   Download

 • Bài thuyết trình Phương pháp phân tích tia X gồm có 3 chương với những nội dung về nhiễu xạ tia X, huỳnh quang tia X, phổ kế quang điện tử tia X. Bài thuyết trình phục vụ cho các bạn quan tâm tới lĩnh vực Quang học.

  pdf35p maiyeumaiyeu10 17-09-2016 178 30   Download

 • • XRF (huỳnh quang tia X) là kỹ thuật quang phổ được sử dụng chủ yếu với các mẫu rắn,trong đó sự phát xạ tia X thứ cấp được sinh ra bởi sự kích thích các điện tử của mẫu bằng nguồn phát tia X. • Dựa vào việc ghi lại phổ tia X phát ra mà phân tích được thành phần hóa học của vật rắn

  doc26p dq_vinh 18-09-2012 908 185   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hóa học: Khảo sát quá trình tách thori oxit từ quặng monazite Phan Thiết tập trung nghiên cứu về các phương pháp tách oxit phân hủy quặng monazite như axit phân hủy quặng monazite, kết tủa chọn lọc, huỳnh quang tia X, nhiễu xạ tia X,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf48p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 54 9   Download

 • các phương pháp phân tích hạt nhân: phần 2 gồm có những nội dung chính sau: phân tích huỳnh quang tia x, phân tích urani, phương pháp phân tích dựa trên hiệu ứng tán xạ ngược rutherford, phân tích cacbon phóng xạ sử dụng khối phổ kế gia tốc (ams). mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf90p nhanmotchut_4 01-11-2016 102 35   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Vật lí: Xác định hàm lượng các nguyên tố trong một số mẫu xi măng và gạch men bằng phương pháp huỳnh quang tia X bao gồm những nội dung về hệ phân tích huỳnh quang tia X tại Bộ môn Vật lí Hạt nhân, khảo sát xi măng, khảo sát gạch men, kết quả phân tích hàm lượng Ca và một số nội dung khác.

  pdf89p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 59 11   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7055:2002 quy định phương pháp xác định hàm lượng (tuổi) của vàng trên bề mặt các mẫu vàng thương phẩm có hàm lượng vàng (Au) không thấp hơn 88 % (theo TCVN 7054:2002) bằng phương pháp huỳnh quang tia X. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p thangnamvoiva16 26-08-2016 19 3   Download

 • Tài liệu tham khảo về Đề thi môn phân tích huỳnh quang của tia X...

  pdf1p tuyphong131 24-06-2011 106 22   Download

 • Bài viết Chế tạo chấm lượng tử ZnS bọc 3 - Mercaptopropan 1,2 - diol ứng dụng làm Sensor huỳnh quang cho ion Cu 2+ trình bày: Chấm lượng tử ZnS bọc 3-mercaptopropan-1,2-diol (ZnS-MPD) được tổng hợp thành công theo phương pháp kết tủa. ZnS-MPD được đặc trưng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), chụp ảnh hiển vi điện tử quét (SEM). Kết quả cho thấy ZnS-MPD có cấu trúc lập phương, khá tinh khiết, với kích thước hạt khoảng 5 nm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p lamducduy 26-04-2018 18 0   Download

 • Bột huỳnh quang (Y0.93Eu0.07)3Al5O12 đã được tổng hợp thành công theo phương pháp đồng kết tủa với tác nhân tạo kết tủa là NH3.H2O . Các kết quả phân tích phổ nhiễu xa tia X (XRD) chỉ ra mẫu thu được là đơn pha với sự Hình thành tinh thể diễn ra ở khoảng 1000 ºC trong 3 giờ, không có sự xuất hiện các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng cho các pha trung gian của mạng nền YAG cũng như các đỉnh nhiễu xạ liên quan đến các pha của tạp chất tạo ra.

  pdf8p cumeo3000 01-08-2018 34 0   Download

 • Vật liệu Kẽm Oxit pha tạp cacbon hoạt tính được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt. Tính chất của vật liệu được khảo sát bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM), phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến (Uv-Vis), phổ hồng ngoại (FT IR) và phổ huỳnh quang (PL). Kết quả cho thấy khi tăng hàm lượng cacbon độ rộng vùng cấm của vật liệu ZnO giảm. Hoạt tính quang xúc tác của vật liệu được khảo sát qua quá trình phân hủy xanh metyllen.

  pdf7p meolep2 10-12-2018 81 3   Download

 • Hình thái bề mặt và tính chất vô định hình của màng thuỷ tinh đa thành phần được khảo sát bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ nhiễu xạ tia X. Các đặc trưng liên kết trong màng SiO2:TiO2 pha tạp được phân tích bởi phổ hấp thụ hồng ngoại (FTIR). Ảnh hưởng của nồng độ ion Er3+ tới cường độ huỳnh quang của màng được khảo sát trong vùng bước sóng 1.530 nm và vùng nhìn thấy, tại nồng độ Er3+ là 0,5% mol thì cường độ huỳnh quang đạt giá trị cực đại.

  pdf4p vi4mua 01-03-2019 26 0   Download

 • Các nano tinh thể (NC) bán dẫn CdS pha tạp Cu đã được chế tạo thành công bằng phương pháp hóa ướt trong dung môi không liên kết ODE. Hình dạng, cấu trúc tinh thể và các tính chất quang của chúng đã được nghiên cứu thông qua ảnh TEM, phổ nhiễu xạ tia X, phổ hấp thụ, quang huỳnh quang và thời gian sống huỳnh quang.

  pdf9p vimessi2711 02-04-2019 10 0   Download

 • Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu tính chất vật lí và khả năng quang xúc tác của vật liệu composite g-C3N4/TiO2. Vật liệu được chế tạo bằng phương pháp trộn cơ học với tỉ lệ khối lượng của g-C3N4/TiO2 khác nhau. Cấu trúc tinh thể, hình thái bề mặt và tính chất quang của vật liệu được nghiên cứu thông qua phép đo giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD), ảnh hiển vi điện tử quét (SEM), phổ huỳnh quang (PL) và phổ hấp thụ UV-vis.

  pdf7p visumika2711 17-07-2019 44 0   Download

 • Kính hiển vi điện tử truyền qua (tiếng Anh: transmission electron microscopy, viết tắt: TEM) là một thiết bị nghiên cứu vi cấu trúc vật rắn, sử dụng chùm điện tử có năng lượng cao chiếu xuyên qua mẫu vật rắn mỏng và sử dụng các thấu kính từ để tạo ảnh với độ phóng đại lớn (có thể tới hàng triệu lần), ảnh có thể tạo ra trên màn huỳnh quang, hay trên film quang học, hay ghi nhận bằng các máy chụp kỹ thuật số....

  pdf40p nobuteo 13-05-2011 185 65   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Huỳnh quang tia X
p_strCode=huynhquangtiax

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2