intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật vẽ

Xem 1-20 trên 47222 kết quả Kỹ thuật vẽ
 • Bài giảng Tin học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những hiểu biết cơ bản về tin học; soạn thảo văn bản với microsoft word. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p dongcoxanh25 22-06-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Quản trị tri thức: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về quản trị tri thức; quản trị tri thức trong doanh nghiệp; công cụ và kỹ thuật quản trị tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf221p dongcoxanh25 22-06-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Công nghệ tế bào phôi động vật" tiếp tục trình bày những nội dung về: kỹ thuật cấy nhân để tạo dòng vô tính ở cá; cấy truyền phôi; vi thao tác phôi động vật có vú; vấn đề tạo dòng vô tính và bản sao (cloning) cơ thể động vật; công nghệ tế bào gốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p britaikridanik 25-06-2022 22 1   Download

 • Chuyên luận "Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới" phần 1 trình bày các nội dung chính như: Quan niệm nghệ thuật về con người và con người trong thể loại tiểu thuyết; hình tượng con người trong tiểu thuyết thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p dongcoxanh25 22-06-2022 8 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "21 bí mật của những nhà diễn thuyết tài ba nhất lịch sử" trình bày về nghệ thuật tạm dừng trước khi phát biểu; nghệ thuật nói lời mở đầu; nghệ thuật thể hiện phong thái; nghệ thuật thể hiện thông điệp; nghệ thuật nói ngăn gọn; nghệ thuật trích dẫn; nghệ thuật nêu thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p britaikridanik 24-06-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "21 bí mật của những nhà diễn thuyết tài ba nhất lịch sử" tiếp tục trình bày về: nghệ thuật thể hiện cử chỉ; nghệ thuật nhìn bài diễn văn và đọc; nghệ thuật tạo nhịp như làm thơ; nghệ thuật tạo vế đối; nghệ thuật đặt câu hỏi; nghệ thuật dùng từ; nghệ thuật chủ động; nghệ thuật xin tài trợ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p britaikridanik 24-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng "Vai trò của tiêu chuẩn tiêu chuẩn hoá trong việc thúc đẩy an toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng" tập trung trình bày các nội dung: khái niệm tiêu chuẩn hóa và quy chuẩn kỹ thuật, lý do tiêu chuẩn hóa giữ vai trò quan trọng, vai trò của tiêu chuẩn trong việc thúc đẩy an toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.

  pdf64p thanhthanh191 20-06-2022 6 2   Download

 • Tài liệu tham khảo môn kỹ thuật vi điều khiển: Chương 1 - Giới thiệu vi điều khiển 8051 cung cấp tới người đọc các nội dung về họ vi điều khiển, kiến trúc phần cứng của họ 8051, tổ chức bộ nhớ, giới thiệu về lập trình hợp ngữ 8051 và phần mềm Kiel C. Mời bạn tham khảo.

  pdf20p thanhthanh191 20-06-2022 3 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Đạo đức học (Các lớp đệ nhất A, B, C, D)" trình bày những nội dung về đại cương đạo đức học; đạo đức học với khoa học, kỹ thuật và triết học; những điều kiện của sinh hoạt đạo đức; lương tâm (ý thức đạo đức); nhiệm vụ (bổn phận);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p britaikridanik 22-06-2022 17 1   Download

 • Bài giảng Xử trí các trường hợp khó về que cấy tránh thai do BS. Ngô Thị Yên biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Tư vấn que cấy: điểm nhấn mạnh; Các trường hợp khó khi cấu que tránh thai.

  pdf35p viabigailjohnson 10-06-2022 4 1   Download

 • Bài viết Tình hình mắc bệnh gạo lợn trên đàn lợn của Bắc Ninh trình bày kết quả nghiên cứu về tình hình mắc bệnh gạo trên lợn giết mổ tại 4 huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh (Thuận Thành, Quế Võ, Gia Bình và Yên Phong), thực hiện từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020.

  pdf9p viabigailjohnson 10-06-2022 2 1   Download

 • Tài liệu tập huấn khuyến nông "Canh tác nông lâm kết hợp bền vững cho vùng trung du, miền núi phía Bắc" mong muốn cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản và giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới về nông lâm kết hợp ứng dụng cho canh tác nông nghiệp bền vững trên đất dốc. Tài liệu gồm có 3 chương: tổng quan về canh tác nông lâm kết hợp, các nguyên lý trong thiết kế mô hình nông lâm kết hợp, kỹ thuật sản xuất nông lâm kết hợp cho một số cây thông dụng miền núi phía Bắc. Mời bạn tham khảo.

  pdf124p thanhthanh191 17-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu trong kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khai phá dữ liệu; khái niệm kho dữ liệu; một số mẫu dữ liệu trong kinh doanh cần khai phá; tầm quan trọng của khai phá dữ liệu trong kinh doanh; quy trình khai phá dữ liệu trong kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p hidetoshidekisugi 15-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 3: Ý tưởng kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tìm kiếm ý tưởng kinh doanh; quy trình hình thành ý tưởng; kỹ thuật hình thành ý tưởng kinh doanh; đánh giá ý tưởng kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p hidetoshidekisugi 15-06-2022 4 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Tâm lý học "Kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật; Tổ chức và phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu thực trạng về kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên các trường Đại học sư phạm kỹ thuật.

  pdf248p viabigailjohnson 10-06-2022 5 1   Download

 • Mẫu Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán bảo hiểm y tế (Mẫu số 21/BHYT) là biểu mẫu thống kê được lập ra để thống kê về dịch vụ kỹ thuật thanh toán bằng bảo hiểm y tế. Mẫu thống kê nêu rõ thông tin mã số theo danh mục bảo hiểm y tế, tên dịch vụ, đơn giá... Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản thống kê tại đây.

  doc1p thenthen19 14-06-2022 3 1   Download

 • Bài viết Xây dựng hệ thống nhận dạng lỗi tự động của tấm pin năng lượng mặt trời trình bày về kỹ thuật xử lý ảnh và ứng dụng trong bài toán nhận dạng lỗi cho các tấm pin mặt trời, cụ thể sử dụng mang Yolov3 để nhận dạng lỗi.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Kỹ thuật sản xuất nón lá của làng nghề truyền thống thôn La Hà (Quảng Bình)" đi sâu nghiên cứu tìm hiểu, hệ thống hóa và mô phỏng tất cả các công đoạn trong kỹ thuật sản xuất nón lá của làng nghề sản xuất nón truyền thống La Hà như kỹ thuật sơ chế nguyên liệu, kỹ thuật làm khung - vành, kỹ thuật chằm nón... Với cách tiếp cận về kỹ thuật làm nón một cách cụ thể, nghiên cứu này là nền tảng để chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về kỹ thuật của các nghề truyền thống của dân tộc Việt Nam.

  pdf10p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội: Chương 4 Phân phối mẫu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về tổng thể và mẫu; Các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf121p hoamaudon2510 16-06-2022 14 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu sự đa dạng và độc tính của vi khuẩn Bacillus thuringiensis var. kurstaki trên sâu ăn lá hại rau ở Việt Nam" nhằm xác định sự phân bố của vi khuẩn B. thuringiensis ở một số tỉnh, thành tại Việt Nam; lập bộ mẫu vi khuẩn B. thuringiensis var. kurstaki có độc tính cao làm nguồn vật liệu sản xuất chế phẩm sinh học; xác định điều kiện lên men tự động vi khuẩn B. thuringiensis var. kurstaki; đánh giá hiệu quả gây chết sâu trên thực nghiệm.

  pdf250p hoamaudon2510 16-06-2022 12 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ thuật vẽ
p_strCode=kythuatve

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2