intTypePromotion=3

Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
78
lượt xem
18
download

Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về kỹ thuật vệ sinh lao động, quá trình lao động sản xuất có ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, các phương pháp phòng ngừa, vi khí hậu trong sản xuất, các biện pháp phòng ngừa vi khí hậu xấu, tiếng ồn và rung động, phòng chống bụi trong sản xuất, chiếu sáng trong sản xuất và phòng chống phóng xạ, hạn chế những yếu tố ảnh hưởng xấu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Chương 2:<br /> Kỹ thuật vệ sinh lao động<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Mục tiêu bài học<br /> Sau khi học xong bài học<br /> này, sinh viên có khả năng:<br /> - Trình bày được kỹ thuật vệ<br /> sinh lao động;<br /> - Nắm được quá trình lao động<br /> sản xuất có ảnh hưởng đến<br /> sức khỏe người lao động;<br /> - Hiểu được các phương pháp<br /> phòng ngừa, hạn chế những<br /> yếu tố ảnh hưởng xấu.<br /> 2<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Nội dung chương 2<br /> 2.1 Đối tượng nghiên cứu<br /> 2.2 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu<br /> 2.3 Biện pháp phòng ngừa<br /> 2.4 Vi khí hậu trong sản xuất<br /> 2.5 Các biện pháp phòng ngừa vi khí hậu xấu<br /> 2.6 Tiếng ồn và rung động<br /> 2.7 Phòng chống bụi trong sản xuất<br /> 2.8 Chiếu sáng trong sản xuất<br /> 2.9 Phòng chống phóng xạ<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> LĐ<br /> LĐ SX<br /> NLĐ<br /> NVL<br /> <br /> Lao động<br /> Lao động sản xuất<br /> Người lao động<br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> 2.1 Đối tượng nghiên cứu<br /> • Quá trình LĐ SX có ảnh hưởng đến sức<br /> khỏe NLĐ<br /> • NVL và chất thải có ảnh hưởng đến sức<br /> khỏe NLĐ<br /> • Quá trình sinh lý của NLĐ trong quá trình<br /> LĐ<br /> • Môi trường LĐ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản