intTypePromotion=3

Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 1: Những vấn đề chung về Khoa học bảo hộ lao động

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
69
lượt xem
13
download

Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 1: Những vấn đề chung về Khoa học bảo hộ lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày những vấn đề chung về Khoa học bảo hộ lao động, một số vấn đề về luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động, những khái niệm về bảo hộ lao động, nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 1: Những vấn đề chung về Khoa học bảo hộ lao động

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO<br /> TRƯỜNG CĐ CN&QT SONADEZI<br /> KHOA XÂY DỰNG<br /> <br /> Môn học<br /> AN TOÀN LAO ĐỘNG<br /> Th.S Phạm Thị Hương<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Chương 1:<br /> <br /> 1. Những vấn đề chung về Khoa học<br /> bảo hộ lao động<br /> 2. Một số vấn đề về luật pháp, chế độ<br /> chính sách bảo hộ lao động<br /> <br /> An toàn là hạnh phúc của mỗi<br /> người lao động<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Mục tiêu bài học<br /> Sau khi học xong bài học<br /> này, sinh viên có khả năng:<br /> - Trình bày được những khái<br /> niệm về khái niệm bảo hộ<br /> lao động;<br /> - Nắm được nội dung chủ yếu<br /> của công tác bảo hộ lao<br /> động.<br /> An toàn là hạnh phúc của mỗi<br /> người lao động<br /> <br /> 3<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Nội dung chương 1<br /> 1. Những vấn đề chung về Khoa học bảo hộ lao động<br /> <br /> 1.1 Một số khái niệm cơ bản<br /> 1.2 Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác<br /> BHLĐ<br /> 1.3 Một số vấn đề thuộc phạm trù lao động<br /> 1.4 Những nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ<br /> lao động<br /> <br /> An toàn là hạnh phúc của mỗi<br /> người lao động<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Nội dung chương 1<br /> 2. Một số vấn đề về luật pháp, chế độ chính sách<br /> bảo hộ lao động<br /> 2.1 Hệ thống luật pháp, chế độ chính sách BHLĐ<br /> của Việt Nam<br /> 2.2 Các văn bản pháp luật<br /> <br /> An toàn là hạnh phúc của mỗi<br /> người lao động<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản