intTypePromotion=3

Bài giảng An toàn lao động và vệ sinh môi trường (t2)

Chia sẻ: TDM University | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:57

0
231
lượt xem
93
download

Bài giảng An toàn lao động và vệ sinh môi trường (t2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp nhận biết các yếu tố nguy hại, phương pháp đơn giản, phương pháp phức tạp, đánh giá rủi ro,... là những nội dung chính trong bài giảng "An toàn lao động và vệ sinh môi trường". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An toàn lao động và vệ sinh môi trường (t2)

 1. AN TOÀN  LAO ĐỘNG  VÀ  VỆ SINH  MÔI TRƯỜNG(tt) 1
 2. PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CÁC  YẾU TỐ NGUY HẠI Khái  niệm  nhận  diện mối nguy: là  xác  định  sự  hiện  diện và đặc điểm  của  các  yếu  tố  nguy hại gây  ảnh  hưởng  đến  sức  khỏe con người. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. PHƯƠNG PHÁP  NHẬN BIẾT MỐI NGUY 10
 11. PHƯƠNG PHÁP  ĐƠN GIẢN  NHẬN BIẾT MỐI NGUY ? ?
 12. PHƯƠNG PHÁP  PHỨC TẠP NHẬN BIẾT MỐI NGUY Huy động sự tham gia  của nhiều người trong  các lĩnh vực khác nhau 12
 13. RỦI RO=NGUY CƠ  13
 14. KHÁI NIỆM RỦI RO Thiệt  hại  do  yếu  tố  gây  hại/mối nguy RỦI RO Không mong muốn được  gây  ra  bởi  yếu  tố  gây  hại/mối nguy 14
 15. ĐÁNH GIÁ RỦI RO (Risk  Assessment ) Ø   Đánh  giá  rủi  ro  là  một  quy  trình  có  hệ  thống,  phụ  thuộc vào việc xác định chính xác các mối nguy hại  để  ước  lượng  tổng  thể  tầm  quan  trọng  và  xác  định  khả năng xảy ra của rử ro ( HSE, 1995). Ø ­ Mục đích đánh giá rủi ro: thực hiện các biện pháp  cần thiết để quản lý cámối nguy hại.  Ø ­ Quy trình đánh giá rủi ro  1. Xác định mối nguy (nhận biết sự hiện diện và đặc  điểm) 2. Đánh giá tiếp xúc (Xác định các diều kiện tiếp xúc) 3. Đánh giá Rủi ro (ước lượng một kết quả xấu) 15
 16. CÔNG THỨC RỦI RO 16
 17. 17
 18. HẬU QUẢ LÀ GÌ?
 19. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản