Đánh giá rủi ro

Xem 1-20 trên 1147 kết quả Đánh giá rủi ro
 • Đánh giá rủi ro trong kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu hoạt động: Trong hoạt động SXKD các DN thường phải đối mặt với nhiều loại rủi ro. Những rủi ro này có thể phát sinh do bản thân DN hay từ môi trường kinh tế, chính trị, xã hội bên ngoài. Để hoạt động của đơn vị đạt được hiệu qủa kinh tế cao DN phải quản lý rủi ro thông qua các công cụ khác nhau, trong đó có kiểm toán nội bộ. ...

  doc5p hoanglong_2 15-10-2010 670 296   Download

 • Ý nghĩa, tính cấp thiết của Đề tài Hiện nay, cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế, đặc biệt sự phát triển của thị trường tài chính, kiểm toán Việt Nam nói chung, kiểm toán độc lập nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Để đáp ứng yêu cầu quốc tế, kiểm toán độc lập Việt Nam phải không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng.

  pdf34p hocbong1122 19-02-2013 274 127   Download

 • Là bước đầu tiên của đánh giá rủi ro môi trường(ĐRM), cung cấp dự báo định tính cho các tác động môi trường, liệt kê những khả năng có thể xảy ra của các nguồn nguy hại, đánh giá mức độ của các mối nguy hại tiềm tàng. Có thể nhận biết mối nguy hại bằng nguồn gốc, hình thức phát tán chính vào môi trường.

  ppt26p peheo_3 18-08-2012 192 73   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Đánh giá rủi ro môi trường" trình bày các nội dung: Tổng quan về đánh giá rủi ro môi trường và những vấn đề liên quan, mô hình đánh giá rủi ro môi trường, quản lý rủi ro môi trường, đánh giá rủi ro môi trường và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf224p bautroibinhyen8 17-12-2016 107 70   Download

 • Trong bài nghiên cứu này, những bước chính trong công thức đánh giá rủi ro sức khỏe cho loài Listeria monocytogenes trong thực phẩm được đưa ra thảo luận. Dữ liệu được đưa ra dựa trên những trường hợp bị bệnh listeriosis ở người cùng với những chính sách kiểm soát ở Canada đối với loài L.monocytogens.

  doc29p lehuuloi 29-12-2010 179 62   Download

 • Để đánh giá rủi ro không gây ung thư, người ta tính thương số nguy hại (HQ: Hazard Quotient). Chỉ số nguy hại (HI: Hazard Index) có thể được ước lư ợngbằng tổng các thương số nguy hại. So sánh giữa nồng độ tổng và khả dụng sinh học của As và kim loại nặng ở mỗi vùng, khả dụng sinh học của As, Cu, Zn có thể được tiêu hóa bởi con người làm cho nó thấp hơn nồng độ tổng. Tuy nhiên, Pb trong đất thì tương tự với nồng độ tổng ở tất cả các mỏ. ...

  ppt33p peheo_3 18-08-2012 121 59   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Đánh giá rủi ro môi trường gây ra bởi các hóa chất độc hại, đánh giá rủi ro môi trường nước, đánh giá rủi ro môi trường đối với các loại dược phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf234p bautroibinhyen8 17-12-2016 76 41   Download

 • Chuyên đề Tốt nghiệp với đề tài "Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây" có kết cấu gồm ba phần: Chương I - Giới thiệu về Ngân hàng và công tác thẩm định dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây, Chương II - Thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chương III - Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công...

  doc104p minhuehk37 03-10-2014 78 31   Download

 • Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu về đánh giá rủi ro trong quản lý môi trường được viết với các nội dung chính sau: Tổng quan về đánh giá rủi ro môi trường, mô hình đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro môi trường cho xí nghiệp vận chuyển số 1, đánh giá độc tố chất thải, đánh giá đặc tính rủi ro quản lý rủi ro cho nguồn thải, biện pháp phòng ngừa ứng phó đối với các sự cố rủi ro, kết luận.

  ppt70p nguyenquangminh1612 16-08-2016 56 26   Download

 • Uranium nghèo (Depleted Uranium, viết tắt là DU) để chỉ loại Uranium đã bị lấy đi đồng vị Uranium -235 và đồng vị Uranium-234 dùng làm nhiên liệu hạt nhân cho các lò phản ứng hay dùng làm bom nguyên tử. DU là nguyên liệu lý tưởng trong lĩnh vực quân sự Đánh giá rủi ro độc học sinh thái và đánh giá rủi ro sinh thái quanh việc phát xạ uranium nghèo Vị trí: Yuma Proving Ground (YPG) Aberdeen Proving Ground (APG). ...

  ppt26p peheo_1 13-08-2012 80 18   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 400: Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ với mục đích quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản liên quan đến việc tìm hiểu hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như việc đánh giá rủi ro kiểm toán và các thành phần của nó, bao gồm: Rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện trong quá trình kiểm toán báo cáo t...

  pdf10p nghe0210 24-03-2016 91 17   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Đánh giá rủi ro các công trình trên biển" giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản về đánh giá rủi ro và quản lý an toàn trên biển, cơ sở toán học của đánh gái rủi ro công trình trên biển, phân loại và biểu diễn rủi ro, các chỉ tiêu chấp nhận rủi do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf162p nhansinhaomong_02 07-10-2015 28 13   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì rủi ro không chỉ đơn thuần được xem xét trong phạm vi một lĩnh vực bên trong một quốc gia mà nó được mở rộng ra phạm vi một quốc gia và lớn hơn đó là phạm vi toàn cầu. Chính vì vậy cần phải xem xét rủi ro ở tầm quốc gia, tức là rủi ro quốc gia, khi tiến hành hoạt động đầu tư...

  pdf42p wave_12 08-04-2014 40 11   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách ""Đánh giá rủi ro các công trình trên biển", phần 2 trình bày các nội dung: Phương pháp luận đánh giá rủi ro, kĩ thuật phân tích rủi ro, đường lối thiết kế dựa trên rủi ro, áp dụng đánh giá rủi ro cho phương tiện nổi và tàu biển, giảm thiểu và kiểm soát rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf215p nhansinhaomong_02 07-10-2015 37 11   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 330: Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản về việc đưa ra và thực hiện các thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính và các cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính.

  pdf15p nghe123 25-03-2016 43 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu những cơ sở lý luận chung về chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong quá trình thẩm định dự án tại các ngân hàng thương mại; nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam; đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam tro...

  pdf64p hihihaha9 06-02-2017 15 5   Download

 • Tiểu luận: Một mô hình đánh giá rủi ro quốc gia đối với Trung Quốc nhằm trình bày khái niệm xếp hạng tín nhiệm quốc gia và một số tổ chức xếp hạng tín nhiệm trên thế giới. Một mô hình xếp hạng tín nhiệm quốc gia đối với Trung Quốc được thực hiện bởi Công ty dịch vụ đa quốc gia.

  pdf24p green_12 14-05-2014 34 4   Download

 • Thuyết trình: Một mô hình đánh giá rủi ro quốc gia đối với Trung Quốc nhằm trình bày về khái niệm tín nhiệm quốc gia, một số tổ chức xếp hạng nhiệm quốc gia, đất nước Trung Quốc. Xếp hạng nhiệm quốc gia Trung Quốc.

  ppt29p green_12 14-05-2014 29 3   Download

 • Đề tài hệ thống hóa lý luận về thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng thương mại; tìm hiểu thực trạng thẩm định dự án vay vốn và những rủi ro thẩm định dự án vay vốn tại Sacombank chi nhánh TT Huế; đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại Sacombank chi nhánh TT Huế.

  pdf103p bautroibinhyen1 02-11-2016 6 2   Download

 • Đề tài góp phần làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng của NHTM; đánh giá rủi ro tín dụng tại NHTM CP Ngoại thương – Chi nhánh Huế giai đoạn 2009–2011; đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại NHTM CP Ngoại thương – Chi nhánh Huế trong thời gian tới.

  pdf63p thangnamvoiva29 02-11-2016 6 2   Download

Đồng bộ tài khoản