intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá rủi ro

Xem 1-20 trên 1668 kết quả Đánh giá rủi ro
 • Đánh giá rủi ro trong kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu hoạt động: Trong hoạt động SXKD các DN thường phải đối mặt với nhiều loại rủi ro. Những rủi ro này có thể phát sinh do bản thân DN hay từ môi trường kinh tế, chính trị, xã hội bên ngoài. Để hoạt động của đơn vị đạt được hiệu qủa kinh tế cao DN phải quản lý rủi ro thông qua các công cụ khác nhau, trong đó có kiểm toán nội bộ. ...

  doc5p hoanglong_2 15-10-2010 744 298   Download

 • Ý nghĩa, tính cấp thiết của Đề tài Hiện nay, cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế, đặc biệt sự phát triển của thị trường tài chính, kiểm toán Việt Nam nói chung, kiểm toán độc lập nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Để đáp ứng yêu cầu quốc tế, kiểm toán độc lập Việt Nam phải không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng. Một trong những vấn đề cơ bản quyết định chất lượng cuộc kiểm toán là công tác đánh giá rủi ro. Rủi ro kiểm...

  pdf34p hocbong1122 19-02-2013 384 132   Download

 • phần 1 cuốn sách "Đánh giá rủi ro môi trường" trình bày các nội dung: tổng quan về đánh giá rủi ro môi trường và những vấn đề liên quan, mô hình đánh giá rủi ro môi trường, quản lý rủi ro môi trường, đánh giá rủi ro môi trường và hệ thống quản lý môi trường iso 14001,... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf224p bautroibinhyen8 17-12-2016 346 99   Download

 • Là bước đầu tiên của đánh giá rủi ro môi trường(ĐRM), cung cấp dự báo định tính cho các tác động môi trường, liệt kê những khả năng có thể xảy ra của các nguồn nguy hại, đánh giá mức độ của các mối nguy hại tiềm tàng. Có thể nhận biết mối nguy hại bằng nguồn gốc, hình thức phát tán chính vào môi trường. Là bước thứ hai, trong bước này nhiều mô hình được sử dụng để ước lượng cùng với phương pháp đánh giá độc tính để xác định các chất...

  ppt26p peheo_3 18-08-2012 271 76   Download

 • Trong bài nghiên cứu này, những bước chính trong công thức đánh giá rủi ro sức khỏe cho loài Listeria monocytogenes trong thực phẩm được đưa ra thảo luận. Dữ liệu được đưa ra dựa trên những trường hợp bị bệnh listeriosis ở người cùng với những chính sách kiểm soát ở Canada đối với loài L.monocytogens. Bốn bước chính trong đánh giá rủi ro sức khỏe của loài vi sinh vật này là nhận diện mối nguy hại, đặc tính mối nguy hại, đánh giá phơi nhiễm và đặc tính rủi ro được đưa ra tính toán. Về đặc tính mối nguy hại, vì thực...

  doc29p lehuuloi 29-12-2010 240 63   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Đánh giá rủi ro môi trường gây ra bởi các hóa chất độc hại, đánh giá rủi ro môi trường nước, đánh giá rủi ro môi trường đối với các loại dược phẩm,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf234p bautroibinhyen8 17-12-2016 224 64   Download

 • Để đánh giá rủi ro không gây ung thư, người ta tính thương số nguy hại (HQ: Hazard Quotient). Chỉ số nguy hại (HI: Hazard Index) có thể được ước lư ợngbằng tổng các thương số nguy hại. So sánh giữa nồng độ tổng và khả dụng sinh học của As và kim loại nặng ở mỗi vùng, khả dụng sinh học của As, Cu, Zn có thể được tiêu hóa bởi con người làm cho nó thấp hơn nồng độ tổng. Tuy nhiên, Pb trong đất thì tương tự với nồng độ tổng ở tất cả các mỏ. ...

  ppt33p peheo_3 18-08-2012 155 59   Download

 • Chuyên đề Tốt nghiệp với đề tài "Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây" có kết cấu gồm ba phần: Chương I - Giới thiệu về Ngân hàng và công tác thẩm định dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây, Chương II - Thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chương III - Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây.

  doc104p minhuehk37 03-10-2014 132 38   Download

 • Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu về đánh giá rủi ro trong quản lý môi trường được viết với các nội dung chính sau: Tổng quan về đánh giá rủi ro môi trường, mô hình đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro môi trường cho xí nghiệp vận chuyển số 1, đánh giá độc tố chất thải, đánh giá đặc tính rủi ro quản lý rủi ro cho nguồn thải, biện pháp phòng ngừa ứng phó đối với các sự cố rủi ro, kết luận.

  ppt70p nguyenquangminh1612 16-08-2016 112 30   Download

 • Uranium nghèo (Depleted Uranium, viết tắt là DU) để chỉ loại Uranium đã bị lấy đi đồng vị Uranium -235 và đồng vị Uranium-234 dùng làm nhiên liệu hạt nhân cho các lò phản ứng hay dùng làm bom nguyên tử. DU là nguyên liệu lý tưởng trong lĩnh vực quân sự Đánh giá rủi ro độc học sinh thái và đánh giá rủi ro sinh thái quanh việc phát xạ uranium nghèo Vị trí: Yuma Proving Ground (YPG) Aberdeen Proving Ground (APG). ...

  ppt26p peheo_1 13-08-2012 133 22   Download

 • Nội dung của tài liệu giới thiệu về công cụ đánh giá rủi ro sinh thái, các bước tiến hành ERA, để có thể xác định mức độ cấp bách và phạm vi không gian, thời gian của những vấn đề sinh thái, nhằm đưa ra các quyết định về quản lý phù hợp.

  pdf28p roongkloi1994 02-10-2017 168 21   Download

 • Phần 1 Tài liệu Đánh giá rủi ro các công trình trên biển giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản về đánh giá rủi ro và quản lý an toàn trên biển, cơ sở toán học của đánh gái rủi ro công trình trên biển, phân loại và biểu diễn rủi ro, các chỉ tiêu chấp nhận rủi do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf162p nhansinhaomong_02 07-10-2015 86 16   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Đánh giá rủi ro các công trình trên biển, phần 2 trình bày các nội dung: Phương pháp luận đánh giá rủi ro, kĩ thuật phân tích rủi ro, đường lối thiết kế dựa trên rủi ro, áp dụng đánh giá rủi ro cho phương tiện nổi và tàu biển, giảm thiểu và kiểm soát rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf215p nhansinhaomong_02 07-10-2015 82 14   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì rủi ro không chỉ đơn thuần được xem xét trong phạm vi một lĩnh vực bên trong một quốc gia mà nó được mở rộng ra phạm vi một quốc gia và lớn hơn đó là phạm vi toàn cầu. Chính vì vậy cần phải xem xét rủi ro ở tầm quốc gia, tức là rủi ro quốc gia, khi tiến hành hoạt động đầu tư...Đề tài Các tổ chức đánh giá rủi ro quốc gia trên thế giới đề cập đến các vấn đề trên.

  pdf42p wave_12 08-04-2014 83 11   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu những cơ sở lý luận chung về chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong quá trình thẩm định dự án tại các ngân hàng thương mại; nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam; đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf64p hihihaha9 06-02-2017 66 10   Download

 • Đề tài góp phần làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng của NHTM; đánh giá rủi ro tín dụng tại NHTM CP Ngoại thương – Chi nhánh Huế giai đoạn 2009–2011; đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại NHTM CP Ngoại thương – Chi nhánh Huế trong thời gian tới.

  pdf63p thangnamvoiva29 02-11-2016 52 7   Download

 • Đánh giá rủi ro lũ lụt ngoài việc cung cấp các ước tính thiệt hại về người và tài sản còn đề ra các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai bằng việc xem xét năng lực của từng hộ gia đình để thích nghi và ứng phó khi lũ xuất hiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung nghiên cứu này.

  pdf7p nguyenvanhoangvnu 12-06-2017 88 7   Download

 • Đề tài hệ thống hóa lý luận về thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng thương mại; tìm hiểu thực trạng thẩm định dự án vay vốn và những rủi ro thẩm định dự án vay vốn tại Sacombank chi nhánh TT Huế; đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại Sacombank chi nhánh TT Huế.

  pdf103p bautroibinhyen1 02-11-2016 49 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích làm rõ thực trạng công tác đánh giá rủi ro kiểm toán tại ATAX nhằm tìm ra vấn đề còn tồn tại, từ đó đưa ra giải pháp 2 thích hợp để hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro kiểm toán tại ATAX. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 82 6   Download

 • Tiểu luận: Một mô hình đánh giá rủi ro quốc gia đối với Trung Quốc nhằm trình bày khái niệm xếp hạng tín nhiệm quốc gia và một số tổ chức xếp hạng tín nhiệm trên thế giới. Một mô hình xếp hạng tín nhiệm quốc gia đối với Trung Quốc được thực hiện bởi Công ty dịch vụ đa quốc gia.

  pdf24p green_12 14-05-2014 77 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đánh giá rủi ro
p_strCode=danhgiaruiro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2