intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngân sách phường

Xem 1-20 trên 2821 kết quả Ngân sách phường
 • Luận văn "Chính sách marketing đối với tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long - Chi nhánh Đà Nẵng" hệ thống hóa cơ sở lý luận về chính sách Marketing trong hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng; nghiên cứu bản chất của marketing trong hoạt động ngân hàng bán lẻ và phương thức lựa chọn công cụ marketing phù hợp nhằm đề xuất cho đơn vị mình những giải pháp phù hợp trong công tác thực hiện marketing... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf139p starandsky03 28-01-2023 0 0   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện hoạt động lập và phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk" nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác lập và phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh trong giai đoạn 2017-2018; đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác lập và phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

  pdf107p starandsky03 28-01-2023 1 0   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum" trình bày cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện; thực trạng hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính - kế toán huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; khuyến nghị hoàn thiện hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

  pdf116p starandsky03 28-01-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 6: Kế toán ngân sách xã, phường. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, đặc điểm kế toán ngân sách xã, phường; kế toán tài sản của xã, phường; kế toán thu, chi ngân sách của xã, phường; kế toán các khoản thanh toán của xã, phường; báo cáo kế toán ngân sách xã, phường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Nội dung Niên giám bao gồm số liệu chính thức các năm 2016, 2017, 2018, 2019,2020 và 2021, phản ánh kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội. Hệ thống số liệu được thu thập, tổng hợp và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của Ngành Thống kê Việt Nam. Chi cục Thống kê huyện Vị Xuyên đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng số liệu theo cuốn Niên giám này.

  pdf192p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Đăk Nông biên soạn và xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng rộng rãi yêu cầu thông tin thống kê của các ngành, các cấp và các đối tượng dùng tin. Nội dung bao gồm dãy số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đăk Nông. Các chỉ tiêu thống kê được thu thập, xử lý, tổng hợp từ các báo cáo thống kê định kỳ, các cuộc điều tra thống kê và số liệu báo cáo của các sở, ngành liên quan theo đúng nội dung, phạm vi, phương pháp tính quy định.

  pdf404p trangxanh0906 12-01-2023 5 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở sư đoàn 372 - quân chủng phòng không - không quân" là đề xuất phương hướng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Sư đoàn 372 - Quân chủng PK-KQ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới.

  pdf26p tranghong0906 02-01-2023 20 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh" nhằm đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi vốn CTMTQG qua KBNN Vân Đồn - Quảng Ninh, phân tích các mặt đạt được, mặt còn hạn chế, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc nhà nước Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

  pdf117p tranghong0906 02-01-2023 8 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khoá luận "Thực trạng công tác quản lý thu-chi ngân sách tại xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La" nhằm đánh giá được thực trạng công tác quản lý thu chi ngân sách tại xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách cho địa phương trong thời gian tới.

  pdf60p tranghong0906 02-01-2023 5 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tài chính học (Quyển III)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Căn bản thuế; Thuế suất; Chế độ thuế khóa Việt Nam; Tài nguyên thuộc ngân sách địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf280p viwmotors 13-12-2022 3 2   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Bạc Liêu năm 2021 bao gồm hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của địa phương năm 2020 và 2021. Sử dụng hệ thống số liệu giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng tin phân tích, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các cấp lãnh đạo, các ban, ngành… hoạch định, lập kế hoạch, quy hoạch đưa ra chủ trương, chính sách và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

  pdf520p trangxanh0906 30-12-2022 13 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Niên giám Thống kê tỉnh Hậu Giang 2018" được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Những số liệu này đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán theo các phương pháp qui định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam và được biên soạn cho 5 năm (2014-2018), trong đó các số liệu từ 2017 trở về trước là số liệu chính thức, năm 2018 là số sơ bộ.

  pdf440p trangxanh0906 30-12-2022 6 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Niên giám Thống kê tỉnh Hậu Giang 2020" được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Những số liệu này đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh lại dãy số liệu của năm 2016 theo các phương pháp qui định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Cuốn sách được biên soạn cho 5 năm (2016-2020), trong đó các số liệu từ 2019 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2020 là số ước tính.

  pdf461p trangxanh0906 30-12-2022 5 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Niên giám Thống kê tỉnh Tuyên Quang 2021" bao gồm số liệu chính thức các năm 2015, 2018, 2019, 2020 và sơ bộ năm 2021 của tỉnh Tuyên Quang. Cuốn niên giám năm 2021 được thiết kế theo ma-két niên giám cấp tỉnh do Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê quy định; các chỉ tiêu, số liệu được tính toán theo giá so sánh năm 2010 và được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

  pdf552p trangxanh0906 30-12-2022 6 2   Download

 • Cấu trúc Niên giám thống kê Y tế 2014 được sắp xếp thành các phần chính: mục tiêu chiến lược y tế 2015-2020; các chỉ tiêu Dân số, kinh tế, xã hội, môi trường liên quan đến sức khỏe của con người, các chỉ tiêu phản ánh nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực Y tế, hoạt động của các lĩnh vực, các chương trình y tế Quốc gia trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf230p trangxanh0906 30-12-2022 14 1   Download

 • Nội dung Niên giám Thống kê năm 2012 gồm các nội dung chính như: đơn vị hành chính và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư; doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư; số liệu thống kê nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 dưới đây.

  pdf427p trangtrang0906 23-12-2022 12 1   Download

 • Luận văn "Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các trường mầm non và phổ thông bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum" trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách, thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các dự án trường mầm non và phổ thông sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh tỉnh Kon Tum, phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các dự án trường mầm non và phổ thông sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  pdf136p bigdargon09 20-12-2022 8 1   Download

 • Luận văn "Chính sách marketing cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh tỉnh Đắk Lắk" nghiên cứu nhằm mục đích hệ thống hóa các lý thuyết chung nhất về marketing, các chiến lược marketing mà ngân hàng Phương Đông – Chi Nhánh Đắk Lắk đang áp dụng và đưa các biện pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing cho ngân hàng, giúp ngân hàng nâng cao vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường, tạo sự trung thành của khách hàng và giảm nỗi lo thị phần trong thời gian tới.

  pdf106p bigdargon07 09-12-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Quản lý nhà nước về chi ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam" nghiên cứu cơ sở lý luận cơ bản về NSNN và quản lý chi Ngân sách xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; phân tích và đánh giá thực trạng quản lý thu, chi NSNN cấp xã tại huyện Hiệp Đức; đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức những năm tới.

  pdf131p bigdargon07 09-12-2022 6 1   Download

 • Trên cơ sở nắm bắt lý luận và thực tiễn, đề tài "Quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Gia Lai" có mục tiêu tổng quát là đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp QLNN về ĐTC trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf126p bigdargon05 02-12-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngân sách phường
p_strCode=ngansachphuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2