intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhà ở xã hội

Xem 1-20 trên 4529 kết quả Nhà ở xã hội
 • Một hợp đồng thuê nhà ở xã hội gồm có những nội dung gì và cách trình bày như thế nào? Có lẽ đây là câu hỏi mà một số bạn thắc mắc. Với những mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội dưới đây sẽ giúp bạn nắm được các điều khoản cần có, hoàn thành thủ tục theo đúng quy định.

   

  doc4p lananh 16-07-2009 1213 95   Download

 • Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội theo Phụ lục số 7 Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số ....../2006/NĐ-CP ngày ......tháng ......năm .........của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

  doc4p lananh 16-07-2009 621 70   Download

 • Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước (có thể trung ương hoặc địa phương) hoặc các loại hình nhà được sở hữu và quản lý bởi nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như công chức của nhà nước chưa có nhà ở ổn định, người có thu nhập thấp... và được cho thuê hoặc cho ở với giá rẻ so với giá thị trường....

  pdf13p ctrl_12 08-07-2013 167 57   Download

 • Chương trình phát triển nhà ở xã hội quốc gia từ năm 2009 đến nay, đã thu được những kết quả thành công ban đầu trên một diện rộng từ Bắc tới Nam, được biểu hiện rõ ràng qua hình ảnh các khu nhà ở xã hội mới xây dựng tại các đô thị lớn như Hà Nội - Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh. Song hành cùng với chính phủ, là các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, và người dân nhằm tìm ra những mẫu nhà ở thích hợp nhất, và những không gian...

  pdf8p butmaucam 23-08-2013 93 24   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định pháp luật hiện hành về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp, thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thực thi pháp luật về vấn đề này, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp.

  pdf32p thanhngan29092009 26-09-2018 47 16   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về thuê mua nhà ở xã hội và hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội, đánh giá thực trạng về giao kết và thực hiện hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội để luận giải nhằm đưa ra một số giải pháp có tính khả thi có thể giúp các cơ quan có thẩm quyền cũng như các nhà đầu tư có thể triển khai tốt hơn hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội, các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận rộng hơn đối với những quy định về nhà ở xã hội. Từ đó để có thể hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và Luật Nhà ở nói riêng.

  pdf29p thanhngan29092009 26-09-2018 79 11   Download

 • Luận văn gồm 3 chương. Chương 1 - Lý luận về chính sách phát triển nhà ở xã hội. Chương 2 - Thực trạng các chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương 3 - Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p praishy5 25-03-2019 39 11   Download

 • Bài viết Một số giải pháp huy động nguồn lực cho nhà ở xã hội giới thiệu tới các bạn một số nội dung về chật vật với nhà ở xã hội; và một số giải pháp về vấn đề này. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về nội dung này.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 42 7   Download

 • Luận văn trình bày có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thống kê, đánh giá thực trạng phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến 2020.

  pdf13p nguathienthan 04-10-2019 18 7   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quản lý nhà nước về nhà ở xã hội từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về nhà ở xã hội, thực trạng quản lý nhà nước về nhà ở xã hội tại địa bàn Thành phố Đà Nẵng, quan điểm, giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về nhà ở xã hội từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng.

  pdf75p minhxaminhyeu1 06-05-2019 37 6   Download

 • Chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2020 cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội. Với hệ thống đó, người dân sẽ có việc làm, thu nhập tối thiểu, sẽ tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức tối thiểu, trong đó có nhà ở. Chính sách nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp đã được triển khai trong thực tiễn 10 năm qua.

  pdf7p visamurai2711 23-07-2019 54 6   Download

 • Bài viết trình bày các quan điểm về nhà ở xã hội, giới thiệu một số kinh nghiệm về phát triển nhà ở xã hội của các nước trên thế giới và rút ra các bài học để áp dụng vào điều kiện của Việt Nam.

  pdf6p angicungduoc1 01-12-2019 31 6   Download

 • Sự ra đời của mô hình nhà ở xã hội vừa thể hiện sự quan tâm của Chính phủ mỗi quốc gia với các đối tượng yếu thế trong xã hội, vừa góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở với số lượng lớn cho nhóm đối tượng này. Tại Việt Nam, nhiều năm trở lại đây, lĩnh vực phát triển nhà ở đô thị nói chung, nhà ở xã hội nói riêng đã mang lại diện mạo đô thị khang trang, tạo điều kiện cho nhiều người dân có các mức thu nhập khác nhau đều tiếp cận và mua được nơi an cư.

  pdf5p vihermes2711 02-10-2019 12 5   Download

 • Phát triển nhà ở xã hội là một chủ trương đúng đắn và nhân văn của Ðảng và Nhà nước, nhằm mục tiêu xây dựng xã hội vì con người. Quy định của chính sách về nhà ở xã hội khá rõ ràng, đầy đủ, nhưng kết quả thực tế còn khiêm tốn.

  pdf8p viartemis2711 22-10-2019 24 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn hướng đến là tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng. Qua đó, góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội của thành phố.

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 16 4   Download

 • Bài viết nghiên cứu các nhà ở xã hội đã và đang xây dựng ở Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Bình Dương và đưa ra các nhận thức: nhà ở xã hội thường chia các phòng có diện tích nhỏ, tỷ lệ tường trên m2 nhà nhiều hơn so với nhà ở thương mại, nhà ở xã hội thường có lưới cột nhỏ, nhịp và bước khung đều không lớn như ở nhà thương mại hoặc công trình công cộng khác.

  pdf3p angicungduoc1 28-11-2019 17 2   Download

 • Bài viết tổng hợp và phân tích một số hệ thống các tiêu chí đánh giá nhà ở trên thế giới và trong nước, từ đó rút ra kinh nghiệm cho việc xây dựng một hệ thống các tiêu chí đánh giá nhà ở xã hội, phục vụ cho một số đông cư dân có thu nhập trung bình và thấp tại Việt Nam.

  pdf11p angicungduoc1 28-11-2019 16 2   Download

 • Bài viết giới thiệu giải pháp xây dựng trang Web-Gis thông tin về nhà ở xã hội nhằm mục đích quản lý và tra cứu các thông tin của các cấp quản lý và người dân. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf5p angicungduoc1 01-12-2019 27 2   Download

 • Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở được xây dựng bởi Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế cho các đối tượng được quy định tại Luật Nhà ở. Phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp cũng là để giải quyết an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

  pdf3p viputrajaya2711 18-06-2020 16 2   Download

 • Việc khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho thuê với giá phù hợp là biện pháp quan trọng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư tại các đô thị Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của thị trường bất động sản, qua đó đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội hài hoà và thúc đẩy quá trình đô thị hoá tại Việt Nam. Để làm được điều này đòi hỏi một hệ thống chính sách kết hợp nhiều công cụ thể chế, tài chính khác nhau nhằm mang lại hiệu quả và mục tiêu hướng tới.

  pdf13p tociitocii 24-04-2020 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhà ở xã hội
p_strCode=nhaoxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2