Phân tích hồi quy

Xem 1-20 trên 1482 kết quả Phân tích hồi quy
 • Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Khái niệm phân tích hồi quy. • Số liệu trong phân tích hồi quy. • Mô hình hồi quy tổng thể (PRF). • Mô hình hồi quy mẫu (SRF). • Quan niệm tuyến tính trong phân tích hồi quy. • Ý nghĩa của nhiễu ngẫu nhiên trong mô hình.

  pdf12p thoabar3 28-11-2010 552 105   Download

 • Trong chương Phân tích hồi quy và tương quan trình bày các nội dung chính sau: Nhiệm vụ của phân tích hồi quy và tương quan, hồi quy và tương quan tuyến tính đơn giữa hai tiêu thức số lượng, hồi quy và tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức số lượng.

  pdf12p hohanhnhi 02-01-2014 233 58   Download

 • Trong Bài giảng Phân tích số liệu Bài 8: Phân tích hồi quy bội nhằm trình bày về hồi quy tuyến tính bội, phân tích hồi quy bội, mô hình hồi quy bội. Mô hình hồi quy bội gồm 1 biến phụ thuộc Y (biến định lượng) và nhiều biến độc lập X1, …, Xp. Phân tích hồi quy của Y theo Xi là tìm dạng phụ thuộc hàm giữa chúng.

  ppt11p sms_12 06-05-2014 85 26   Download

 • Bài giảng Phân tích số liệu - Bài 7: Phân tích hồi quy đơn nhằm trình bày về phân tích hồi quy là phương pháp phân tích thống kê để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc (biến dự báo) theo các biến độc lập (biến dùng để dự báo).

  ppt15p sms_12 06-05-2014 59 16   Download

 • Chương 7 - Phân tích hồi quy bội: Vấn đề về ước lượng đi nghiên cứu mô hình hồi quy bội. Mô hình hồi quy bội đơn giản nhất có thể có là hồi quy ba biến, với một biến độc lập và hai biến giải thích. Mời các bạn cùng tham khảo bài đọc sau đây để hiểu rõ hơn về mô hình trên.

  pdf43p purpledan 01-05-2015 26 5   Download

 • Bài viết Kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nghiên cứu mối tương quan giữa tăng trưởng của thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở VN thông qua nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa chỉ số VN-Index và GDP.

  pdf14p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 18 5   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Bài 4: Phân tích hồi quy và tương quan. Bài học này sẽ giúp bạn cách thức xây dựng mối liên hệ phụ thuộc qua lại giữa các hiện tượng kinh tế – xã hội, đồng thời cũng sẽ hướng dẫn bạn cách đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ đó như thế nào?

  pdf20p nomoney7 04-03-2017 9 3   Download

 • Xây dựng mô hình hồi quy lý thuyết về sản xuất nông nghiệp, phân tích kết quả mô hình hồi quy lý thuyết về sản xuất nông nghiệp là những nội dung chính trong bài viết "Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp bằng phân tích hồi quy". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p thuyhuynh1702 03-12-2015 33 2   Download

 • Chương 4 tìm hiểu về biến giả trong phân tích hồi quy. Thông qua chương học này người học sẽ biết được khái niệm biến giả, biết cách đặt biến giả và phương pháp sử dụng biến giả trong phân tích hồi quy, biết ứng dụng sử dụng biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 16 1   Download

 • Biến định tính thường biểu thị có hay không có một tính chất hoặc là các mức độ khác nhau của một tiêu thức thuộc tính nào đó. Để lượng hoá các biến định tính, trong phân tích hồi quy người ta dùng biến giả

  ppt22p vutrungtam 12-06-2009 1153 249   Download

 • Phân tích hòi quy tuyến tính có lẽ là một trong những phương pháp phân tích số thông dụng nhất trong thống kê sinh học.

  pdf0p thongthaitre 18-05-2011 336 94   Download

 • Biến định lượng: các giá trị quan sát được thể hệ bằng con số Biến định tính: thể hiện một số tính chất nào đó Để đưa những thuộc tính của biến định tính vào mô hình hồi quy, cần lượng hóa chúng = sử dụng biến giả (dummy variables) Ví dụ 5.1: Xét mô hình Yi = 1 + 2Xi + 3Di + Ui với Y Tiền lương (triệu đồng/tháng) X Bậc thợ D=1 nếu công nhân làm trong khu vực tư nhân D=0 nếu công nhân làm trong khu vực nhà nước D được gọi là biến giả trong mô hình...

  ppt28p can_loc 29-07-2012 211 35   Download

 • Chương này giúp chúng ta hiểu được các vấn đề cơ bản nhất về phân tích hồi quy và các ứng dụng của phân tích hồi quy trong dự báo với các nội dung sau đây: Các vấn đề cơ bản về phân tích hồi quy, giải thích ý nghĩa thống kê của các kết quả hồi quy, thực hiện các kiểm định giả thiết quan trọng, giải thích ý nghĩa kinh tế của các kết quả hồi quy.

  pdf85p acc_12 01-04-2014 86 32   Download

 • Biến giả trong phân tích hồi quy .biến giả 1. biết cách đặt biến giả mục tiêu 2. nắm phương pháp sử dụng biến giả trong phân tích hồi quy

  ppt28p khoanguyendang0409 22-02-2012 181 16   Download

 • Chương 4 - Phân tích hồi quy và tương quan. Những nội dung chính trong chương này: Mối liên hệ giữa các hiện tượng KT-XH và phương pháp hồi quy tương quan, xác định mô hình hồi quy tuyến tính đơn, đánh giá cường độ của mối liên hệ và sự phù hợp của mô hình, ước lượng giá trị trong tương lai dựa vào mô hình hồi quy, mô hình hồi quy bội.

  ppt50p nhanmotchut_1 04-10-2016 16 6   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Tin học ứng dụng", phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hồi quy, tương quan và dự báo kinh tế; phân tích dữ liệu thống kê, phân tích độ nhạy và phân tích rủi ro. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên thuộc các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf143p doinhugiobay_06 11-12-2015 88 40   Download

 • Phân tích hồi quy đề cập đến việc nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến số, biến phụ thuộc, vào một hay nhiều biến số khác, biến độc lập, với ý định ước lượng và/hoặc dự đoán giá trị trung bình (tổng thể) của biến phụ thuộc dựa trên những giá trị đã biết hay cố định của biến độc lập.

  pdf54p 123968574 26-06-2012 252 37   Download

 • Phần 2 giáo trình Xác suất thống kê cung cấp cho người học các kiến thức: Mẫu thống kê và ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, phân tích hồi quy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang học môn xác suất thống kê và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

  pdf131p bautroibinhyen14 19-01-2017 19 8   Download

 • Phát hiện phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhờ phân tích hồi quy. Điều khiển học tách khỏi nhiều ngành khác để trở thành chuyên ngành độc lập từ năm 1944 tới 1953 nhờ đóng góp của một số trí thức ở các ngành khác nhau như toán học, sinh học, kỹ thuật... gồm Wiener, John von Neumann, Warren McCulloch, Claude Shannon, Heinz von Foerster, W. Ross Ashby, Gregory Bateson và Margaret Mead.

  pdf10p butmaucam 28-08-2013 23 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến và một vài ý tưởng cơ bản giới thiệu khái quát về kinh tế lượng, bản chất của phân tích hồi qui, bản chất và nguồn số liệu cho phân tích hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt40p nguoibakhong05 18-03-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản