intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế số

Xem 1-20 trên 24765 kết quả Thiết kế số
 • Tham khảo tài liệu 'bài 8: thiết kế sơ đồ tổ chức trong powerpoint 2003', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p vantien2268 18-07-2010 1944 133   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo phương pháp thiết kế quần áo thông dụng về thiết kế sơ mi nữ với bài học thiết kế sơ mi nữ dáng thẳng tay dài.

  pdf9p ducthanh1984 18-03-2014 267 45   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo phương pháp thiết kế quần áo thông dụng về thiết kế sơ mi nữ với bài học thiết kế sơ mi nữ dáng bó sát tay lửng.

  pdf4p ducthanh1984 18-03-2014 141 22   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 5: Biểu diễn số và các mạch thực hiện phép toán - Các biểu diễn số khác" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các biểu diễn số khác, các số dấu phảy cố định, các số dấu phảy cố định, cont, các số dấu phẩy động, các số mã BCD, mã ký tự ASCII,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p doinhugiobay_02 14-11-2015 71 8   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 4: Thực hiện tối ưu hóa hàm logic - Phân tích và tổng hợp mạch đa mức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các mạch NAND và NOR đa mức, AND-OR thành NAND-NAND, mạch đa mức dùng NAND, quá trình chuyển đổi đa mức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p doinhugiobay_02 14-11-2015 58 6   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 5: Biểu diễn số và các mạch thực hiện phép toán - Bộ cộng nhanh, cân bằng trong thiết kế và các ví dụ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hoạt động của bộ cộng và trừ, bộ cộng carry-lookahead, bộ cộng carry-lookahead (cla), bộ cộng carry-lookahead,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p doinhugiobay_02 14-11-2015 56 6   Download

 • Lĩnh vực bảo mật hiện nay trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trong xã hội thông tin. Các phương án bảo mật bao gồm các giải pháp về phần cứng sử dụng công nghệ thiết kế số FPGA (Field Programmable Gate Arrays - Mảng cổng có thể lập trình trường) đã mang lại những hiệu quả rất lớn trong bảo mật thông tin. Bài báo cáo này sẽ đề cập đến các phương án bảo mật dựa trên công nghệ thiết kế số FPGA.

  pdf2p uocvong07 14-10-2015 65 5   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 4: Công nghệ thực hiện mạch - Bảng Look-up, các cổng XNOR và XOR" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các bảng look-up, cấu trúc của LUT hai đầu vào, cổng Exclusive NOR - XNOR. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_02 14-11-2015 79 5   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 4: Công nghệ thực hiện mạch - Transistor NMOS và PMOS, cổng logic CMOS" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giá trị logic và mức điện áp, các chuyển mạch transistor, chuyển mạch dùng NMOS transistor, chuyển mạch dùng NMOS transistor,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p doinhugiobay_02 14-11-2015 60 5   Download

 • Bài giảng Thiết kế số - Chương 1: Giới thiệu về thiết kế số cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phần cứng số, thiết kế số phức tạp ra sao, hai tiếp cận thiết kế, so sánh các tiếp cận thiết kế, các loại CHIP, quá trình thiết kế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p doinhugiobay_02 14-11-2015 77 4   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 4: Thực hiện tối ưu hóa hàm logic - Phân tích và tổng hợp mạch đa mức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng hợp mạch đa mức, factoring (đặt thừa số), các vấn đề của Fan-in, functional decomposition (phân tách hàm). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p doinhugiobay_02 14-11-2015 47 4   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 5: Biểu diễn số và các mạch thực hiện phép toán - Số có dấu và phép cộng, trừ nhị phân" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Số có dấu, biểu diễn kiểu bù 1, biểu diễn kiểu bù 2, số nguyên có dấu 4 bit, phép trừ với biểu diễn bù 2,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p doinhugiobay_02 14-11-2015 82 4   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 4: Công nghệ thực hiện mạch - Bộ đệm, cổng 3 trạng thái và cổng truyền dẫn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bộ đệm - Buffer, buffer ba trạng thái – tri-state buffer, 4 loại buffer 3 trạng thái, ứng dụng của buffer 3 trạng thái, cổng truyền dẫn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p doinhugiobay_02 14-11-2015 53 3   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 5: Biểu diễn số và các mạch thực hiện phép toán - Biểu diễn số và phép cộng không dấu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Biểu diễn theo vị trí, chuyển đổi giữa hệ 2 và 10, chuyển từ hệ 2 sang 16 và 8, bộ cộng lan truyền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p doinhugiobay_02 14-11-2015 44 3   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 5: Biểu diễn số và các mạch thực hiện phép toán - Thiết kế bộ toán học dùng CAD tools" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thiết kế dùng chương trình vẽ mạch - sch. capture, macro- và megafunctions, bộ cộng dùng LPM_ADD_SUB, bộ cộng đầy đủ trong VHDL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p doinhugiobay_02 14-11-2015 47 3   Download

 • Bài viết Quy trình tổ chức cho học sinh thiết kê sơ đồ tư duy trong dạy học Sinh học trình bày: Sơ đồ tư duy có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo cho học sinh. Vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng xây dựng sơ đồ tư duy cho học sinh là rất cần thiết. Muốn rèn luyện có kết quả thì giáo viên phải xây dựng quy trình phù hợp để tổ chức cho học sinh thiết kế sơ đồ tư duy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p lamducduy 26-04-2018 54 1   Download

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 2 trình bày những nội dung về hình thức sổ kế toán - Sổ nhật ký chung như: Khái niệm, các hình thức kế toán, hình thức kế toán - sổ nhật ký chung, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ.

  pdf33p tradaviahe13 06-01-2021 18 2   Download

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 1 trình bày những nội dung: Vấn đề chung về sổ kế toán, phân loại sổ, quy tắc ghi sổ, các phương pháp chữa sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf73p tradaviahe13 06-01-2021 9 1   Download

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 3 trình bày những nội dung về nhật ký chung và sổ cái. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Khái niệm, đặc điểm, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf15p tradaviahe13 06-01-2021 10 1   Download

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán - Chương 4 trình bày những nội dung về chứng từ ghi sổ. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Khái niệm về chứng từ ghi sổ, đặc điểm của chứng từ ghi sổ, các loại sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf23p tradaviahe13 06-01-2021 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thiết kế số
p_strCode=thietkeso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2