intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổ chức dữ liệu

Xem 1-20 trên 3686 kết quả Tổ chức dữ liệu
 • Trong bài báo "Phân tích nứt do nhiệt trong vật liệu FGM bằng phần tử tứ giác bốn nút nội suy kép mở rộng XCQ4", phần tử bốn nút nội suy kép đã được làm giàu (XCQ4) và mở rộng thêm để phân tích các vật liệu tổng hợp chức năng (FGM) bị nứt, trong các điều kiện cơ nhiệt. Hiệu suất của XCQ4 được xác minh thông qua đánh giá các yếu tố cường độ ứng suất (SIFs), là các thông số quan trọng để định lượng nồng độ ứng suất xung quanh đầu vết nứt và để dự đoán đường phát triển của vết nứt.

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Tập bài giảng "Tổ chức và bảo quản tài liệu: Phần 1" trình bày những nội dung chính sau đây: Những vấn đề chung của tổ chức và bảo quản tài liệu; Tổ chức và đăng ký tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p gaupanda031 20-05-2024 1 0   Download

 • Phần 2 của tập bài giảng "Tổ chức và bảo quản tài liệu" tiếp tục trình bày những nội dung chính sau đây: Sắp xếp và kiểm kê tài liệu; Bảo quản tài liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p gaupanda031 20-05-2024 2 0   Download

 • Bài viết này khái lược thực trạng ngân hàng mở tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại bằng phương pháp: Nghiên cứu tài liệu về Fintech và ngành ngân hàng - tài chính của các tổ chức, cá nhân uy tín trong và ngoài nước; Tham dự các hội thảo về Fintech và ngân hàng - tài chính; Trải nghiệm thực tế dịch vụ ngân hàng của một số ngân hàng ứng dụng mô hình ngân hàng mở tại Việt Nam. Qua đó đưa ra một vài khuyến nghị phát triển mô hình này tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf7p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 143/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc35p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 933/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế duy trì, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc19p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 175/NQ-CP phê duyệt đề án trung tâm dữ liệu quốc gia; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc34p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 1627/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc14p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết phân tích các yếu tố tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) trong lĩnh vực ngân hàng thông qua dữ liệu phân tích của 25 NHTM tại Việt Nam từ năm 2007-2021. Kết quả phân tích bằng hồi quy GMM cho thấy, sở hữu nhà nước tác động tiêu cực đến NIM, trong khi sở hữu nước ngoài và sở hữu vốn của các cá nhân và tổ chức trong nước tác động tích cực lên NIM.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về tổ chức dữ liệu và giải thuật; cấu trúc dữ liệu; giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài nghiên cứu này phân tích nền tảng UNU SDG-Universities (SDG-UP) để cung cấp mô hình thực tế về mạng lưới các quan hệ đối tác giữa các trường đại học ở cấp độ quốc gia. Dữ liệu tổng hợp về SDG-UP cho thấy nền tảng này tổ chức khá hiệu quả.

  pdf15p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu có mục đích đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến ý định sử dụng xe máy điện của khách hàng trẻ tại Hà Nội. Thông qua bộ dữ liệu sơ cấp từ 311 khách hàng trẻ, kết quả đánh giá thang đo và kiểm định giả thuyết nghiên cứu cho thấy ý định sử dụng xe điện chịu sự ảnh hưởng của mối quan tâm đến môi trường, chuẩn chủ quan, giá cả hợp lí, tinh thần đổi mới và kiến thức về sản phẩm.

  pdf18p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu tổng quan về việc đánh giá mức độ sẵn sàng áp dụng phân tích dữ liệu lớn trong các tổ chức/doanh nghiệp, dựa trên khung lý thuyết TOE (Technological-Organizational-Environmental).

  pdf16p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 6 Tổ chức kho bãi và cung ứng vật liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như xác định lượng vật liệu dữ trữ; tính diện tích kho bãi; phân loại và chức năng kho bãi; các nguyên tắc chung; kho chứa từng loại vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 2 Dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán, cung cấp những kiến thức như Các tiếp cận tổ chức dữ liệu xử lý hoạt động kinh doanh của hệ thống thông tin kế toán; Một số khái niệm cơ bản; Mã hóa dữ liệu; Tổ chức thu thập và xử lý dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p khanhchi2530 04-05-2024 9 2   Download

 • Bài giảng "Quản lý dự án" Chương 1 Tổng quan về dự án và quản lý dự án, cung cấp những kiến thức như Dự án; Quản lý Dự án; Trách nhiệm các bên tham gia; Mục đích quản lý dự án; Tổ chức quản lý dự án; Vai trò của chủ nhiệm dự án; Tài liệu liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p khanhchi2520 20-04-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu "Tác động của thể chế chính thức và phi chính thức đến kết quả đổi mới cấp quốc gia: Hàm ý chính sách cho Việt Nam" được thực hiện nhằm xác định vai trò tác động của thể chế chính thức và phi chính thức đến kết quả đổi mới của các quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) và Tổ chức Trí tuệ Bền vững SolAbility (SolAbility Sustainable Intelligence) cung cấp.

  pdf20p tukhauquantuong1011 22-04-2024 5 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 5 - Tổ chức dữ liệu vật lý; Chương 6 - Tối ưu hóa câu hỏi; Chương 7 - An toàn và toàn vẹn dữ liệu; Chương 8 - Quản trị giao dịch; Chương 9 - Tiếp cận mạng và phân cấp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf139p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 2 1   Download

 • Nội san Nghiên cứu khoa học sinh viên – Tập 12/2023 gồm có một số bài viết liên quan tới các vấn đề về tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp như: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, Giải pháp hỗ trợ các ngân hàng triển khai tốt Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Thu hút FDI vào Việt Nam nửa đầu năm 2023 - Cơ hội và thách thức, Tác động của giới hạn lãi suất lên hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô (MFI) và một số khuyến nghị cho Việt Nam,... Mời các bạn cùng đón đọc để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf80p longtimenosee09 08-04-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Lập trình python nâng cao (Nghề: Tin học ứng dụng - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên nắm với kiến thức lập trình hướng đối tượng với python; Tổ chức, xây dựng được các chương trình theo hướng đối tượng ; Làm việc được với tập tin XML, dữ liệu Jason; Xây dựng được ứng dụng với cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p gaupanda026 16-04-2024 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2