intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Triển vọng kinh tế

Xem 1-20 trên 1557 kết quả Triển vọng kinh tế
 • Bài viết "Triển vọng mới từ thương mại điện tử gắn với mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế - Trường hợp nghiên cứu tại Hà Nội" đánh giá thực trạng và triển vọng phát triển thương mại điện tử (TMĐT) ở Việt Nam thông qua nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội, một trong hai thành phố có chỉ số phát triển TMĐT cao nhất cả nước. Tác giả tiến hành điều tra khảo sát về mức độ sẵn sàng ứng dụng TMĐT doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với số phiếu khảo sát 250 phiếu theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện kết hợp chọn mẫu chủ đích.

  pdf15p tuongtrihoai 23-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết sẽ tổng quan bối cảnh chung trong và ngoài nước giai đoạn 2018 - 2023, đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn này. Tiếp theo, phân tích xu hướng, triển vọng và kiến nghị các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2030.

  pdf21p gaupanda041 11-07-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Xu hướng giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến tại Việt Nam – Một số khuyến nghị pháp lý" trình bày về giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến là đòi hỏi đồng thời là xu thế tất yếu của quá trình phát triển kinh tế như vũ bão hiện nay đồng thời đáp ứng được sự linh hoạt trong thủ tục giải quyết và kì vọng của các bên tranh chấp. Là phương thức được cả nhà nước và các chủ thể kinh doanh tin tưởng sẽ phát huy được hiệu quả và dần trở thành phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quan trọng.

  pdf5p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Du lịch chính là phương thức, là con đường mà nhiều quốc gia đang đầu tư, khai thác yếu tố kinh tế của các giá trị văn hóa, để phát huy sức mạnh mềm của văn hóa quốc gia, dân tộc. Đồng thời, tài nguyên văn hóa cũng chính là nguồn lực phát triển kinh tế. Bài viết "Một số suy nghĩ về khai thác giá trị văn hóa tạo động lực phát triển du lịch' hy vọng sẽ cung cấp một góc nhìn về khai thác giá trị văn hóa tạo động lực phát triển kinh tế du lịch Việt Nam thời gian tới.

  pdf13p tonhiemm 07-06-2024 5 1   Download

 • Cuốn bài tập Kinh tế đầu tư gồm 4 chương theo cấu trúc của đề cương học phần: mỗi chương sẽ bao gồm tổng quan lý thuyết và các dạng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập kinh tế đầu tư. Phần câu hỏi lý thuyết và bài tập có hướng dẫn trả lời được các giảng viên trong bộ môn biên soạn hy vọng sẽ giúp cho sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về đầu tư, các hình thức đầu tư đặc biệt là hoạt động đầu tư phát triển cũng như kỹ năng tính toán lựa chọn các phương án tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội cho các dự án đầu tư phát triển.

  pdf122p khanhchi2560 24-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế quốc tế" Chương 3.2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; Lý thuyết chi phí cận biên; Lý thuyết về chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm; Lý thuyết về quyền lực thị trường; Lý thuyết chiết trung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p chuakieudam 28-05-2024 7 2   Download

 • Tài liệu "Trung Quốc những năm đầu thế kỷ hai mươi mốt" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hồ Chí Minh với Trung Quốc: Tư tưởng và văn hóa ứng xử; Đánh giá tổng hợp về sự phát triển của Trung Quốc trong thế kỷ XXI; Triển vọng phát triển kinh tế Trung Quốc từ nay đến năm 2020; Kinh tế nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Thực trạng và triển vọng phát triển đến năm 2020;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf428p vibloomberg 06-05-2024 4 1   Download

 • Nghiên cứu "Triển vọng ứng dụng công nghệ tài chính đối với thị trường chứng khoán Việt Nam: Bài học từ các nước phát triển trên thế giới" tập trung vào việc đánh giá triển vọng của công nghệ tài chính đối với thị trường chứng khoán Việt Nam bằng việc học hỏi từ các nước phát triển trên thế giới trong giai đoạn hiện nay.

  pdf14p dathienlang1012 03-05-2024 3 1   Download

 • Bài giảng Xúc tác - Chương 7: Yếu tố kinh tế và các triển vọng (Economic aspects and outlook). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung gồm: khía cạnh kinh tế; tầm quan trọng kinh tế của chất xúc tác; xúc tác đồng nhất; chất xúc tác để tạo năng lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p mothuahoa 04-05-2024 5 1   Download

 • Kinh tế tuần hoàn đang là một trong các lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm của các quốc gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Với tiềm năng to lớn, kinh tế tuần hoàn được kỳ vọng đem lại lời giải cho các vấn đề bức bối hiện nay như biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, phát triển bền vững. Bài viết này nhằm làm rõ hơn các hạn chế của kinh tế tuần hoàn cũng như đề xuất một số hướng nghiên cứu trong thời gian tới và một số kiến nghị cho Việt Nam.

  pdf7p zizaybay1101 09-05-2024 6 1   Download

 • Nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tồn tại tất yếu khách quan trong hoạt động tín dụng. Duy trì nợ xấu ở mức độ an toàn là một trong các mục tiêu quan trọng của ngân hàng thương mại. Nợ xấu là nguyên nhân cơ bản gây mất an toàn tài chính, làm gia tăng trích lập dự phòng rủi ro, gia tăng chi phí xử lý nợ xấu từ đó gây sụt giảm lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

 • Cùng với quá trình tăng trưởng GDP khá ngoạn mục, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam sau một thời gian dài tăng trưởng ngoạn mục đã giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2023 - điều rất hiếm thấy trong quá trình hội nhập kinh tế Việt Nam. Bài viết này đánh giá những kết quả xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam gần đây, phân tích các nhân tố tác động (nguyên nhân), và đưa ra triển vọng tăng trưởng xuất nhập khẩu Việt Nam trong năm 2023 và ngắn hạn.

  pdf13p longtimenosee09 08-04-2024 7 1   Download

 • Cuốn "Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024: Thúc đẩy tổng cầu để tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới" tập hợp các bài viết khoa học và được chia thành 3 phần: Phần 1 - Kinh tế thế giới và tác động đến Việt Nam; Phần 2 - Tổng quan kinh tế Việt Nam; Phần 3 - Phát triển ngành và doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung cuốn kỷ yếu!

  pdf940p tukhauquantuong1011 22-04-2024 27 11   Download

 • Bài viết "Đánh giá du lịch Việt Nam năm 2023 và triển vọng phát triển năm 2024" tập trung vào việc phân tích hiện trạng của du lịch Việt Nam trong năm vừa qua đặt trong bối cảnh chung của thế giới và khu vực, cùng với việc làm rõ kỳ vọng phát triển của các bên liên quan trong phát triển du lịch Việt Nam thời gian tới thông qua việc thực hiện một khảo sát ngắn. Các kết quả nghiên cứu cũng như các gợi ý mang tính định hướng được đưa ra với mục tiêu là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf12p tukhauquantuong1011 22-04-2024 11 4   Download

 • Bài viết "Tổng quan kinh tế thế giới năm 2023 và triển vọng năm 2024" trình bày về năm 2023 tiếp tục lại là một năm đầy khó khăn và thử thách với kinh tế toàn cầu, dẫn đến tăng trưởng yếu, thấp hơn so với tăng trưởng năm 2022 cũng như những dự báo trước đó. Thương mại thế giới giảm do tổng cầu suy yếu cùng với lãi suất cao từ chính sách tiền tệ thắt chặt không chỉ ảnh hưởng đến tiêu dùng và hoạt động đầu tư mà còn gây sức ép lên nợ công ở một số quốc gia.

  pdf21p tukhauquantuong1011 22-04-2024 18 2   Download

 • Bài viết "Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2023, triển vọng năm 2024 và các khuyến nghị chính sách" trình bày về năm 2023 được coi là một trong những năm khó khăn nhất của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm gần đây khi phải đối mặt với rủi ro và bất ổn từ bối cảnh quốc tế như: tăng trưởng toàn cầu suy yếu, lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt ở nhiều nước và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

  pdf25p tukhauquantuong1011 22-04-2024 7 2   Download

 • Bài viết "Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2023 và triển vọng" đi sâu vào phân tích thực trạng, thách thức và tăng trưởng kinh tế, từ đó đánh giá triển vọng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p tukhauquantuong1011 22-04-2024 4 2   Download

 • Bài viết "Những đóng góp cho nền kinh tế của ngành hàng nông sản Việt Nam năm 2023 và triển vọng cho năm 2024" tập trung nghiên cứu về các nội dung sau: (i) điểm lại bối cảnh tạo cơ hội phát triển cho ngành hàng nông sản; (ii) thành tựu của ngành hàng nông sản đạt được trong năm 2023; (iii) một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa để thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt ra thị trường lớn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tukhauquantuong1011 22-04-2024 10 4   Download

 • Theo dự báo của Liên hợp quốc, đến năm 2030, nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên của nhân loại tăng gấp 3 lần so với hiện nay. Nếu chúng ta không có những giải pháp tiết kiệm trong sử dụng cũng như tái sử dụng tài nguyên thì trong tương lai không xa, Trái đất sẽ trở thành một bãi rác khổng lồ.

  pdf6p longtimenosee09 08-04-2024 6 0   Download

 • Tập nội san Nghiên cứu khoa học sinh viên – Tập 2/2024 cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp và một số vấn đề kinh tế khác như: Bàn thêm về tín dụng xanh ở Việt Nam, Phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam, Quản lý nhà nước đối với thương mại nội địa ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Triển vọng và thách thức trong thị trường carbon tại Việt Nam, Hệ lụy “Vàng hóa” nền kinh tế tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng đón đọc để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf80p longtimenosee09 08-04-2024 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2