intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo hoạt động quỹ VFF năm 2016

Chia sẻ: K Loi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

44
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của báo cáo trình bày tổng quát tình hình kinh tế năm 2016, thị trường trái phiếu năm 2016, quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh (VFF), kết quả hoạt động quỹ VFF, sơ nét tình hình hoạt động quỹ VFF năm 2016, kết quả hoạt động quỹ mở trái phiếu 2016, triển vọng kinh tế vĩ mô 2017, triển vọng thị trường trái phiếu 2017 và triển vọng quỹ VFF năm 2017.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo hoạt động quỹ VFF năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG<br /> QUỸ VFF NĂM 2016<br /> <br /> 20 tháng 1 năm 2017<br /> A member of<br /> -1<br /> <br /> Tổng quát tình hình kinh tế năm 2016– 1/3<br /> Chính sách kinh tế linh hoạt, cơ chế tỷ giá trung tâm điều chỉnh linh<br /> hoạt mỗi ngày, thay đổi tích cực trong chính sách hỗ trợ doanh nghiệp<br /> trong nước và nước ngoài và nổ lực cải thiện chất lượng hoạt động của<br /> hệ thống ngân hàng đã phát huy hiệu quả tích cực giúp duy trì nền kinh<br /> tế tương đối ổn định trong năm 2016.<br /> Kinh tế cả năm tăng trưởng 6.21%, thấp hơn so với kết quả 6.68%<br /> trong năm 2015 và chưa đạt mục tiêu 6.5% dự kiến. Tuy nhiên, đây là<br /> kết quả khả quan trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới có<br /> nhiều biến động bất lợi và ảnh hưởng nặng nề đối với sản xuất nông<br /> lâm ngư nghiệp do tác động từ gia tăng ảnh hưởng của El Nino khi đi<br /> vào cuối chu kỳ và các sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xảy ra<br /> trong năm.<br /> <br /> Bên cạnh việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và khuôn khổ<br /> pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và<br /> thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, chính phủ cũng đặc biệt chú<br /> trọng hơn vào áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào<br /> nông lâm ngư nghiệp vốn là một trong những thế mạnh của Việt<br /> Nam kỳ vọng sẽ những đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và<br /> nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm này của Việt Nam<br /> trên thương trường quốc tế trong những năm tới.<br /> <br /> 6.68<br /> <br /> 5.98<br /> <br /> 6.21<br /> <br /> 5.42<br /> <br /> %<br /> <br /> (%)<br /> <br /> Tăng trưởng theo năm<br /> <br /> Đóng góp vào<br /> tăng trưởng<br /> <br /> 2014<br /> <br /> 2015<br /> <br /> 2016<br /> <br /> 2016<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 5.98<br /> <br /> 6.68<br /> <br /> 6.21<br /> <br /> 6.21<br /> <br /> Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản<br /> <br /> 3.44<br /> <br /> 2.41<br /> <br /> 1.36<br /> <br /> 0.22<br /> <br /> Công nghiệp và xây dựng<br /> <br /> 6.42<br /> <br /> 9.64<br /> <br /> 7.57<br /> <br /> 2.59<br /> <br /> Dịch vụ<br /> <br /> 6.16<br /> <br /> 6.33<br /> <br /> 6.98<br /> <br /> 2.67<br /> <br /> Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sp<br /> <br /> 7.93<br /> <br /> 5.54<br /> <br /> 6.38<br /> <br /> 0.73<br /> <br /> Nguồn: Bloomberg, Tổng Cục Thống Kê<br /> <br /> -2<br /> <br /> Tổng quát tình hình kinh tế năm 2016 – 2/3<br /> (%)<br /> 30<br /> <br /> Lạm phát theo năm<br /> <br /> Lạm phát theo tháng<br /> <br /> 25<br /> <br /> Chính sách tiền tệ linh hoạt giúp kiểm soát lạm phát năm<br /> 2016 ở mức 4,74% trong bối cảnh giá dầu thô tăng trở lại và<br /> chi phí các nhóm ngành thiết yếu như thuốc và chăm sóc y tế,<br /> giáo dục được điều chỉnh tăng.<br /> <br /> 20<br /> <br /> 15<br /> 10<br /> <br /> Chính sách tiền tệ linh hoạt đồng thời hỗ trợ duy trì mặt bằng<br /> lãi suất ổn định xuyên suốt năm 2016, tạo điều kiện thuận lợi<br /> cho thành công của các đợt phát hành trái phiếu chính phủ<br /> trong năm và giảm lãi suất phát hành từ 45 đến 130 điểm cơ<br /> bản ở các kỳ hạn từ 15 năm và dưới 15 năm.<br /> <br /> 5<br /> 0<br /> -5<br /> <br /> tỷ USD<br /> <br /> Cán cân thương mại<br /> <br /> Xuất khấu<br /> <br /> Nhập khẩu<br /> <br /> 230<br /> <br /> Nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI tiếp tục chiếm tỷ trọng<br /> lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, hỗ trợ cải thiện cán cân<br /> thương mại thặng dư 2,6 tỷ USD, so với mức thâm hụt 3,2 tỷ<br /> USD năm 2015 và góp phần duy trì tỷ giá ổn định.<br /> <br /> 175.9<br /> <br /> 180<br /> 130<br /> <br /> 173.3<br /> <br /> 80<br /> <br /> Các tập đoàn lớn từ Hàn Quốc như SamSung, LG vẫn là những<br /> nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam.<br /> <br /> 30<br /> -20<br /> <br /> 2.60<br /> 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br /> <br /> Nguồn: Bloomberg, Tổng Cục Thống Kê và Tổng Cục Hải Quan<br /> <br /> -3<br /> <br /> Tổng quát tình hình kinh tế năm 2016– 3/3<br /> Chính sách điều hành tỷ giá tham chiếu linh hoạt phát huy<br /> hiệu quả tích cực, hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều<br /> hành thị trường ngoại hối ổn định và hạn chế tác động tiêu<br /> cực lên nền kinh tế từ các sự kiện bất ngờ như Brexit và kết<br /> quả bầu cử tổng thống Mỹ.<br /> Nhìn chung cả năm, VND trượt giá 1,27% so với USD, khá<br /> ổn định so với mức trượt giá của các đồng tiền chủ chốt<br /> khác (CNY – 6.95%; EUR – 3.17%; JPY - 2.85%)<br /> Dự trữ ngoại hối cải thiện và dòng vốn FDI giải ngân đóng<br /> góp tích cực vào sự thành công của chính sách điều hành tỷ<br /> giá. Tại thời điểm cuối năm, dự trữ ngoại hối ước đạt 41 tỷ<br /> USD so với mức khoản 35 tỷ USD cuối năm 2015, tăng<br /> 14.6%.<br /> <br /> Tỷ giá tham chiếu<br /> <br /> 23,000<br /> <br /> VCB USDVND<br /> 22,761<br /> <br /> 22,000<br /> 22,156<br /> 21,000<br /> <br /> 20,000<br /> 30-Dec-12<br /> <br /> 30-Dec-13<br /> <br /> tỷ USD<br /> <br /> 30-Dec-14<br /> <br /> Vốn đăng ký mới<br /> <br /> 30-Dec-15<br /> <br /> 30-Dec-16<br /> <br /> Vốn giải ngân<br /> <br /> 80<br /> <br /> Vốn FDI giải ngân ước đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm<br /> 2015, và vốn FDI đăng ký mới cũng đạt mức tăng ấn tượng<br /> 49,2% với tổng giá trị dự án đăng ký đạt gần 24,4 tỷ USD.<br /> Chính sách kinh tế ngày càng cởi mở và môi trường đầu tư<br /> cải thiện tích cực giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong<br /> mắt nhà đầu tư quốc tế và kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn FDI<br /> ổn định trong những năm tới.<br /> <br /> 60<br /> <br /> 40<br /> 24.4<br /> 20<br /> <br /> 15.8<br /> <br /> 0<br /> 2007<br /> <br /> 2008<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 2013<br /> <br /> 2014<br /> <br /> 2015<br /> <br /> 2016<br /> <br /> Nguồn: Bloomberg và Tổng Cục Thống Kê<br /> <br /> -4<br /> <br /> Thị trường trái phiếu năm 2016<br /> Khối lượng gọi thầu<br /> <br /> Sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tiền tệ, chính sách ngoại hối và<br /> chính sách kinh tế duy trì lãi suất và thanh khoản ổn định trong hệ<br /> thống ngân hàng, hỗ trợ Chính phủ hoàn thành kế hoạch huy động<br /> 281,75 nghìn tỷ đồng trái phiếu (12,4 tỷ USD) trong năm và giảm chi<br /> phí huy động các kỳ hạn từ 15 năm và dưới 15 năm từ 45 đến 130<br /> điểm cơ bản.<br /> <br /> Khối lượng đặt thầu<br /> <br /> Khối lượng phát hành<br /> Đơn vị: Nghìn tỷ VND<br /> <br /> 316.73<br /> <br /> 249.69<br /> 239.34<br /> <br /> 834.27<br /> <br /> 705.85<br /> <br /> 627.32<br /> <br /> 363.53<br /> <br /> Một số thành phố lớn nhu Hồ Chí Minh, Vũng Tàu cũng tham gia phát<br /> hành trái phiếu chính quyền địa phương trong năm, tuy nhiên qui<br /> mô tham gia thị trường khiêm tốn và chỉ chiếm 0,2% tổng giá trị thị<br /> trường so cấp 2016.<br /> <br /> 418.28<br /> <br /> 2014<br /> <br /> Cơ cấu phát hành trên thị trường sơ cấp không có nhiều biến động<br /> so với các năm trước. Kho bạc Nhà nước (ST) tiếp tục đứng đầu thị<br /> trường sơ cấp với tổng giá trị phát hành chiếm 89% tổng giá trị phát<br /> hành trên thị trường. Tổng giá trị phát hành của Ngân hàng Phát<br /> triển (VDB) và Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) đạt lần lượt 7%<br /> và 3,8% so với tổng giá trị phát hành.<br /> <br /> 407.45<br /> 2015<br /> <br /> 2016<br /> <br /> VDB<br /> 7.0%<br /> <br /> VBSP<br /> 3.8%<br /> <br /> BRVT<br /> 0.2%<br /> <br /> ST<br /> 89.0%<br /> <br /> Nguồn: Bloomberg và chưa bao gồm các đợt phát hành riêng lẻ<br /> <br /> -5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=44

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2