intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

ACCESS 2007 - RELATIONSHIPS

Chia sẻ: Bùi Trọng Quốc Viễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
407
lượt xem
183
download

ACCESS 2007 - RELATIONSHIPS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỘT CƠ SỞ DỮ LIỆU SẼ CÓ NHIỀU BẢNG . MỖI BẢNG CHỨA THÔNG TIN VỀ 1 LÃNH VỰC NÀO ĐÓ VÀ CHÚNG SẼ ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI NHAU QUA 1 TRƯỜNG KHÓA . THÔNG QUA CÁC TRƯỜNG KHÓA LIÊN KẾT NÀY , CÁC BẠN CÓ THỂ LẤY NHỮNG THÔNG TIN RẢI RÁC TỪ CÁC BẢNG ĐỂ BÁO CÁO HOẶC SỬ DỤNG VÀO MỘT CÔNG VIỆC GÌ ĐÓ . SỰ KẾT HỢP CÁC BẢNG VỚI NHAU GỌI LÀ : “ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG “ .TRONG ACCESS GỌI LÀ RELATIONSHIPS ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ACCESS 2007 - RELATIONSHIPS

 1. BÀI 5 NGÀY 9.7.2010 SOẠN THEO THẦY PHẠM PHÚ THỊNH . MỘT CƠ  SỞ  DỮ  LIỆU SẼ  CÓ  NHIỀU BẢNG . MỖI BẢNG CHỨA THÔNG TIN VỀ  1 LÃNH  VỰC NÀO  ĐÓ  VÀ  CHÚNG SẼ   ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI NHAU QUA 1 TRƯỜNG KHÓA   .   THÔNG QUA CÁC TRƯỜNG KHÓA LIÊN KẾT NÀY , CÁC BẠN CÓ  THỂ  LẤY NHỮNG  THÔNG TIN RẢI RÁC TỪ  CÁC BẢNG  ĐỂ  BÁO CÁO HOẶC SỬ  DỤNG VÀO MỘT CÔNG   VIỆC GÌ   ĐÓ . SỰ KẾT HỢP CÁC BẢNG VỚI NHAU GỌI LÀ : “ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC   BẢNG “ .TRONG ACCESS GỌI LÀ RELATIONSHIPS . ĐỀ BÀI THỰC TẬP : Câu 3 và 4 . 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. I.TẠO RELATIONSHIPS CHO CÁC BẢNG 1. Nhấp   Shortcut  Access   tại   Desktop   >   Nhấp  File  QUANLYSINHVIEN > Các bạn  đã  thấy 8 Table mà  bạn   đã   tạo   trong   Cột   Alml  Tables . 5
 6. 2. Nhấp Menu Datasheet > Nhóm Relationships > Nhấp Công cụ  Relationships >   Hiện ra HT Show Table , Giữ Ctrl và chọn 8 Bảng đã tạo > Nhấp Nút Add để thêm   các Bảng vào trong quan hệ > Nút Close . 3. Hiện ra 8 Bảng vừa chọn trong Tab Relationships : 6
 7. 4. Bạn lần lượt tạo ra mối liên kết giữa các Field như sau :  Theo Đề bài Câu Hỏi 3 .  Bạn rê  Bảng KHOA  đặt góc  đáy Phải bằng cách rê từ  đỉnh Bảng > Bạn có   • thể  làm cho Bảng này nhỏ   đi bằng cách  đặt con trỏ  lên cạnh Bảng > Con  trỏ biến thành mủi tên 2 đầu , bạn rê thu hẹp Bảng lại . Bạn thấy Field MAKHOA có trong 2 Bảng KHOA và NGANHHOC do  • đó  bạn có  thể  rê  Field MAKHOA của Bảng NGANHHOC vào trong Field   MAKHOA của Bảng KHOA (Hoặc rê  Field của Bảng KHOA vào Field của  Bảng   NGANHHOC   cũng   được   )   để   tạo   liên   kết   >   Hiên   ra   HT   Edit   Relationships > Bạn  đánh dấu chọn vào 3 Dòng ràng buộc dữ  liệu > Bạn  kiểm tra mối liên hệ : Đây là liên hệ ONE TO MANY > Nhấp Nút Create . 7
 8. 8
 9. 5. Bạn đã thấy có mối liên hệ 1 CHIỀU ONE TO MANY và thấy Field này nối Field kia   có ký hiệu trên vạch nối . Tương tự  như  trên , bạn thấy Field MANGANH có trong Bảng LOP và  • Bảng NGANHHOC cho nên bạn rê Bảng LOP vào gần Bảng NGANHHOC >  Rê   Field   MANGANH   của   Bảng   LOP   và   Field   MANGANH   của   Bảng   NGANHHOC > > Hiên ra HT Edit Relationships > Bạn đánh dấu chọn vào 3  Dòng ràng buộc dữ liệu > Bạn kiểm tra mối liên hệ : Đây là liên hệ ONE TO   MANY > Nhấp Nút Create . 6. Bạn   đã  thấy  có   mối  liên  hệ   1  CHIỀU  ONE  TO  MANY . 9
 10. 7. Bạn thấy  Field MAHE  có  trong 2 Bảng LOP và  Bảng HEDAOTAO , bạn rê  Bảng HEDAOTAO gần Bảng LOP > Các bạn cũng có thể chỉnh lại vị trí các bảng   trong mối quan hệ  vừa tạo trong cho gọn và   đẹp mắt bằng cách rê  chúng vào  đúng vị trí như trong Hình > Sau đó thực hiện giống các bước trên . Lưu ý : Đa số   các mối liên hệ này đều là : ONE TOMANY .  10
 11. 8. Bạn thấy  Field MALOP  có  trong 2 Bảng LOP và  Bảng SINHVIEN , bạn rê  Bảng SINHVIEN gần Bảng LOP > Sau đó thực hiện giống các bước trên . 9. Bạn   thấy  Field   MASINHVIEN  có   trong   2   Bảng   SINHVIEN   và   Bảng  BANGDIEMTHIHOCKY  , bạn rê Bảng BANGDIEMTHIHOCKY  gần Bảng SINHVIEN   > Sau đó thực hiện giống các bước trên . 10. Bạn   thấy  Field MAMONHOC  có   trong   2   Bảng   BANGDIEMTHIHOCKY   và  Bảng MONHOC  , bạn rê  Bảng MONHOC gần Bảng BANGDIEMTHIHOCKY > Sau   đó thực hiện giống các bước trên . 11
 12. 11. Bạn   thấy  Field   MAKHOAHOC  có   trong   2   Bảng   LOP   và   Bảng  KHOAHOCHOC   , bạn rê  Bảng KHOAHOC gần Bảng LOP > Sau  đó  thực hiện   giống các bước trên > Crtl+S để Save lại > Close Bảng Relationships .  12
 13. Đến đây các bạn đã hoàn thành xong Mối Quan Hệ Giữa Các Bảng . II.PHƯƠNG PHÁP NHẬP DỮ LIỆU 1. Nhấp File QUANLYSINHVIEN  để  mở  Cửa Sổ  Thiết Kế  > Menu Database Tools >   Nhóm Show/Hide , nhấp Relationships > Hiện ra Bảng Relationships trong  đó có   8 Bảng đã tạo liên kết . 2. Khi  nhập dữ  liệu các bạn phải nhập theo trình tự  nhất  định . Các Bảng nào có   Chỉ Phiên 1 Quan Hệ các bạn phải nhập trước tiên . Tiếp theo là các Bảng Chỉ  Phiên  1 Quan Hệ  và  1 Nhiều   và  cuối cùng là  những Bảng có  Chỉ  Phiên  Quan Hệ Nhiều ­ Nhiều . 3. Theo Sơ   Đồ  này , các bạn thấy các Bảng MONHOC ­ KHOAHOC – HEDAOTAO –   KHOA phải được nhập dữ liệu trước tiên . Trong những Bảng này bạn nhập Bảng  nào trước cũng được . 4. Sau  đó  nhập dữ  liệu vào bảng NGANHHOC – LOP – SINHVIEN – BANGDIEM THI   HOCKY  . 5. Lưu  Ý  : Khi nhập dữ  liệu bạn phải nhập theo Hàng Ngang trước  ( Nhập từng  Record ­ Bản Ghi ) . Ví  dụ : Đóng Bảng Relationships lại > Nhấp  đúp Bảng KHOA  để  bắt dầu mở cửa   sổ nhập liệu .(Căn cứ Đề Bài đã cho ) . NGÀY 9.7.2010 : 5.ACCESS 2007 : TẠO QUAN HỆ CÁC BẢNG . [img]http://utbinh.com/AA7/08072010/RELATIONSHIPS.png[/img] http://utbinh.com/AA7/08072010/RELATIONSHIPS.png http://utbinh.com/AA7/08072010/RELATIONSHIPS.doc http://utbinh.com/AA7/08072010/RELATIONSHIPS.pdf http://utbinh.com/AA7/08072010/RELATIONSHIPS.htm http://utbinh.com/AA7/08072010/RELATIONSHIPS.rar 13
 14. Đề bài Thực Tập 1 : http://utbinh.com/AA7/08072010/NHAPLIEUCHOCACBANG_1.png http://utbinh.com/AA7/08072010/NHAPLIEUCHOCACBANG_2.png http://utbinh.com/AA7/08072010/NHAPLIEUCHOCACBANG_3.png http://utbinh.com/AA7/08072010/NHAPLIEUCHOCACBANG_4.png Đề bài Thực Tập 1 ­4 : http://utbinh.com/AA7/08072010/DEBAI_THUCTAP.pdf Kết Quả Thực Tập 3 : http://utbinh.com/AA7/08072010/QUANLYSINHVIEN1.accdb Relationshipd đọc thêm (2,92MB) : http://utbinh.com/AA7/08072010/GiaoTrinhMSACCESS2007.doc http://utbinh.com/AA7/08072010/RELATIONSHIPS.htm Đọc Báo 29.6.2010 (4,77MB) : http://utbinh.com/AA7/08072010/DOCBAO_29062010.doc 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản