ACCESS 2007 - TẠO BẢNG NHẬP DỮ LIỆU VÀO BẢNG

Chia sẻ: Bùi Trọng Quốc Viễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
753
lượt xem
168
download

ACCESS 2007 - TẠO BẢNG NHẬP DỮ LIỆU VÀO BẢNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HỌC ACCEESS 2007 RẤT KHÓ SO VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG MICROSOFT OFFICE . TỰ HỌC LẠI CÀNG KHÓ HƠN . UTBINH TRONG LÚC TỰ HỌC ĐÃ THAM KHẢO 3 QUYỂN SÁCH CỦA KS NGUYỄN THIỆN TÂM – NGUYỄN VĂN HUÂN VÀ TRẦN NGUYÊN HÃN . VỪA TỰ HỌC VỪA VIẾT BÀI PHỔ BIẾN CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH TÌM HIỂU VỀ ACCESS 2007 , MONG RẰNG NHỮNG THIẾU SÓT SẼ ĐƯỢC CÁC BẠN BỎ QUA .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ACCESS 2007 - TẠO BẢNG NHẬP DỮ LIỆU VÀO BẢNG

  1. BÀI 3 NGÀY 2.5.2008 UTBINH SOẠN  HỌC ACCEESS 2007 RẤT KHÓ SO VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG MICROSOFT OFFICE .   TỰ  HỌC LẠI CÀNG KHÓ  HƠN . UTBINH TRONG LÚC TỰ  HỌC  Đà  THAM KHẢO 3 QUYỂN  SÁCH  CỦA KS NGUYỄN THIỆN TÂM – NGUYỄN VĂN HUÂN VÀ  TRẦN NGUYÊN HÃN  . VỪA   TỰ HỌC VỪA VIẾT BÀI PHỔ BIẾN CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH TÌM HIỂU VỀ ACCESS 2007 ,   MONG RẰNG NHỮNG THIẾU SÓT SẼ   ĐƯỢC CÁC BẠN BỎ  QUA . NẾU CÁC BẠN CÓ   ĐỌC  CÁC BÀI TRONG BÁO ECHIP MÀ  BỊ  TỐI TĂM MẶT MÀY THÌ  DỄ  THÔNG CẢM VÌ  ACCESS  KHÓ  NUỐT NẦY . CÓ  NHIỀU BÀI SẼ   ĐI SÂU VÀO CHI TIẾT VÀ  LẶP  ĐI LẶP LẠI VÌ  NHƯ   Đà NÊU ACCESS KHÓ TIÊU HÓA NẾU KHÔNG TÌM HIỂU KỶ LÚC BAN  ĐẦU SAU NẦY SẼ GẶP   KHÓ   KHĂN   NHIỀU   .   MONG   NHẬN   ĐƯỢC   Ý   KIẾN   CỦA   CÁC   BẠN   .   CÁC   BẠN   NÊN   DOWNLOAD LESSONS HELP CỦA MICROSOFT ACCESS 2007  ĐÍNH KÈM LINK CUỐI BÀI  VỀ   ĐỌC  ĐỂ  BỔ  SUNG CHO BÀI VIẾT NẦY , NÓ  RẤT HỮU  ÍCH GIÚP CHO CÁC BẠN HIỂU   RỘNG THÊM . BÀI TABLE CÓ HAI GIAI ĐOẠN : TẠO TABLE VÀ NHẬP DỮ LIỆU CHO TABLE . TẠO TABLE 1.   KHAI BÁO CẤU TRÚC TẠO BẢNG :    Blank Database > File name nhập : QuanlySV1 > Create . • Đóng Khung All Tables lại bằng cách nhấp 
  2. Menu Create > Table Design . • Nhập nội dung theo Hình . • o Tại  Ô   Field  Name  : Bạn  đặt  tên  Trường  (  Không có  dấu  và  không  có  khoảng trắng ) : maSV – hoten – ngaysinh – diachi . o Tại Ô Data Type : Khai báo dữ liệu cho Trường . Tên Trường maSV khai báo dữ liệu là TEXT  , nó có sẵn .  Tên Trường hoten khai báo dữ liệu là TEXT  , nó có sẵn .  Tên Trường ngaysinh khai báo dữ  liệu là  Data/Time ( Nhấp lên tại   Trường nầy > Hiện ra Nút xổ xuống > Chọn Date/Time ) . Tên Trường diachi khai báo dữ liệu là TEXT  , nó có sẵn .  Giải thích :   Làm sao biết được maSV phai khai báo mã dữ liệu là Text ? Mã ngaysinh   phải khai báo mã  dữ  liệu là  Date/Time ? Mã  hocbong khai báo dữ  liệu là  Number ?  Điều nầy cũng không lấy làm khó  vì  maSV bạn sẽ  nhập toàn  bộ bằng Text , ngaysinh bạn phải nhập bằng dạng Data/Time và hocbong  thì phải nhập bằng con số Number . Nếu do dự khai báo bạn nên rút kinh   nghiệm tham khảo trong các sách hay trên mạng để khai báo chính xác .  Khi nhấp lên hàng  đã  khai báo dữ  liệu sẽ  hiện ra Field Properties tương  ứng .  Nhấp hàng Text . Đã hiện Filed Properties tương ứng .(H1). 2
  3.  Nhấp hàng Date/Time . Đã hiện Filed Properties tương ứng .(H2).  Mỗi kiểu dữ liệu có những thuộc tính ( Field Properties )  khác nhau . Bạn   nên khai báo thuộc  tính kiểu dữ  liệu của Trường  để  dữ  liệu nhập vào  CSDL  được hợp lý  . Text có  15 thuộc tính ; Number có  12 thuộc tính ;   Date/Time có 13 thuộc tính ( Xem phụ lục các Fiels Prperties ). 3
  4. 2.   T KHÓA CHO TRƯỜNG : ĐẶ   Khóa là một kiểu  đánh dấu vào 1 hay nhiều Trường trong Bảng  để xác  định tính duy  nhất của 1 Bản­ghi bất kỳ  . Trường  được  đánh dấu khóa gọi là  Trường khóa.Trường  khóa trong Bảng là Trường chứa các Bản­ghi không trùng nhau .  Để con trỏ tại bản­ghi cần đặt khóa ( Thường là bản­ghi đầu tiên ) > Nhấp Phải   > Chọn Primary Key hoặc nhấp Công cụ Primary Key trong nhóm Tools > Hiện   ra biểu tượng Chìa Khóa . NHẬP DỮ LIỆU VÀO BẢNG 1.   ưu Bảng : Bạn  đã  khai báo xong cấu trúc Bảng , chọn lựa thuộc tính của Trường và  L   đặt khóa cho Trường . Bạn phải lưu Bảng trước khi nhập dữ liệu vào Bảng : Ctrl+S . Ra  Bảng Save As , bạn nhập : QuanlySV1 > Ok > Đã có Tab QuanlySV1 . (H3). 2.   Chuyển Bảng từ dạng Thiết Kế sang dạng nhập Dữ Liệu :  Nhấp Công cụ View    ( Hoặc nhấp nút xổ xuống dưới công cụ View , chọn Datasheet View – Hoặc nhấp Phải   vào Tab QuanlySV1 , chọn Datasheet View ) > Bảng từ dạng thiết kế chuyển sang dạng  nhập dữ  liệu . Bạn hãy thử  nhấp qua lại giữa Design View và Datasheet View  để  quan  sát 2 loại Bảng nầy . 4
  5. 3.   ập dữ  liệu vào : Nếu khoảng trống trong Cột không  đủ  chổ  bạn nhập , bạn  để  con  Nh   trỏ lên vạch đứng , biến thành dấu + , rê nới rộng cột . Cột ngaysinh bạn nhập tay vào  hoặc khi bạn nhấp con trỏ  vào > Hiện ra biểu tượng lịch nhỏ  > Nhấp chọn ngày . Nếu  bạn nhập sai thuộc tính của Date/Time , nó tự động sửa  lại cho đúng dùm bạn . 4.   ưu lại  : Sau khi nhập hoàn tất , bạn nhấp Ctrl+S . Thế  là  bạn  đã  hoàn tất việc tạo  L Bảng và Nhập Dữ Liệu vào Bảng > Nhấp nút Đóng để thoát ra . (H4). 5.   ạo thêm nhiều Cột : Nhấp Phải Tab QuanlySV1 > Chọn Design View > Cột Field Name   T   nhập đặt tên Trường mới : Phai (  Chọn thuộc tính Yes/No ) – noisanh  ( Chọn thuộc tính Text ) – hocbong ( Chọn thuộc tính Number ) > Ctrl+S .Bạn  đã  tạo   Bảng mới bằng cách bổ sung tên vào Field Name . (H5) . 5
  6. Mở Datasheet View > Hiện ra Bảng để bạn nhập Dữ Liệu .  (H6). NGÀY 3.5.2008 : 6
  7. 3.ACCESS 2007 : TẠO TABLE VÀ NHẬP DỮ LIỆU VÀO TABLE . [img]http://utbinh.com/MAY08/030508/ACCESS3.jpg[/img] http://utbinh.com/MAY08/030508/ACCESS3.jpg http://utbinh.com/MAY08/030508/ACCESS3.doc http://utbinh.com/MAY08/030508/ACCESS3.pdf DOC 700 KB – PDF 813 KB – 587 KB  Đọc tài liệu hướng dẫn của Microsoft Bài Tạo Table 400 KB File DOC  :  http://utbinh.com/MAY08/030508/MICROSOFTACCESS2007TABLE.doc Đọc tài liệu hướng dẫn của Microsoft Bài Tạo Table 299 KB File PDF  :  http://utbinh.com/MAY08/030508/MICROSOFTACCESS2007TABLE.pdf Đọc Nhóm hàm trong EXCEL 69 KB : http://utbinh.com/MAY08/030508/NhomHamNgay.doc Duyệt Web SeaMonkey và Nhận thư Yahoo trong OutLook Express : http://utbinh.com/MAY08/030508/SeaMonkey.doc Slide Show : saigon ơi vĩnh biệt 4.90 MB : http://utbinh.com/MAY08/030508/saigonvinhbiet.pps LINKS FRONT PAGE 2003 UTBINH BIÊN SOẠN  Do Host mua upload lúc trước nay  đã  DIE các Files DOC  đều bị  mất cả   , utbinh  đã  có  dự  phòng nên đã upload trong Hộp thư Gmail có tên LESSONS UTBINH . Nay dùng Host Free 4  SHARED.com cho phép lưu trữ  5 GB , các bạn Download các bài viết nầy xin cho  ý kiến vể  Utbinh để hoàn thiện : utbinhdesign@gmail.com http://www.4shared.com/file/46216511/8b74adee/FRONTPAGE__1_.html http://www.4shared.com/file/46216595/44c0e3ff/FRONTPAGE__2_.html http://www.4shared.com/file/46216657/43d7386/FRONTPAGE__3_.html http://www.4shared.com/file/46216692/d8e2c805/FRONTPAGE__4_.html http://www.4shared.com/file/46216770/a9adee90/FRONTPAGE__5_.html http://www.4shared.com/file/46216844/8eb13e77/FRONTPAGE__6_.html http://www.4shared.com/file/46216877/3c953c0e/FRONTPAGE__7_.html http://www.4shared.com/file/46216912/1b670530/FRONTPAGE__8_.html http://www.4shared.com/file/46216923/474d6665/FRONTPAGE__9_.html http://www.4shared.com/file/46216357/2f6b16d/FRONTPAGE__10_.html http://www.4shared.com/file/46216386/c05fffb6/FRONTPAGE.html http://www.4shared.com/file/46251177/5b1399f8/_2__FRONTPAGE__11_.html http://www.4shared.com/file/46251184/4582d48d/FRONTPAGE__12_.html http://www.4shared.com/file/46251192/b5fa40f9/FRONTPAGE__13_.html 7
  8. http://www.4shared.com/file/46251198/552fa9e7/FRONTPAGE__14_.html http://www.4shared.com/file/46251205/f81ad04a/FRONTPAGE__15_.html http://www.4shared.com/file/46251228/b49dce75/FRONTPAGE__16_.html http://www.4shared.com/file/46251239/da81cfa2/FRONTPAGE__17_.html http://www.4shared.com/file/46251252/1b09b1ac/FRONTPAGE__18_.html http://www.4shared.com/file/46251268/d0f10b71/FRONTPAGE__19_.html http://www.4shared.com/file/46251292/b7bcfea0/FRONTPAGE__20_.html RELATED FILES : Trong nầy có rất nhiều Links liên quan đến FRONT PAGE  http://www.4shared.com/network/search.jsp?searchmode=2&searchName=frontpage 3.ACCESS 2007 : TẠO TABLE VÀ NHẬP DỮ LIỆU VÀO TABLE . Thế giới HOSTING : http://www.hosting.net.vn/ Thế Giới WEB : http://thegioiweb.vn/default.aspx Download : Làm quen với môi trường Photoshop CS , file PDF 2.05 MB :  http://www.3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/Ebook_0926/PhotoshopCS2/chuong1.rar Trang Web phổ biến các bài học CNTT :  http://www.thuvien­it.net/library/Home/Thuvien/tinhoc/?act=3&lv=3 Trang Web Tin Học hay : http://vietcntt.com/news/index.php Links Download Windows Vista Bài Viết ngôn ngữ VN , 9.88 MB : http://www.box.net/index.php? rm=box_download_shared_file&file_id=f_146840542&shared_name=d17o3dwkkk Chinh phục Word 2007  Chinh phục Word 2007 (kỳ I)  Chinh phục Word 2007 (kỳ II)  Chinh phục Word 2007 (kỳ III)  Chinh phục Word 2007 (kỳ IV)  Chinh phục Word 2007 (kỳ V) 8
Đồng bộ tài khoản