ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ - QUY TẮC ĐÁNH DẤU THANH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
136
lượt xem
6
download

ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ - QUY TẮC ĐÁNH DẤU THANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nghe - viết đúng chính tả bài “Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ”. - Tiếp tục củng cố những hiểu biết về mô hình cấu tạo tiếng và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ - QUY TẮC ĐÁNH DẤU THANH

  1. Chính t : (Nghe vi t) ANH B IC H G CB QUY T C ÁNH D U THANH I. M c tiêu, nhi m v : - Nghe - vi t úng chính t bài “Anh b i c H g c B ”. - Ti p t c c ng c nh ng hi u bi t v mô hình c u t o ti ng và quy t c ánh d u thanh trong ti ng. II. dùng d y h c: - Bút d , phi u phô tô s n mô hình c u t o ti ng. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: - GV dán lên b ng l p 2 phi u mô hình c u - 2 HS lên b ng làm t o ti ng. trên phi u.
  2. - HS còn l i làm trên gi y nháp. - GV nh n xét, cho i m. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài.(1’) Ho t ng 2: Nghe- vi t. a) GV c bài chính t m t lư t. - HS l ng nghe. - Hư ng d n HS luy n vi t nh ng ch d vi t - HS luy n vi t. sai: Phrăng- ơ Bô-em. b) GV c cho HS vi t. c) Ch m, ch a bài. - GV c l i 1 l n. - HS t ch a l i.
  3. - Ch m 5-7 bài. - GV nh n xét. Ho t ng 3: Làm BT chính t . a) Hư ng d n HS làm BT 1 (6’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. Cho HS k mô hình c u t o. Ghi v n c a ti ng nghĩa và ti ng chi n vào mô hình. Ch ra ti ng nghĩa và ti ng chi n có gì gi ng và khác nhau. - Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân.
  4. - GV nh n xét, ch t l i V n Âm Ti ng u Âm Âm Âm cu i m chính nghĩa ng ĩa chi n ch iê n S gi ng nhau gi a 2 ti ng là: âm chính c a m i ti ng u là nguyên âm ôi ia, iê. S khác nhau là: ti ng nghĩa không có âm cu i, ti ng chi n có âm cu i. b) Hư ng d n HS làm BT 2 (2’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c.
  5. Nêu quy t c ghi d u thanh ti ng nghĩa và ti ng chi n. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày. - GV nh n xét, ch t l i. 3. C ng c , d n dò: - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS ghi nh quy t c ánh d u thanh trong ti ng, làm vào v BT 2. - D n HS chu n b cho ti t sau. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản