intTypePromotion=3

Bài 1: Giới thiệu lập trình Java

Chia sẻ: Phan Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
183
lượt xem
66
download

Bài 1: Giới thiệu lập trình Java

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lịch sử Java: Java được viết bởi James Gosling vào 6/1991 trong dự án top box project, Ban đầu gọi là Oak, Được đổi tên thành Java 1.0 năm 1995, Khẩu hiệu "Write Once, Run Anywhere" (WORA), Phiên bản mới nhất J2SE.7 (Dolphin).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 1: Giới thiệu lập trình Java

  1. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM NHẬP MÔN LẬP TRÌNH JAVA 1
  2. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM Bài 1: Giới thiệu lập trình Java 1. Lịch sử JDK 2. Cài đặt JDK và IDE
  3. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java Lịch sử Java  Java được viết bởi James Gosling vào 6/1991 trong dự án top box project  Ban đầu gọi là Oak  Được đổi tên thành Java 1.0 năm 1995  Khẩu hiệu "Write Once, Run Anywhere" (WORA) James A. Gosling  Phiên bản mới nhất J2SE.7 (Dolphin) 3
  4. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java Phân loại  J2SE (Java 2 Standard Edition) – Ứng dụng Desktop  J2EE (Java 2 Enterprise Edition) – Ứng dụng Enterprise  J2ME (Java 2 Mobile Edition) – Ứng dụng Mobile 4
  5. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java Cài đặt Java 5  Tải java 5 từ www.java.sun.com  Thiết lập JAVA_HOME 5
  6. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java Cài đặt IDE  Netbeans – version 6.0 – Tải từ: www.netbeans.org  JBuilder  JCreator  JEdit  Notepad 6
  7. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java Thiết lập CLASSPATH 7
  8. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java HelloWorld Application 1 // HelloWorld.java 2 // Printing multiple lines in a dialog box 3 4 // Java extension packages 5 import javax.swing.JOptionPane; // import class JOptionPane 6 7 public class HelloWorld { 8 9 // main method begins execution of Java application 10 public static void main( String args[] ) 11 { 12 JOptionPane.showMessageDialog( 13 null, "Welcome\nto\nJava\nProgramming!" ); 14 15 System.exit( 0 ); // terminate application 16 17 } // end method main 18 19 } // end class HelloWorld 8
  9. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java HelloWorld 1 Application 1 // HelloWorld_1.java 2 // Printing multiple lines in console 3 4 public class HelloWorld _1{ 5 6 // main method begins execution of Java application 7 public static void main( String args[] ) 8 { 9 10 System.out.println(“Welcome\nto\nJava\nProgramming!”); 11 12 13 } // end method main 14 15 } // end class HelloWorld_1 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản