intTypePromotion=1

Bài giảng Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng (1945-1975) - TS. GVCC. Nguyễn Việt Hùng

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
229
lượt xem
42
download

Bài giảng Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng (1945-1975) - TS. GVCC. Nguyễn Việt Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng (1945-1975) nêu Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng (9/1945- 12/1946), Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 -1954), Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta ở miền Nam ( 1954 -1975).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng (1945-1975) - TS. GVCC. Nguyễn Việt Hùng

 1. ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG (1945-1975) TS. GVCC NGUYỄN VIỆT HÙNG TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TRƯỜNG CÁN BỘ TP. HỒ CHÍ MINH
 2. NỘI DUNG I. ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG (9/1945- 12/1946) II. ĐẢNG LÃNH ĐẠO KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ (1945 -1954) III. ĐẢNG LÃNH ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA Ở MIỀN NAM ( 1954 -1975)
 3. I. ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG (9/1945- 12/1946) 1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ 2. CHỦ TRƯƠNG BIỆN PHÁP CỦA ĐẢNG TA 3. Ý NGHĨA, BÀI HỌC KINH NGHIỆM
 4. 1. Anh chị cho biết khi nào mình đã gặp những tình huống khó khăn mà người ta thường gọi là “Nghìn cân treo sợi tóc” ? 2. Khi gặp một tình thế hiểm nghèo, anh chị thường làm gì? 3. Anh chị có biết một điều gì liên quan đến việc giữ chính quyền sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?
 5. 1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ a. Đặc b. Đặc điểm tình điểm tình hình quốc hình trong tế nước
 6. a. Đặc điểm tình hình quốc tế • Thuận lợi: Một loạt các nước XHCN ra đời. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ. Phong trào hòa bình, dân sinh, dân chủ trong các nước TBCN.
 7. a. Đặc điểm tình hình quốc tế • Khó khăn: Mỹ và phương Tây bao vây, cô lập Liên Xô, các nước XHCN. CN thực dân mới xuất hiện. Những liên minh đế quốc hình thành đi xâm lược, thống trị thuộc địa.
 8. b. Đặc điểm tình hình trong nước Thuận lợi Vai trò lãnh Tinh thần Có Nhà đạo và uy yêu nước nước cách tín của Cách mạng mạng của Đảng, chủ của nhân dân, do dân, tịch Hồ Chí dân Việt vì dân. Minh. Nam.
 9. b. Đặc điểm tình hình trong nước Khó khăn: nghìn cân treo sợi tóc ; chiến đấu giữa vòng vây Giặc ngoại Giặc đói Giặc dốt xâm và nội phản
 10. 2. Chủ trương biện pháp của Đảng ta a. Xây dựng củng cố chính quyền Cách mạng b. Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù c. Xây dựng thực lực Cách mạng Việt Nam về mọi mặt
 11. a. Xây dựng củng cố chính quyền Cách mạng Xây dựng và ban Tổ chức hành Hiến Tổng Pháp Bãi bỏ các tuyển cử, sắc luật 1946. Giải tán bầu Quốc của chế hội đầu các tổ độ cũ chức tiên chính quyền cũ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2