intTypePromotion=3

Bài giảng Giáo dục công dân 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Tiết 2)

Chia sẻ: Dung Hải Phòng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
12
lượt xem
0
download

Bài giảng Giáo dục công dân 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giáo dục công dân 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Tiết 2) tìm hiểu về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, quyền thảo luận và kiến nghị với Nhà nước về các vấn đề chung của xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giáo dục công dân 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Tiết 2)

 1. Các đạI biểu đưa tay biểu quyết
 2. 2.Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, quyền thảo luận và kiến nghị với Nhà nước về các vấn đề chung của xã hôi    Quyền cơ bản đầu tiên của công dân được quy định tại Hiến pháp năm 1992 là “Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà Nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng dân ý”
 3. Dân chủ gián tiếp: Bầu ra lớp trưởng, tổ trưởng để các bạn đó thay mặt tập thể học sinh làm việc với Ban giám hiệu, với các thầy, cô giáo chủ nhiệm và bộ môn trong quá trình điều hành duy trì trật tự kỉ cương học tập, sinh hoat tại trường, lớp Dân chủ trực tiếp : Tập thể học sinh bàn bạc, đề xuất và ra nghị quyết chung về việc tổ chức các hình thức, nội dung học tập, sinh hoạt tập thể, các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo của lớp, trường phạm vi nội quy, điều lệ trường cho phép.
 4.       Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội quyền thảo luận và kiến nghị với nhà nước về vấn đề chung của xã hội là thực thi hình thức dân chủ trực tiếp ở nước ta Việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước được phân biệt ở hai cấp độ pham vi Cả nước Phạm vi Cơ sở
 5. Ở phạm vi cả nước Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng cách nào? a) Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến các quyền và lợi ích cơ bản của mọi công dân như Hiến pháp, Luật hôn nhân và gia đình, Luật hình sự…
 6. Ví dụ Lấy ý kiến toàn dân 6 nhóm vấn đề về thuế TNCN 15/06/2007 - Bắt đầu từ hôm nay (15/6) cho đến 15/8, Dự thảo Thuế thu nhập cá nhân sẽ được Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức lấy ý kiến toàn dân trước khi đưa ra thảo luận và thông qua trong Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XII. Lấy ý kiến của toàn dân về thuế TNCN
 7. b)        Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu ý dân. Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước dân chủ nhân dân đã quy định “ nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia”( Điều 21) nếu được tổng số hai phần ba nghị viên đồng ý.
 8. Các đạI biểu đưa tay biểu quyết
 9. Ở phạm vi cơ sở Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của  mình bằng cách nào?        Dân chủ trực tiếp được thể hiện theo cơ chế  “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhân dân được  tông tin đầy đủ chính sách pháp luật của nhà nước,       
 10. Theo quy chế dân chủ ở xã, các công việc ở xã được  chia thành 4 loại Những việc phải được thông báo  để dân biết và thực hiện Những việc dân bàn và quyết định  trực tiếp BỐN LOẠI Những việc dân thảo luận, tham gia ý kiến  trước khi chính quyền xã quyết định Những việc nhân dân ở xã giám sát,  kiểm tra.
 11. Những việc phải được thông báo  để dân biết và thực hiện Phát tờ rơi tuyên truyền  Các hoa  hậu tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đội mũ bảo hiểm
 12. Những việc dân thảo luận, tham gia ý kiến   trước khi chính quyền xã quyết dịnh Dự thảo quy hoạch,kế hoạch phát triển kinh tế,  xã hội ở địa phương, kế hoạch sử dụng đất,  xây dựng cơ sở hạ tầng do xã quản lí Những việc dân bàn và quyết định  trực tiếp Như chủ trương và mức đóng góp xây dựng các  công trình phúc lợi công cộng, cơ sở hạ tầng  hương ước quy ước
 13. Những việc nhân dân  ở xã giám sát, kiểm tra Hoạt động của chính quyền xã dự toán và  quyết toán ngân sách xã, giải quyết khiếu nại  tố cáo của người dân địa phương, kết quả  thanh tra, kiểm tra các vụ tiêu cực, tham  nhũng liên quan đến cán bộ xã
 14. Cán bộ xã giải quyết khiếu kiện của dân
 15. 3.Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.  Quyền khiếu nại, tố cáo là gì ? Là một quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp quy định, là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại.
 16. a. Ai có quyền khiếu nại, tố cáo ?  Đối với khiếu nại :      Những công dân, tổ chức có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại do hành vi hoặc quyết định trái pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan hành chính gây ra, có quyền khiếu nại.
 17. Đối với tố cáo :     Mọi công dân khi phát hiện thấy việc làm trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, cơ quan, cá nhân đều có quyền tố cáo.
 18. Mục đích của khiếu nại là gì?      Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của chính người khiếu nại đã bị xâm hại. Mục đích của tố cáo là gì ?      Nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.
 19. b. Ai có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo?  Đối với khiếu nại:      Trước hết, người đứng đầu cơ quan hành chính phải giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi hành chính của chính mình và của cán bộ công chức do mình quản lí. Việc quy định này tạo điều kiện cho cơ quan, công chức hành chính có cơ hội xem xét, khắc phục kịp thời hậu quả do sai sót trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật.
 20. Khiếu nại của người dân Tòa án
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản