intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền dân chủ

Xem 1-20 trên 3810 kết quả Quyền dân chủ
 • Nhóm tác giả nghiên cứu những cơ sở lí luận và thực tiễn trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về vấn đề bảo hộ công dân, từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao công tác bảo hộ công dân. Trên cơ sở những giải pháp kiến nghị đó nhóm tác giả hy vọng công tác bảo hộ công dân của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

  pdf8p vimarillynhewson 17-05-2022 2 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích quan niệm về giá trị, đặc trưng phổ biến và tính đặc thù của Nhà nước pháp quyền trong mối liên hệ với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

  pdf12p viellenkullman 13-05-2022 8 1   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu tài liệu để từ đó khôi phục lại bức tranh toàn cảnh về nước Mỹ trong thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI, từ đó chứng minh được tiềm lực siêu cường của Mỹ; thông qua nghiên cứu tài liệu, tập trung làm rõ tham vọng của Mỹ trong thế kỷ XXI trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quân sự, chính trị, văn hóa,... Từ đó có nhận định khách quan hơn về những chính sách cho việc bảo vệ ngôi bá quyền của Mỹ.

  pdf61p phuanhphu 13-05-2022 20 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về bảo đảm sự độc lập của Thẩm phán (là chủ thể xét xử chuyên nghiệp) trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự. Đó là khái niệm, đặc trưng về sự độc lập của Thẩm phán, khái niệm về sự bảo đảm, cơ chế bảo đảm sự độc lập của Thẩm phán trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 7 1   Download

 • Để thực thi các quy định về quyền con người nói chung và quyền sống nói riêng, bài viết phân tích các vấn đề sau: i) Đảm bảo bình đẳng thực chất thể hiện qua việc cung cấp các cách thức tiếp cận thông tin, cách thức giải quyết vấn đề pháp lý cho người phạm tội. ii) Không phân biệt đối xử giữa chủ thể bị tổn hại và chủ thể phạm tội.; iii) Được xét xử công bằng bởi Tòa án và cải cách tư pháp nhằm định tội danh đúng mức độ và hành vi.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 11 2   Download

 • Một trong các hình thức nhân dân tham gia vào hoạt động tư pháp được thể hiện bằng việc tham gia hoạt động bào chữa, bảo vệ thông qua chế định bào chữa viên nhân dân. Chế định bào chữa viên nhân dân mặc dù đã được pháp luật quy định, tuy nhiên trong thực tế áp dụng vẫn còn những bất cập nhất định. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về bào chữa viên nhân dân.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 6 2   Download

 • Bài viết tập trung trình bày khái quát về thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp, phân tích đặc trưng, chủ thể tham gia và sự cần thiết của đấu giá quyền sử dụng đất trong thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp. Cuối cùng sẽ đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất góp phần nâng cao tính thị trường trong thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p atarumoroboshi 05-05-2022 9 1   Download

 • Tuyên ngôn độc lập là văn kiện có ý nghĩa trọng đại không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với những người yêu chuộng tự do và hòa bình trên thế giới. Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh hội tụ đầy đủ các yếu tố của một bài diễn văn vĩ đại: Cấu trúc chặt chẽ của bài diễn thuyết trước công chúng; chủ đề quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam được thể hiện một cách trang trọng mà tràn đầy xúc cảm; lập luận nhân quả phức hợp với các luận cứ có sự thiêng liêng của những giá trị tinh thần phổ quát của nhân loại, sự thâm trầm của lịch sử và sức nặng của sự thật.

  pdf9p viindranooyi 07-05-2022 23 1   Download

 • Nội dung cuốn sách Những chặng đường lịch sử phần 1 đề cập đến hai thời kỳ đấu tranh cách mạng có quan hệ đến sự tồn vong của dân tộc - chuẩn bị giành chính quyền và năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám 1945 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mời các bạn tham khảo!

  pdf416p lavender2022 26-04-2022 5 1   Download

 • Đất nước Việt Nam trải dài hàng chục thế kỷ đấu tranh anh dũng, quật cường. Đó là lịch sử của dân tộc anh hùng mà sự sống còn và phát triển luôn gắn liền với lịch sử các cuộc đấu tranh chống quân xâm lược. Bài viết trình bày về tinh thần phòng thủ biển Đông cao độ của triều Nguyễn từ 1800-1884, thông qua việc thực hiện các chính sách bảo vệ biển đảo tích cực, có hiệu quả.

  pdf10p vistephenhawking 20-04-2022 4 0   Download

 • Bài viết tập trung chỉ ra những nội dung cần tích hợp, một số hình thức chuyển tải và nguyên tắc chung khi tiến hành nội dung này nhằm nâng cao hiệu quả công tác tích hợp vấn đề này trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông.

  pdf4p vistephenhawking 20-04-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nêu lên một cái nhìn khách quan và lịch sử về quá trình thực hiện cải cách ruộng đất ở Kiến An; rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo và chỉ đạo trong cải cách ruộng đất ở Kiến An, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng mới.

  pdf123p badbuddy10 21-04-2022 9 0   Download

 • Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các hoạt động đấu tranh đòi tự do dân chủ của Nguyễn An Ninh, Phan Châu Trinh và nhiều trí thức yêu nước trên diễn đàn báo chí, nghị trường ở Sài Gòn diễn ra sôi động, trong đó nổi lên là hoạt động của Đảng Lập hiến do Bùi Quang Chiêu lãnh đạo. Bài viết đi sâu phân tích bối cảnh ra đời, hoạt động và những tác động của Đảng Thanh niên ở Nam Kỳ từ năm 1926 đến năm 1927.

  pdf8p viedison 13-04-2022 2 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp: Số 23/2021 trình bày các nội dung chính sau: Số hóa và thách thức đối với tư pháp quốc tế; Quyền hạn của các chủ thể thanh tra liên quan đến xử lý văn bản khiếm khuyết trong hoạt động thanh tra; Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng mua bán Condotel tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p viplato 05-04-2022 4 0   Download

 • Trinh Quán Chính Yếu là bộ sử nổi tiếng, ghi lại kinh nghiệm trị nước của Đường Thái Tông, cách thức Đường Thái Tông huy động sức mạnh của dân, kích thích nhân tài phát huy hết năng lực, tạo nên thời đại thái bình và phát triển bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, để lại cho hậu thế những bài học kinh nghiệm quý báu. Nội dung sách được biên soạn thành 10 quyển và được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm 4 quyển, bàn luận các vấn đề về đạo làm vua, bổ nhiệm người hiền, chọn quan, định phận thái tử và chư vương,... Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf158p cucngoainhan9 07-04-2022 6 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của VKSND thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf119p badbuddy10 02-04-2022 8 2   Download

 • Mục đích tổng quát của luận án là xây dựng luận cứ khoa học cho các giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam, góp phần phát huy dân chủ, bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân trong quá trình đổi mới đất nước hiện nay.

  pdf169p badbuddy09 29-03-2022 13 2   Download

 • Về bản chất, pháp luật là công cụ quan trọng, chủ yếu để quản lí nhà nước và xã hội. Vì vậy, tinh thần thượng tôn pháp luật luôn được đề cao, đặc biệt trong nhà nước pháp quyền. Bài viết gợi mở một số khuyến nghị nhằm tiếp tục xác định giới hạn của pháp luật Việt Nam để hạn chế tình trạng vừa thừa, vừa thiếu dễ dẫn đến lạm dụng, lãng phí pháp luật.

  pdf12p viottohahn 28-03-2022 6 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là phân tích những giá trị có tính phổ biến và những yếu tố hợp lý của NNPQ có thể vận dụng vào quá trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào; xây dựng luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng NNPQ CHDCND Lào của dân, do dân và vì dân.

  pdf173p badbuddy09 29-03-2022 3 0   Download

 • Bài viết xem xét bản chất pháp lý của quyền sở hữu dưới hai góc độ (1) quyền sở hữu là quyền tự nhiên của con người và (2) quyền sở hữu là quyền lực mà xã hội trao cho chủ sở hữu. Từ đó tác giả xác định bốn đặc điểm của quyền sở hữu bao gồm: (i) Quyền sở hữu là quyền năng của chủ thể đối với tài sản của chính mình; (ii) Quyền sở hữu chứa đựng cả yếu tố vật quyền và yếu tố trái quyền; (iii) Quyền sở hữu chỉ bị hạn chế theo ý chí của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật; (iv) Quyền sở hữu có tính liên tục.

  pdf7p viottohahn 28-03-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quyền dân chủ
p_strCode=quyendanchu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2