intTypePromotion=3

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - GV: Nguyễn Phong Nguyên

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

1
746
lượt xem
249
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - GV: Nguyễn Phong Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán này cung cấp những kiến thức cần thiết về môn hệ thống thông tin kế toán, giúp các bạn nắm rõ nội dung bài học và học tập tốt hơn về môn hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - GV: Nguyễn Phong Nguyên

 1. Hệ thống thông tin kế toán (HP2) GV: Nguyễn Phong Nguyên Phone: 0948246655 Email: nguyenphongnguyenabc@yahoo.com
 2. Giới thiệu môn học -Tổng quan về môn học - Mục tiêu - Phương pháp giảng dạy và học tập
 3. Tài liệu tham khảo và yêu cầu - Điều kiện tiên quyết - Kế toán tài chính - Hệ thống thông tin kế toán HP1 - Tài liệu tham khảo - Hệ thống thông tin kế toán – Bộ môn HTTTKT - Accounting Information Systems – Gelinas and Sutton (2005) - Phần mềm - Visio
 4. Chương trình học Buổi Nội dung C1: Tổng quan về HTTTKT 1 C1: Tổng quan về HTTTKT (tt) + Bài tập 2 C1: Tổng quan về HTTTKT (tt) + Bài tập 3 C2: Kiểm soát HTTTKT 4 C2: Kiểm soát HTTTKT (tt) 5 C2: Bài tập kiểm soát HTTTKT 6 C3: Chu trình kế toán 7
 5. Chương trình học Buổi Nội dung C3: Chu trình kế toán 8 C3: Bài tập chu trình kế toán 9 Kiểm tra giữa kỳ 10 C4: Phân tích hệ thống 11 C5: Thiết kế hệ thống 12 Bài tập phân tích thiết kế hệ thống 13 C6: Chuyển đổi và vận hành HT + Bài tập 14 Ôn tập 15
 6. Đánh giá kết quả - Kiểm tra giữa kỳ: 30% - Thời gian: 60 phút - Không sử dụng tài liệu - Thi cuối khóa: 70% - Thời gian: 90 phút - Không sử dụng tài liệu
 7. How to pass the unit? - Phải có đủ 2 cột điểm? - Điểm giữa kỳ và cuối kỳ phải trên 50%? - Đi học đầy đủ (không vắng trên 20% số giờ)?
 8. Tổng quan về HTTTKT - Hệ thống - Thành phần hệ thống - Hệ thống thông tin kế toán - Phân loại HTTTKT - Công cụ HTTTKT - Phát triển HTTTKT
 9. Hệ thống Tập hợp các thành phần phối hợp với nhau để hoàn thành một loạt các mục tiêu của tổ chức
 10. Hệ thống Đầu vào Xử lý Đầu ra (input) (Process) (Output) Môi trường (Environment)
 11. Hệ thống thông tin kế toán Saving Financial Information intermediaries intermediates Business ideas
 12. Phân loại hệ thống Financial Management Accounting Accouting Users? Objectives?
 13. Phân loại hệ thống (tt) Computerised/ Manual Automated?
 14. Mô hình xử lý (Kế toán tài chính) Input? Journal Process? Output? Detail ledge, GL Trial balance FS (PL,IS,CF)
 15. Mô hình xử lý (Kế toán quản trị) ROI=20%, I = 1,000Mil Director S=800Mil (800 units) Sale Purchasing Acc Dep’t Manufacturing Dep’t Dep’t E=40mil E=40mil Store 2 Store 3 Plan 2 Store 1 Plan 1 S1=500Mil S2=200Mil S3=100Mil Cost? Exp=50mil Exp=20Mil Exp=10Mil
 16. Công cụ hệ thống – Lưu đồ Mô tả quá trình luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận trong một tổ chức cũng như những xử lý kiểm soát liên quan. Nguyên tắc vẽ - Một cột: một phòng ban hay một bộ phận - Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới
 17. Công cụ hệ thống – Lưu đồ Lập HĐ Hoá đơn Xử lý thủ công Chứng từ Dòng luân chuyển Chứng từ nhiều chứng từ liên Hoá đơn Điểm nối trong Xử lý tự động 1 Lập HĐ trang
 18. Công cụ hệ thống – Lưu đồ 2 Điểm nối sang trang Lưu trên hệ thống HTK Lưu trên giấy tờ (thủ công) Kho Chuyển đến bộ phận khác Lời chú giải
 19. Phát triển HTTTKT ...là quá trình xây dựng hay sửa chữa hệ thống

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản