intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Hướng dẫn viết tiểu luận

Chia sẻ: Thân Văn Dũng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
343
lượt xem
82
download

Bài giảng Hướng dẫn viết tiểu luận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hướng dẫn viết tiểu luận hướng dẫn cho học viên cách viết tiểu luận theo chủ đề và viết theo tình huống, nhằm phát huy khả năng tư duy phân tích tình huống, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống, rèn luyện các kĩ năng của công chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hướng dẫn viết tiểu luận

 1. HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN
 2. 1.Viết tiểu luận - Theo chủ đề - Viết theo tình huống Collect by Company Logo www.thuonghieuso.net
 3. Theo chủ đề Theo tình huống Tìm giải pháp Tìm giải pháp hoàn thiện xử lí vụ việc vấn đề Phân tích, đánh giá, Phân tích, chứng minh (thông qua đánh giá vụ việc nhiều tình huống) Đưa ra một vấn đề Đưa ra một sự kiện, có tính cách tổng quát sự việc cụ thể Collect by Company Logo www.thuonghieuso.net
 4. 2. Mục tiêu của việc viết tiểu luận theo tình huống - Phát huy khả năng tư duy phân tích tình huống - Nâng cao khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống - Rèn luyện các kĩ năng của công chức: + Trình bày, viết + Xây dựng phương án giải quyết + Lựa chọn phương án giải quyết + Tổ chức thực hiện - Kích thích tính tích cực chủ động tham gia khóa học - Đánh giá chính xác kết quả học tập của Collect by học viên. Company Logo www.thuonghieuso.net
 5. 3. Các tiêu chí đánh giá tiểu luận Phù hợp Tình huống Tối Lựa chọn Lập luận Phân tích Thấu ưu phương án khoa học tình huống đáo Xây dựng phương Collect by án www.thuonghieuso.net PhongLogo Company phú
 6. 4. Trình tự và nội dung tiểu luận • M ục l ục • Lời nói đầu • Phần I: Mô tả tình huống • Phần II: Phân tích và giải quyết tình huống • Phần III: Kết luận và kiến nghị • Danh mục tài liệu tham khảo Collect by Company Logo www.thuonghieuso.net
 7. 4.1. Mục lục • Liệt kê đầy đủ các phần nội dung và số trang tương ứng Collect by Company Logo www.thuonghieuso.net
 8. 4.2. Lời nói đầu - Lí do chọn tình huống - Sau khóa học có thêm những nhận thức gì - Lời cám ơn, mong nhận được sự góp ý Kí tên Collect by Company Logo www.thuonghieuso.net
 9. 4.3. Phần I: Mô tả tình huống • Tình huống - Câu chuyện về sự kiện, sự việc cụ thể - Trong lĩnh vực Quản lí hành chính NN - Có “vấn đề” • Cách thức mô tả tình huống - Theo lối kể chuyện - Cô đọng - Kết cấu logic về thời gian, không gian - Dữ liệu hợp lí, sát thực tiễn - Kết thúc “mở” Collect by Company Logo www.thuonghieuso.net
 10. 4.4. Phần II: Phân tích và giải quyết tình huống 4.4.1. Phân tích nguyên nhân và hậu quả  Nguyên nhân: - Thiếu sót trong tổ chức và hoạt động quản lí của cơ quan nhà nước - Bất cập trong hệ thống văn bản QPPL - Sự thiếu trách nhiệm, sa sút phẩm chất, đạo đức của CBCC - Sự kém hiểu biết pháp luật của các bên liên quan - Sự thiếu tôn trọng pháp chế của các bên liên quan - Sự mất đoàn kết nội bộ của cơ quan nhà nước hoặc mâu thuẫn trong nhân dân. Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 11. 4.4.1. Phân tích nguyên nhân và hậu quả (tiếp)  Hậu quả của tình huống Thiệt hại vật chất Thiệt hại phi vật chất Tiền Cá nhân Tài sản T ập thể Khoản phải đền bù Xã hội Collect by Company Logo www.thuonghieuso.net
 12. 4.4.2. Xác định mục tiêu giải quyết tình huống • Mục tiêu trực tiếp: Là mục tiêu đầu tiên khi giải quyết tình huống. • Mục tiêu hướng tới: - Tăng cường pháp chế XHCN, kỷ cương phép nước - Bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích chính đáng của CQNN, tổ chức và công dân - Giải quyết hài hòa giữa tính pháp lí, lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội. Collect by Company Logo www.thuonghieuso.net
 13. 4.4.3. XD và lựa chọn phương án giải quyết • Xây dựng phương án: - Tối thiểu 2 phương án - Có giải thích: Lí do, Ưu điểm, nhược điểm. • Lựa chọn phương án: - Đáp ứng được nhiều nhất các mục tiêu đề ra; nhược điểm của phương án có thể chấp nhận được - Có tính khả thi - Có tình, có lí Collect by Company Logo www.thuonghieuso.net
 14. 4.4.4. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã được lựa chọn - Lập biểu đồ theo thời gian, tiến độ - Phân công trách nhiệm thực hiện - Tổ chức kiểm tra, kiểm soát - Tổ chức đền bù vật chất (Nếu có) - Xác định nguồn lực - Tổng kết, báo cáo Collect by Company Logo www.thuonghieuso.net
 15. 5. Phần III: Kết luận và kiến nghị - Tóm tắt lại quá trình xử lí tình huống - Đề xuất kiến nghị. 6. Danh mục tài liệu tham khảo Collect by Company Logo www.thuonghieuso.net
 16. 5. Hình thức bìa tiểu luận BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC ___________________________________________ TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ T£N T×NH HUè NG: Họ và tên : Chức vụ: Đơn vị công tác: Lớp: Hµ né i, th¸ng n¨m Collect by Company Logo www.thuonghieuso.net
 17. Collect by Company Logo www.thuonghieuso.net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản