intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu hướng dẫn viết tiểu luận môn học Thị trường lao động

Chia sẻ: Nguyễn Ngoc Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

111
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giúp sinh viên rèn luyện khả năng viết luận, khả năng trình bày một nội dung khoa học theo kết cấu chuẩn; rèn luyện cho sinh viên phương pháp giải quyết một vấn đề phát sinh trên thực tế một cách khoa học và logic trên cơ sở tham khảo những tài liệu thứ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn viết tiểu luận môn học Thị trường lao động

  1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  I.                   MỤC ĐÍCH ­          Giúp sinh viên rèn luyện khả  năng viết luận, khả  năng trình bày một nội dung   khoa học theo kết cấu chuẩn. ­          Rèn luyện cho sinh viên phương pháp giải quyết một vấn đề phát sinh trên thực   tế một cách khoa học và logic trên cơ sở tham khảo những tài liệu thứ cấp. ­          Đánh giá kiến thực đã tích lũy được trong quá trình học tập trên lớp. Bài tiểu  luận này sẽ  thay thế  bài thi hết môn và được tính vào điểm kết luận của môn học   với trọng số 70%. II.                NHỮNG NGUYÊN TẮC QUY ĐỊNH 1. Về nội dung ­          Tiểu luận là một bài viết ngắn để trình bày quan điểm, nghiên cứu phát hiện về  một chủ  đề  nào đó mà người viết tâm đắc. Dù viết về  một vấn đề  gì thì nội dung  của một bài tiểu luậntrình bày như sau: PHẦN : MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn chủ đề  2. Mục tiêu nghiên cứu chủ đề 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu chủ đề 4. Phương pháp nghiên cứu  5. Nguồn số liệu  6. Kết cấu Chương 1 : Chương 2 :  Chương 3 : V v v v v PHẦN:  NỘI  DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN  1.1 Một số khái niệm 1.2 Các vấn đề mang tính lý luận có liên quan đến chủ đề nghiên cứu ­ kinh tế xã hội ­ Pháp luật Nhà Nước ­ ……. CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Giới thiệu khái quát về địa phương có vấn đề nghiên cứu 2.2 Thực trạng chủ đề nghiên cứu. CHƯƠNG 3 :GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ   3.1. Phương hướng, mục tiêu, thách thức và giải pháp cho chủ đề nghiên  cứu trong thời gian tới. 3.1.1 Phương hướng  3.1.2 Mục tiêu
  2. 3.1.3 Thách thức a. Ngoài nước:  b. Trong nước:  3.1.4 Giải pháp 3.2 Nhận xét và một số kiến nghị 3.2.1 Nhận xét 3.2.2 Một số kiến nghị: PHẦN: KẾT LUẬN Trong một bài tiểu luận, vấn đề chính có thể được phân tích thành nhiều vấn đề nhỏ  để giải quyết từng phần. Khi giải quyết những vấn đề này thì tác giả cũng phải nêu  được vấn đề  đó, sau đó sử  dụng những luận cứ  lý thuyết, các số  liệu và lập luận   tham khảo từ các tài liệu khoa học để phân tích. Cuối cùng là đưa ra những kết luận,   đánh giá của mình về vấn đề đó. ­         Sinh viên tự chọn chủ đề bài tiểu luận cho mình. Có thể tham khảo các mảng đề  tài ở phần III. Đề tài phải gắn với nội dung của môn học như cung, cầu lao động, giá  cả sức lao động, chính sách thị trường lao động, thông tin thị trường lao động,dịch vụ  việc làm... Nên tham khảo ý kiến giáo viên trong buổi phụ  đạo hướng dẫn nếu   không chắc chắn về tên chủ đề . ­          Thông thường có thể  chia thành 2 phần chính là (1) thực trạng về vấn đề  đó và  (2) các giải pháp (hoặc kết luận và khuyến nghị) rút ra. Có thể kết cấu thành 3 phần,   trong đó phần 1 là cơ sở lý luận về  vấn đề  nghiên cứu, hai phần còn lại giống như  trên. ­          Số liệu sử dụng trong bài tiểu luận phải đảm bảo tính cập nhật, bắt buộc phải   có trích dẫn nguồn gốc. 1. Về định dạng: ­          Tiểu luận đánh máy trên khổ giấy A4, dài tối thiểu 20 trang, trình bày một mặt,   sáng sủa, dễ đọc, không đóng bìa bằng giấy bóng kính. ­         Không sử dụng các từ viết tắt trong bài tiểu luận ­         Lề phải để cách tối thiểu 3cm. ­          Các tiểu mục của tiểu luận được đánh số  thành nhóm chữ  số, nhiều nhất là ba   chữ số (ví dụ 1.2.2.) ­         Cấu trúc bài viết gồm: o       Trang bìa: trình bày theo mẫu kèm theo.( xem cuối trang) o        Bắt đầu trang tiếp theo là nội dung bài tiểu luận (chỉ đánh số trang cho phần nội  dung này) o       Tài liệu tham khảo (bắt đầu trang mới): trình bày theo quy định trong mục 6 o       Phụ lục (bắt đầu trang mới nếu có) o       Mục lục: Nên trình bày trong một trang. 1. Về trích dẫn các tài liệu tham khảo ­          Tài liệu trích dẫn là những câu văn, công thức, định lý rõ ràng mà chủ quyền tác  giả  thuộc về  người viết gốc và tác giả  dùng nó vào việc chứng minh. Khi có trích   dẫn trong bài viết, phải ghi rõ nguồn gốc trích dẫn đó là từ đâu theo hướng dẫn dưới  đây. Ví dụ 1: Trích dẫn ngắn trong ngoặc kép:
  3. “Trong các giai đoạn phát triển khác nhau của nhân loại, việc học của con người rất   khác nhau.” (Lam, 2004, tr.6) Ví dụ 2: Nếu trích một đoạn dài: Trong các giai đoạn phát triển khác nhau của nhân loại, việc học của con người rất   khác nhau. Tuy nhiên, đứng trước quá trình toàn cầu hóa ngày nay, khi khối lượng   kiến thức bùng nổ với cấp số nhân thì năng lực sáng tạo, làm việc độc lập, năng lực   tự học, năng lực thích ứng, sự nhạy cảm... lại trở nên quyết định (Lam, 2004, tr.6) ­          Trong ngoặc đơn sau mỗi đoạn trích dẫn là tên tác giả, năm xuất bản và trang   được trích dẫn. Tên tác giả này phải được ghi lại trong phần tài liệu tham khảo. Nếu  là trích dẫn một đoạn dài  như  ví dụ  2 thì toàn bộ  nội dung này phải đẩy vào trong   1.5cm so với lề trái ­         Tất cả những nội dung tham khảo từ tài liệu khác mà không trích dẫn nguồn đều   không có giá trị và không được chấm điểm. 1. Trình bày Footnote, Endnote ­          Trong bài viết, đôi lúc phải sử  dụng đến các ghi chú cuối chân trang (footnote)   hoặc ghi chú ở trang cuối cùng (endnote). Mục đích là nói rõ thêm hoặc gợi ý các vấn   đề  có liên quan mà người viết muốn giải thích thêm cho nội dung chính. Sau đoạn   văn cần giải thích tác giả  đánh chỉ  số  theo thứ  tự  đoạn văn cần giải thích và cuối   trang hoặc cuối nội dung bài tiểu luận đưa ra lời giải thích theo chỉ  số  từng đoạn   văn. Ví dụ: (1)    Baer, Miles  và Moran (1999) vẫn bảo lưu  ý kiến cho rằng, chính sách công   nghiệp có hại cho các nước Đông Á và là gốc rễ gây ra khủng hoảng. hoặc: (2)   Xem Ngân hàng thế giới (1998) để có phần tổng kết đầy đủ nhiều vấn đề có liên  quan về giá công nghiệp. ­         Những tài liệu được ghi chú này phải có mặt ở phần “Tài liệu tham khảo”, việc   này giúp người đọc tra cứu được các tài liệu gốc khi cần. 1. Trình bày bảng biểu, biểu đồ, hình vẽ ­          Bảng số  liệu, biểu đồ, hình  ảnh khi trích dẫn bắt buộc phải có số  thứ  tự, tên,   đơn vị tính cho các số liệu và nguồn gốc số liệu. Ví dụ: Biểu số 2: Trình độ văn hóa của lực lượng lao động Việt Nam Đơn vị tính: % so tổng lực lượng lao động
  4. Chỉ tiêu 1996 2002 2003 2004 2005 Không biết chữ 5.72 3.74 4.24 4.44 4.04 Chưa tốt nghiệp tiểu học 20.72 15.8 15.48 13.87 13.09 Tốt nghiệp tiểu học 27.7 31.71 31.51 29.73 29.09 Tốt nghiệp phổ thông cơ sở 32.08 30.46 30.4 32.36 32.58 Tốt nghiệp phổ thông trung học 13.78 18.29 18.37 19.6 21.21 Tổng số 100 100 100 100 100   Nguồn: Thống kê Lao động – Việc làm, Bộ LĐTBXH, 1996­2005 ­         Sau một số liệu, bảng số liệu hay biểu đồ, hình ảnh phải ghi thật rõ ràng nguồn   để  đảm bảo mức tin cậy. Đó có thể  là báo cáo của một cơ  quan thống kê, trích lại  của tác giả khác hoặc điều tra của chính tác giả. Nếu không có điều này thì mọi lập   luận của tác giả  dựa vào số  liệu, hình  ảnh đó sẽ  không có giá trị  và không được  chấm điểm. ­          Khi dùng bảng biểu, đồ  thị, hình vẽ để  phân tích phải nêu rõ số  của bảng biểu,   đồ thị, hình vẽ đó. Ví dụ: theo bảng số 3...   1. Danh mục tài liệu tham khảo ­          Cũng như  tài liệu trích dẫn, danh mục tài liệu tham khảo phải được ghi lại  ở  cuối bài viết. Đây là những tài liệu mà tác giả  mượn ý để  làm tiền đề  cho sáng tác   của mình. Có các loại tài liệu tham khảo khác nhau, chẳng hạn sách, một bài viết   trong một tập sách gồm nhiều tác giả, tạp chí, tài liệu từ  internet...  ứng với mỗi tài   liệu này đều có cách ghi khác nhau. Cụ thể như sau: o       Tài liệu là báo chí cần có các thông tin sau: Tên tác giả: in thường, không có dấu ngăn cách. (năm công bố): in thường, đặt trong ngoặc đơn, kết thúc bằng dấu phẩy. “Tên bài báo, bài nghiên cứu”, in thường, đặt trong ngoặc kép, kết thúc bằng   dấu phẩy. Tên báo hoặc tạp chí khoa học: in nghiêng, kết thúc bằng dấu phẩy. tập: in thường, không có dấu ngăn cách (số): in thường, đặt trong dấu ngoặc đơn, kết thúc bằng dấu phẩy. trang: in thường, kết thúc bằng dấu chấm. Ví dụ: 1.      Bùi Tất Thắng (2004), “Toàn cầu hóa và thách thức đối với lao động Việt Nam ”.  Nghiên cứu kinh tế (5), 31. o       Tài liệu là sách, luận văn, tiểu luận, báo cáo: Tên tác giả: in thường, không có dấu ngăn cách. (năm xuất bản): in thường, đặt trong ngoặc đơn, kết thúc bằng dấu phẩy.
  5. Tên sách, luận văn, tiểu luận, báo cáo: in nghiêng, kết thúc bằng dấu phẩy. Nhà xuất bản: in thường, kết thúc bằng dấu phẩy. Nơi xuất bản: in thường, kết thúc bằng dấu phẩy. Ví dụ: 2.      GS. TS. Tống Văn Đường – Đại học Kinh tế quốc dân, (2002),  Giáo trình dân số   và phát triển, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội o       Tài liệu lấy từ internet: Tên tác giả: in thường, không có dấu ngăn cách. (năm xuất bản): in thường, đặt trong ngoặc đơn, kết thúc bằng dấu phẩy. Tựa đề tài liệu tham khảo lấy từ internet: in nghiêng, kết thúc bằng dấu chấm. Được lấy về từ: http://www... : in thường, kết thúc bằng dấu chấm Ví dụ 3.      David Dapice (2004). Lịch sử hay chính sách: tại sao các tỉnh phía Bắc không tăng  trưởng   nhanh   hơn.   Được   lấy   về   từ:  http://www.fetp.edu.vn/Research_casestudy/display.cfm?fid=84. Lưu ý: ­          Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh,   Tiếng Pháp...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải giữ  nguyên văn, không  phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật. Đối với tài  liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết đến có thể  thêm phần dịch đi kèm với mỗi tài   liệu). ­         Thứ tự của danh mục tài liệu tham khảo: o       Tác giả là người nước ngoài được xếp thứ tự abc theo học. o       Tác giả là người Việt Nam xếp thứ tự abc theo tên những vẫn giữ nguyên thứ tự  thông thường của tên người Việt Nam , không đảo tên lên trước họ. o        Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự abc từ đầu của tên cơ  quan ban  hành ấn phẩm. ­          Tất cả  các tài liệu dùng để  tham khảo lấy ý trong quá trình viết tiểu luận phải   được đưa vào danh mục tài liệu tham khảo. ­         Bài tiểu luận phải có tối thiểu 01 trang tài liệu tham khảo. 1. Về phụ lục: ­          Phần này gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội   dung tiểu luận như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh, văn bản pháp luật... ­         Mỗi nội dung được trình bày thành một phụ lục riêng và được đánh số thứ tự (Ví  dụ Phụ lục 1). ­          Các phân tích có liên quan đến phụ  lục nào cần phải có đường dẫn tham chiếu   đến phụ lục đó. Ví dụ: Xem phụ lục số 2. III.             CÁC MẢNG ĐỀ TÀI GỢI Ý ­          Các gợi ý dưới đây là những mảng đề  tài lớn. Sinh viên cần thu hẹp phạm vi   nghiên cứu của đề tài lại cho phù hợp. ­         Đề tài có thể viết cho cả phạm vi Việt Nam , cho một địa phương nào đó ( Tỉnh,   thành phố, thị  xã, quận ,Huyện phường, xã hoặc có thể  viết cho phạm vi quốc tế).   Nên lựa chọn phạm vi theo không gian hẹp, ví dụ cho một tỉnh, quận, huyện, phường   xã.
  6. 1. Thị  trường lao động trong điều kiện cạnh tranh không hoàn hảo: vai trò của  nhà nước và công đoàn. 2. Thất nghiệp  ở  Việt Nam : các hình thức thất nghiệp và xu hướng  ở  Tỉnh,  thành phố……. 3. Thất nghiệp và vai trò của dịch vụ việc làm ở Tỉnh, thành phố……. 4. Thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Tỉnh, thành phố……. 5. Việc làm của người lao động và vấn đề điều tiết trong nền kinh tế thị trường 6. Thị trường lao động thanh niên ở Tỉnh, thành phố……. 7. Điều tiết thị trường lao động ở các nước công nghiệp phát triển 8. Thị trường lao động và việc làm ở Tỉnh, thành phố……. 9. Thị trường lao động Việt Nam : đặc điểm hình thành và phát triển. 10. Thị trường lao động phi chính thức ở Tỉnh, thành phố……. 11. Thị trường lao động chính thức ở Tỉnh, thành phố……. 12. Thị trường lao động giản đơn ở Tỉnh, thành phố……. 13. Thị trường lao động chất xám ở Tỉnh, thành phố……. 14. Thị trường lao động chuyên môn kỹ thuật ở Tỉnh, thành phố……. 15. Thị trường lao động nông thôn ở Tỉnh, thành phố……. 16. Thị trường lao động thành thị ở Tỉnh, thành phố……. 17. Xuất khẩu lao động ở Tỉnh, thành phố……. 18. Di chuyển lao động quốc tế: nguyên nhân và hậu quả 19. Di chuyển lao động nông thôn thành thị ở Tỉnh, thành phố……. 20. Di chuyển lao động Bắc Nam 21. Di chuyển lao động từ khu vực nhà nước sang các khu vực khác. 22. Thực trạng hoạt động của các trung tâm dịch vụ  việc làm tư  nhân  ở  Tỉnh,   thành phố……. 23. Thực trạng hoạt động của các trung tâm dịch vụ  việc làm nhà nước  ở  Tỉnh,   thành phố……. 24. Vai trò của dịch vụ việc làm trong điều tiết thị trường lao động ở Việt Nam 25. Vai trò của dịch vụ việc làm đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp 26. Thực trạng thông tin thị trường lao động ở Tỉnh, thành phố…….Việt nam 27. Giải pháp phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động ở... 28. Hội chợ việc làm với phát triển thị trường lao động ở .... 29. Sàn giao dịch việc làm với phát triển thị trường lao động ở ... 30. Phân mảng thị trường lao động ở  Tỉnh, thành phố……....: thực trạng và giải  pháp 31. Hội nhập kinh tế quốc tế với di chuyển thể nhân 32. Thực trạng và một số  giải pháp hỗ  trợ  việc làm thêm của sinh viên trường  ĐHLĐXH 33. Tác động của tiền lương đối với cung cầu lao động nghề …. Tại TPHCM 34. Phân tích cung cầu lao động tại Tỉnh, thành phố…. 35. Xu hướng việc làm trong tương lai của sinh viên trường ĐH.Lao động xã hội  36. Giải pháp nâng cao hiệu quả  hoạt động của trung tâm giới thiệu việc làm  tỉnh, tp…
  7. 37. Một Số  giải pháp phát triển thị  trường lao động trong khu vực đầu tư  nước   ngoài Tỉnh, thành phố……. Sinh viên có thể tham khảo số liệu tại một số website sau: 1.  http://www.molisa.gove.vn  2.  http://www.thitruonglaodong.gov.vn  3.  http://www.cpv.org.vn  4.  http://www.gso.gov.vn  5.  http://www.qppl.egov.gov.vn  6.  http://www.undp.org.vn  7.  http://www.worldbank.org  8.  http://www.adb.org  9.  http://www.ilo.org  10.  http://www.undp.org  BỘ LAO DỘNG THƯƠNG BINH & XàHỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG ­ XàHỘI CƠ SỞ II ­­­­­­ CHUYÊN ĐỀ TRÁCH NHIỆM XàHỘI CỦA  DOANH NGHIỆP VỀ LAO ĐỘNG
  8. ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG ……………… ………………………………………………………. GVHD: Nguyễn Ngọc Tuấn Sinh viên:                                                  Lớp:   Niên khóa : Tp.HCM, thaùng 3/2011 Tp.HCM, thaùng 3/2011
  9. BOÄ LAO ÑOÄNG THÖÔNG BINH & XAÕ HOÄI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC LAO ÑOÄNG ­ XAÕ HOÄI ( CƠ SỞ II) KHOA QUAÛN LÍ LAO ĐỘNG ­­­­­­­ TIỂU LUẬN  MÔN  THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG    PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG CẦU LAO ĐỘNG   TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY GVBM: NGUYỄN NGỌC TUẤN SINH VIÊN : LỚP :  NIÊN KHÓA :                                       TPHCM, Tháng 12 năm 2010
  10. TRƯỜNG ĐẠI HOC LAO ĐỘNG XàHỘI (SCII)            KHOA QUẢN LÝ LAO ĐỘNG             ­­­­­­­­­­                                                                         BÀI TIỂU LUẬN            MÔN :THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG                 Thực trạng việc làm và các giải pháp giải quyết việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2010­2015 GVHD :  Nguyễn Ngọc Tuấn SVTH  :   Lớp       :   TP.HCM, tháng 12 năm 2010
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2