Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương giới thiệu - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

69
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của bài giảng Kinh doanh điện tử bao gồm: Tổng quan về kinh doanh điện tử, mua hàng điện tử, marketing điện tử, hợp đồng điện tử, quản lý chuỗi cung ứng điện tử, thanh toán điện tử, quản lý quan hệ khách hàng điện tử, kinh doanh di động, xã hội điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương giới thiệu - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

6/2/2016<br /> <br /> KINH DOANH ĐIỆN TỬ<br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Điều kiện tiên quyết<br /> • Mục tiêu môn học<br /> • Đề cương chi tiết<br /> • Tài liệu tham khảo<br /> • Phương pháp đánh giá<br /> • Chính sách học tập<br /> • Giảng viên phụ trách<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Điều kiện tiên quyết<br /> – Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> • Mục tiêu môn học<br /> – Trình bày kiến thức về EB<br /> – Xây dựng chiến lược, kế hoạch EB<br /> – Phân tích, đánh giá hoạt động triển khai EB<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 6/2/2016<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Tài liệu tham khảo<br /> 1) Schneider, “E-Business”, 8e., South Western<br /> College, 2010.<br /> 2) Dave Chaffey, “E-Business and E-Commerce<br /> Management”, 4e., Prentice Hall, 2009.<br /> 3) Meier, “eBusiness and eCommerce –<br /> Managing the Digital Value Chain”, Spinger,<br /> 2009.<br /> 4) Laudon, “E-Commerce: business, technology,<br /> society”, 10e., Pearson, 2014.<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Đề cương chi tiết<br /> 1) Tổng quan về EB ([2]: 1, 2, 3)<br /> 2) Mua hàng trực tuyến ([3]: 3, [2]: 7)<br /> 3) Marketing trực tuyến ([3]: 4, [4]: 6, [2]: 8)<br /> 4) Hợp đồng điện tử ([3]: 5)<br /> 5) Quản lý chuỗi cung ứng điện tử ([3]: 6, [2]: [6])<br /> 6) Thanh toán điện tử ([1]: 11, [4]: 5, [3]: 7)<br /> 7) Quản lý quan hệ khách hàng trực tuyến ([3]: 8,<br /> [2], 8)<br /> 8) Kinh doanh di động ([3]:9)<br /> 9) Xã hội điện tử ([3]:10)<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Phương pháp đánh giá<br /> – Điểm quá trình (40%)<br /> • Bài tập nhóm (tại lớp – 15%): 02 bài<br /> • Bài tập cá nhân (tại lớp – 10%): 02 bài<br /> • Bài tập nhóm (ở nhà – 15%): 01 bài<br /> <br /> – Bài thi kết thúc môn học (60%)<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6/2/2016<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> • Chính sách học tập<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> – Đọc tài liệu trước khi đến lớp<br /> – Tham gia đầy đủ các buổi học<br /> – Thảo luận và làm bài tập tình huống tại lớp<br /> – Thực hiện đồ án môn học<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> KẾ HOẠCH HỌC TẬP<br /> NỘI DUNG<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> CH<br /> <br /> BUỔI<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tổng quan về kinh doanh điện tử<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mua hàng điện tử<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Marketing điện tử<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài tập tình huống 1 (nhóm / tại lớp)<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hợp đồng điện tử<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> Quản lý chuỗi cung ứng điện tử<br /> <br /> 6<br /> <br /> 6<br /> <br /> Thanh toán điện tử<br /> <br /> 7<br /> <br /> Bài tập tình huống 2 (nhóm / tại lớp)<br /> <br /> 8<br /> <br /> 7<br /> <br /> Quản lý quan hệ khách hàng điện tử<br /> <br /> 9<br /> <br /> 8<br /> <br /> Kinh doanh di động<br /> <br /> 10<br /> <br /> 9<br /> <br /> Xã hội điện tử<br /> <br /> 11<br /> <br /> Báo cáo bài tập tình huống 3 (nhóm / ở nhà)<br /> <br /> 12namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Giảng viên phụ trách<br /> – Trịnh Hoàng Nam<br /> • Email: namth@buh.edu.vn<br /> • HP: 0909 768 900<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2