intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý chuỗi cung ứng điện tử

Xem 1-20 trên 28 kết quả Quản lý chuỗi cung ứng điện tử
 • Nội dung chính của bài giảng Kinh doanh điện tử bao gồm: Tổng quan về kinh doanh điện tử, mua hàng điện tử, marketing điện tử, hợp đồng điện tử, quản lý chuỗi cung ứng điện tử, thanh toán điện tử, quản lý quan hệ khách hàng điện tử, kinh doanh di động, xã hội điện tử.

  pdf3p nomoney7 04-03-2017 51 3   Download

 • Bài thuyết trình Thương mại điện tử B2B: Quản lý chuỗi cung ứng và hợp tác thương mại giới thiệu về thương mại điện tử B2B, hệ thống chuỗi cung ứng, các hình thức chính của B2B trên nền internet. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Thương mại điện tử, Kinh tế.

  pdf49p nluu9184 09-05-2014 417 47   Download

 • Bài viết này là tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược phù hợp để cải thiện dòng thông tin trong chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sản xuất nói chung, đặc biệt chuỗi cung ứng điện tử tại Việt Nam.

  pdf18p caygaocaolon10 19-02-2021 30 2   Download

 • Chương 5 - Quản trị chuỗi cung ứng điện tử. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các thành phần của hệ thống phân phối, loại hình Logistics cho kênh phân phối, quản lý chuỗi cung ứng, phân phối phần mềm điện tử, bảo mật bằng kỹ thuật thủy ấn.

  pdf13p nomoney7 04-03-2017 52 7   Download

 • Bài giảng Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học do ThS. Trịnh Hoài Nam biên soạn giới thiệu tới người đọc những nội dung chính của môn học, phương pháp đánh giá sinh viên đối với môn học này. Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p thiendiadaodien_10 08-01-2019 28 2   Download

 • Cung ứng vật tư là chuỗi hoạt động nhỏ, góp phần tạo nên một chuỗi cung ứng hoàn thiện, đảm bảo đầy đủ các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ sau này. Hoạt động quản trị cung ứng vật tư là việc làm sao cho các hoạt động trong một chuỗi cung ứng vật tư được diễn ra một cách suôn sẽ bằng việc kiểm tra, giám sát, lựa chọn hàng hóa, quản lý hàng hóa khi bán, trong kho và khi lưu chuyển, sử dụng các công cụ chuyên môn để quản lý hàng...

  doc10p 9704193100065658 07-08-2010 523 216   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm nghiên cứu cơ sở lý thuyết chuỗi cung ứng và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng. Phân tích hiện trạng chuỗi cung ứng ngành công nghiệp điện tử toàn cầu nói chung và ngành công nghiệp điện tử Việt Nam nói chung. Đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng ngành công nghiệp điện tử Việt Nam. Đề xuất giải pháp phát triển chuỗi cung ứng ngành công nghiệp điện tử Việt Nam.

  pdf87p viminnesota2711 08-01-2021 30 11   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần của hệ thống phân phối, loại hình Logistics cho kênh phân phối, phân phối phần mềm điện tử, bảo mật bằng kỹ thuật thủy ấn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p thiendiadaodien_10 08-01-2019 16 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá tính liên kết và hiệu quả của chuỗi cung ứng sầu riêng huyện Cai Lậy; nhận diện những ưu nhược điểm của chuỗi cung ứng sầu riêng huyện Cai Lậy hiện nay; đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn tiếp theo từ năm 2015 – 2020 nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng sầu riêng huyện Cai Lậy.

  pdf105p sonhalenh06 03-05-2021 70 9   Download

 • Bản báo cáo cũng cho thấy, gần 100% doanh nghiệp được điều tra đã trang bị máy tính và ứng dụng TMĐT ở nhiều mức độ khác nhau. Đáng chú ý, ngoài việc tập trung triển khai phần mềm kế toán như các năm trước đây, đến năm 2009 các doanh nghiệp đã sử dụng thêm nhiều phần mềm khác như quản lý nhân sự, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý khách hàng… Cùng đó, mỗi doanh nghiệp có trung bình 21,5 máy tính, 86% kết nối băng thông rộng, 10% sử dụng đường truyền riêng và 2% vẫn sử...

  pdf3p bibocumi29 23-01-2013 41 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm phân tích, hệ thống hóa một số vấn đề lý thuyết cơ bản về chuỗi cung ứng và phương pháp phân tích ABC cổ điển và phương pháp ABC mở rộng bằng kết hợp với phương pháp phân tích thứ bậc AHP. Đánh giá thực tế hiệu quả của hoạt động quản lý lưu kho phương pháp bằng so sánh mô hình chuẩn đã lập. Từ đó đề xuất các kiến nghị ngắn hạn và dài hạn để hoàn thiện hoạt động quản lý lưu kho tại Công ty.

  pdf94p vimissouri2711 24-12-2020 39 9   Download

 • Chương 5 - Thương mại điện tử và các vấn đề về hệ thống thông tin. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Thương mại điện tử, các vấn đề cá nhân và xã hội của hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p hihihaha2 03-12-2016 42 2   Download

 • Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm và EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính. Thương mại điện tử dựa trên một số công nghệ như chuyển tiền điện tử, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, ...

  pdf56p small_fire1112 17-11-2009 1201 844   Download

 • Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm và EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính. Thương mại điện tử dựa trên một số công nghệ như chuyển tiền điện tử, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, quá trình giao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), các hệ thống quản lý hàng tồn kho, và các hệ thống tự động thu thập dữ liệu. Thương mại điện tử hiện đại thường sử dụng mạng...

  pdf72p ntgioi120406 30-11-2009 447 147   Download

 • Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính.[1][2] Thương mại điện tử dựa trên một số công nghệ như chuyển tiền điện tử, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, quá trình giao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), các hệ thống quản lý hàng tồn kho, và các hệ thống tự động thu thập dữ liệu. Thương mại điện tử hiện đại thường sử dụng mạng...

  pdf16p vnaking 06-06-2013 201 38   Download

 • Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính.[1][2] Thương mại điện tử dựa trên một số công nghệ như chuyển tiền điện tử, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, quá trình giao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), các hệ thống quản lý hàng tồn kho, và các hệ thống tự động thu thập dữ liệu. Thương mại điện tử hiện đại thường sử dụng mạng...

  pdf74p ktouch_12 20-06-2013 104 18   Download

 • Giáo trình kiến thức thương mại điện tử do tiến sĩ Nguyễn Đăng Hậu biên soạn được chia làm hai phần. Phần 1 bao gồm chương 1 đến chương 4, trong phần này trình bày những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử như giới thiệu,khái niệm, nghiên cứu thị trường, kỹ năng nghiên cứu Marketing trực tuyến. Thương mại điện tử là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính.

  pdf23p nhatrangyeuthuong 14-04-2014 119 14   Download

 • Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính.[1][2] Thương mại điện tử dựa trên một số công nghệ như chuyển tiền điện tử, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, quá trình giao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), các hệ thống quản lý hàng tồn kho, và các hệ thống tự động thu thập dữ liệu. Thương mại điện tử hiện đại thường sử dụng mạng...

  pdf26p tab_12 26-07-2013 81 10   Download

 • Khái niệm về thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm và EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính.Thương mại điện tử dựa trên một số công nghệ như chuyển tiền điện tử, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, quá trình giao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), các hệ thống quản lý hàng tồn kho, và các hệ thống tự động thu thập dữ liệu. Thương mại điện tử hiện đại thường...

  pdf5p tieucuu 20-06-2013 97 8   Download

 • Sau khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Nhận biết được hoặc định nghĩa về quản lý dây chuyền cung ứng, mua hàng, được cung cấp từ bên ngoài doanh nghiệp (outsourcing), thu mua điện tử (E procurement), quản lý vật liệu, keiretsu, các công ty ảo; mô tả và giải thích được các chiến lược dây chuyền cung ứng, các chiến lược mua hàng, các phương pháp thương lượng.

  ppt50p tangtuy18 12-07-2016 61 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý chuỗi cung ứng điện tử
p_strCode=quanlychuoicungungdientu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2