intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 11: Quản lý dây chuyền cung ứng

Chia sẻ: Tằng Túy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

0
57
lượt xem
7
download

Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 11: Quản lý dây chuyền cung ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Nhận biết được hoặc định nghĩa về quản lý dây chuyền cung ứng, mua hàng, được cung cấp từ bên ngoài doanh nghiệp (outsourcing), thu mua điện tử (E procurement), quản lý vật liệu, keiretsu, các công ty ảo; mô tả và giải thích được các chiến lược dây chuyền cung ứng, các chiến lược mua hàng, các phương pháp thương lượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 11: Quản lý dây chuyền cung ứng

 1. Quản lý Vận hành Quản lý dây chuyền cung ứng Chương 11 Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-1 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 2. Những điểm chính MÔ TẢ SƠ LƯỢC CÔNG TY TẦM CỠ  THẾ GIỚI:  VOLKSWAGEN TẦM QUAN TRỌNG CHIẾN LƯỢC  CỦA CHUỖI CUNG ỨNG Các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu CÁC NGUYÊN LÝ KINH TẾ CỦA  CHUỖI CUNG ỨNG Các quyết định tự sản xuất hay mua ngoài Được cung cấp từ bên ngoài doanh nghiệp  (Outsourcing) Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-2 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 3. Những điểm chính – Tiếp  theo CÁC CHIẾN LƯỢC CHUỖI CUNG  ỨNG Nhiều nhà cung cấp Ít nhà cung cấp Liên kết dọc Mạng lưới Keiretsu Các công ty ảo Managing the Supply Chain Các vấn đề trong một chuỗi cung ứng tích  hợp Transparency Masters to accompany 11-3 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations N.J. 07458 Các cơ hội trong một chuỗi cung ứng tích  Management, 5e, and Operations Management, 7e
 4. Những điểm chính – Tiếp  theo MUA SẮM QUA INTERNET LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP Đánh giá nhà cung cấp Phát triển nhà cung cấp Đàm phán, thương lượng QUẢN LÝ VẬT LIỆU BENCHMARKING QUẢN LÝ CHUỖI  CUNG ỨNG Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-4 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 5. Các mục tiêu học tập Khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Nhận biết được hoặc định nghĩa: Quản lý dây chuyền cung ứng Mua hàng Được cung cấp từ bên ngoài doanh nghiệp  (Outsourcing) Thu mua điện tử (E procurement) Quản lý vật liệu Keiretsu Các công ty ảo Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-5 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 6. Các mục tiêu học tập Khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Mô tả hoặc giải thích: Các chiến lược dây chuyền cung ứng Các chiến lược mua hàng Các phương pháp thương lượng Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-6 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 7. Volkswagen Nhà máy ở Brazil thuê 1000 công nhân 200 làm việc cho VW 800 làm việc cho những hãng thầu khác: Rockwell International, Cummins Engines, Deluge  Automotiva, MWM, Remon and VDO, v.v… VW chịu trách nhiệm về chất lượng tổng  thể, tiếp thị, nghiên cứu và thiết kế VW trông cậy vào chuỗi cung ứng có tính  chất đổi mới để cải tiến chất lượng và làm  giảm chi phí Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-7 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 8. Volkswagen Những yếu tố đáng chú ý: VW mua không chỉ nguyên vật liệu, mà còn lao  động và các dịch vụ có liên quan Các nhà cung cấp hoà nhập chặt chẽ vào mạng  lưới riêng của VW, cung cấp đúng lúc cho việc  lắp ráp trong các nhà máy của VW Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-8 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 9. Quản lý dây chuyền cung ứng Hoạch định, tổ chức, điều khiển, & kiểm tra  các dòng vật liệu  Bắt đầu bằng nguyên vật liệu thô Tiếp tục qua các hoạt động bên trong  Kết thúc bằng phân phối thành phẩm Gồm có mọi người tham gia vào dây chuyền  cung ứng Ví dụ: Nhà cung cấp của nhà cung cấp của bạn Mục tiêu: Tối đa hoá giá trị & lãng phí thấp  hơn Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-9 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 10. Dây chuyền cung  ứng VISA ® Dòng vật liệu Dòng tín dụng Nhà cung cấp Chế tạo Người bán lẻ Người tiêu dùng Nhà cung cấp Người bán sỉ Người bán lẻ Các kế Dòng Dòng hoạch đơn tiền hàng Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-10 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 11. Dây chuyền cung  ứng Dữ liệu nghiên cứu thị trường Thông tin điều độ Dữ liệu kỹ thuật & thiết kế Nhà cung cấp Dòng đơn hàng & dòng tiền Khách hàng Ý tưởng và thiết kế  nhằm thoả mãn  Tồn kho khách hàng cuối cùng Nhà cung Dòng vật liệu  cấp Dòng tín dụng Nhà sản xuất Khách hàng Tồn kho Tồn kho Nhà cung cấp Người phân phối Khách hàng Tồn kho Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-11 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 12. Chi phí vật liệu trong dây chuyền cung ứng Bán sỉ 8% 9% COGS Sản xuất Tổng tiền lương 31% Vật liệu 83% Khác 11% Tiền lương trực tiếp 58% Bán lẻ Khác 13% 16% COGS Tổng tiền lương COGS: giá vốn hàng bán 71% Khác Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-12 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 13. Hỗ trợ của chuỗi cung ứng  cho chiến lược tổng thể Chi phí thấp Phản hồi Khác biệt hoá Mục tiêu của Đáp ứng nhu  Phản ứng nhanh  Nghiên cứu thị  nhà cung cấp cầu với chi  với các đòi hỏi  phần; cùng  phí thấp nhất  và nhu cầu hay  chung sức phát  có thể thay đổi nhằm  triển sản phẩm  tối thiểu hoá  và những sự  những trường  lựa chọn hợp hết hàng Tiêu chuẩn  Lựa chọn  Lựa chọn chủ  Lựa chọn chủ  lựa chọn chủ yếu đối  yếu đối với  yếu đối với kỹ  chủ yếu với chi phí công suất, tốc  năng phát triển  độ, và tính linh  sản phẩm hoạt Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-13 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 14. Hỗ trợ của chuỗi cung ứng  cho chiến lược tổng thể ­  tiếp theo Chi phí thấp Phản hồi Khác biệt hoá Đặc tính Duy trì mức  Đầu tư vào  Các quá trình  quá trình sử dụng trung  công suất dư  theo môđun  bình cao thừa và các  thích hợp với  quá trình linh  sản xuất hàng  hoạt loạt theo yêu  cầu của khách Đặc tính Tối thiểu  Phát triển hệ  Tối thiểu hoá  tồn kho hoá tồn kho  thống phản  tồn kho xuyên  trong suốt  ứng nhanh, với  suốt chuỗi để  chuỗi để làm  các kho đệm  tránh tính lỗi  giảm chi phí được bố trí  thời nhằm bảo  đảm sự cung  Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations cấp 11-14 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 15. Hỗ trợ của chuỗi cung ứng  cho chiến lược tổng thể ­  tiếp theo Chi phí thấp Phản hồi Khác biệt hoá Đặc tính Rút ngắn thời  Đầu tư mạnh  Đầu tư mạnh  thời gian chờ gian chờ miễn  mẽ để làm  mẽ để làm  là điều đó  giảm thời gian  giảm thời gian  không làm  chờ sản xuất chờ phát triển tăng chi phí Đặc tính Tối đa hoá  Sử dụng các  Sử dụng thiết  thiết kế sản  sự thực hiện  thiết kế sản  kế theo môđun  phẩm và tối thiểu  phẩm mà đưa  để trì hoãn  hoá chi phí đến thời gian  khác biệt hoá  thiết lập thấp và  sản phẩm  nhanh chóng gia  trong thời gian  tăng mức sản  càng lâu càng  Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations xuất 11-15 N.J. 07458 tốt © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Management, 5e, and Operations Management, 7e
 16. Những vấn đề về chuỗi cung  ứng toàn cầu Chuỗi cung ứng trong một môi trường toàn cầu  phải: Đủ linh hoạt để phản ứng lại những thay đổi đột ngột về  khả năng có được, phân phối, hoặc kênh gửi, thuế nhập  khẩu, và tỷ giá tiền tệ của chi tiết, bộ phận Có thể sử dụng những công nghệ máy tính và truyền hình  mới nhất để lập lịch trình và quản lý việc gửi các bộ  phận, chi tiết về và thành phẩm đi Bố trí các chuyên viên địa phương để giải quyết những  vấn đề về thuế, thương mại, cước phí, hải quan và chính  trị Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-16 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 17. Tầm quan trọng của mua  hàng Trung tâm chi phí chủ yếu Ảnh hưởng đến chất lượng của sản  phẩm cuối cùng Hỗ trợ chiến lược chi phí thấp, phản  hồi, và khác biệt hoá Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-17 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 18. Chi phí cho chuỗi cung ứng  tính bằng phần trăm doanh số Ngành Phần trăm doanh số Tất cả các ngành 52% Ô tô 67% Lương thực 60% Gỗ xây dựng (Lumber) 61% Giấy 55% Dầu mỏ 79% Vận tải 62% Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-18 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 19. Số đô la doanh thu phụ thêm cần  có để bằng 1$ tiết kiệm được  thông qua mua hàng % doanh thu dùng vào chuỗi cung ứng % lợi  30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% nhuận  ròng của  công ty 2 2,78$ 3,23$ 3,85$ 4,76$ 6,25$ 9,09$ 16,67$ 4 2,70$ 3,13$ 3,70$ 4,55$ 5,88$ 8,33$ 14,29$ 6 2,63$ 3,03$ 3,57$ 4,35$ 5,56$ 7,69$ 12,50$ 8 2,56$ 2,94$ 3,45$ 4,17$ 5,26$ 7,14$ 11,11$ 10 2,50$ 2,86$ 3,33$ 4,00$ 5,00$ 6,67$ 10,00$ Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-19 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 20. Các mục tiêu của chức năng  mua hàng Giúp nhận ra được các sản phẩm và dịch  vụ mà có thể có được tốt nhất từ bên ngoài Phát triển, đánh giá và xác định nhà cung  cung cấp, giá cả, và điều kiện giao hàng tốt  nhất đối với các sản phẩm và dịch vụ đó Transparency Masters to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 11-20 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2